Na Pomorzu Zachodnim trwa właśnie realizacja spektakularnej liczby projektów, które zmieniają politykę społeczną i wsparcie zawodowe mieszkańców regionu

Z kraju

Aktywizacja społeczno-zawodowa

ARTYKUŁ SPONSOROWANY. Od uczniów, poprzez młode matki i osoby bezrobotne, po rodziców, dziadków i opiekunów - praktycznie nie ma grupy społecznej, która w jakiś sposób nie korzystałaby ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomorza Zachodniego.

- Musimy korzystać ze żłobka prywatnego, koszty są spore. To znaczna część mojej pensji - mówi Joanna Kachniarz - mama szesnastomiesięcznego Maćka, ale pod jej słowami podpisałoby się zapewne wielu rodziców. Proste kalkulacje zrodziły całkiem spore obawy. Jeżeli znaczna część pensji ma być przeznaczona na żłobek lub opiekunkę (jeszcze wyższy koszt!), to czy w ogóle jest sens wracać do pracy po urlopie macierzyńskim?

Obawy pozwolił rozwiać program "Zachodniopomorskie Małe Skarby". To realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie projekt, który pokrywa - uwaga! - aż 95% kosztów żłobka, niani, klubu malucha, czy jakiejkolwiek formy opieki wybranej przez rodziców. Do kogo jest adresowany? - Do wszystkich rodziców, którzy wychowują dzieci poniżej 3. roku życia - wyjaśnia Andrzej Przewoda, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. – Rodziców, którzy chcieliby wrócić do aktywności zawodowej, którzy znajdą sobie formę opieki nad dziećmi i w ciągu 30 dni od podpisania z nami umowy, zdecydują się powrócić do aktywności zawodowej.

- Pomogło mi to podjąć decyzję o powrocie do pracy i oddaniu dziecka do żłobka - przyznaje mama Maćka.

"Zachodniopomorskie Małe Skarby" to jeden z 311 projektów, które na Pomorzu Zachodnim wspierają aktywizację społeczno-zawodową ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Kolejnym przykładem jest „Zintegrowane Wsparcie dla Rodzin i Pieczy Zastępczej”. Projekt ten realizowany jest w 6 powiatach i oferuje szereg warsztatów, konsultacji, porad prawnych itp. dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. - To program adresowany bezpośrednio do rodzin, które mają problemy zarówno wychowawcze, jak i trudności w związkach pomiędzy rodzicami - precyzuje Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie i dodaje - Ale jest to program, który wzmacnia umiejętności społeczno-wychowawcze także dziadków, rodziny i otoczenia.

Na projekty związane z aktywnością społeczno-zawodową samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPOWZ przeznaczył gigantyczną kwotę ponad 1.418.000.000 zł (zakontraktował na razie 311 projektów na kwotę prawie 700 mln). - Chcemy być solidarnym i spójnym społeczeństwem, a więc takim, które nikogo nie wyklucza i które stara się odpowiadać na bieżące potrzeby - deklaruje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz. - Staramy się wzmacniać kapitał społeczny, dawać szansę tym, którzy sobie również chcą dać szansę i po to realizujemy tego typu projekty – dodaje.

Aktywizacja społeczno-zawodowa

Autor: Artykuł sponsorowany / Źródło: Artykuł sponsorowany

Raporty: