Z kraju

Miliardy złotych płyną z Polski za wschodnią granicę. Skokowy wzrost

Z kraju

[object Object]
Jacek Piechota o ukraińskich pracownikachTVN24 BiS
wideo 2/5

Cudzoziemcy pracujący w Polsce w 2017 roku dokonali w sumie transferów za granicę na kwotę 13 miliardów złotych - podał Narodowy Bank Polski. Oznacza to wzrost o niemal połowę w stosunku do ubiegłego roku. Z kolei przelewy do naszego kraju w całym 2017 roku wyniosły 16,3 miliarda złotych.

Transfery do Polski od emigrantów w czwartym kwartale 2017 roku wyniosły 4,2 mld zł. Wielkość przekazanych środków w czwartym kwartale 2016 roku była na takim samym poziomie.

NBP podaje, że najwięcej środków, podobnie jak w poprzednich okresach, trafiło do Polski od osób pracujących w Niemczech - 1,5 mld zł oraz z Wielkiej Brytanii - 0,9 mld zł.

Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 57,9 proc. wszystkich transferów.

Cudzoziemcy ślą miliardy

Jednocześnie NBP podał, że w czwartym kwartale 2017 roku środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 3,4 mld zł i była to kwota wyższa o 0,9 mld zł niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

W strukturze geograficznej dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 3,1 mld zł i stanowiły 90,5 proc. wszystkich środków. Rok wcześniej pracownicy z Ukrainy przekazali do swojego kraju 2,3 mld zł.

W całym 2017 roku cudzoziemcy dokonali w sumie transferów na kwotę 13,0 mld zł, wobec 8,8 mld zł w 2016 roku (wzrost o 47,9 proc.).

Z całej kwoty przekazanej w 2017 roku 11,7 mld zł (tj. 90,4 proc.) trafiło na Ukrainę. W 2016 roku do kraju tego trafiło 7,8 mld zł.

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na koniec 2017 roku ubezpieczonych, czyli płacących składki na ZUS, było blisko 316,5 tysiąca Ukraińców. Na drugim miejscu znaleźli się obywatele Białorusi - ponad 24 tysiące. Podium zamknęli Wietnamczycy, których na koniec 2017 roku w ZUS było zarejestrowanych nieco ponad 7,5 tysiąca.

Z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że w ubiegłym roku powiatowe urzędy pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom dla ok. 1,1 mln cudzoziemców. Według wyliczeń ministerstwa był to wzrost w porównaniu z rokiem 2016 na poziomie 100 proc. dla zezwoleń i prawie 40 proc. dla oświadczeń.

Spadek inwestycji

NBP podał we wtorek także wstępne dane dotyczące napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2017 roku. Wynika z nich, że wskaźnik spadł o 55 procent rok do roku do 24,3 mld zł. "W 2017 roku wartość napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich spadła do poziomów odnotowywanych poprzednio w czasie kryzysu finansowego 2008-9 czy kryzysu zadłużeniowego w Europie w 2013 roku. W odróżnieniu od tamtych lat nie mamy do czynienia ze stratami podmiotów czy ze zmniejszeniem skali napływu inwestycji, tylko z pojedynczymi transakcjami, w których rezydenci nabyli od inwestorów bezpośrednich akcje polskich spółek" - napisał NBP w komentarzu. "Po raz pierwszy w ostatnich latach odnotowano natomiast w tak dużej skali dezinwestycje zagranicznych inwestorów, którzy sprzedawali akcje polskich podmiotów krajowym inwestorom. Także spłaty kredytów od zagranicznych inwestorów po raz pierwszy od 2004 roku przewyższyły wartość nowo udzielonych kredytów. Na podział geograficzny duży wpływ miały pojedyncze transakcje, w których zmienili się zagraniczni właściciele kilku podmiotów związanych z handlem" - napisano.

Autor: mb//dap / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości