Resort finansów poszukuje speca od podatków. Oferta pracy

Z kraju

Kolibski o podwyższeniu kwoty wolnej od podatkuTVN24 BiS
wideo 2/3

Ministerstwo Finansów szuka kandydata do pracy. Dokładnie chodzi o osobę, która obejmie stanowisko w Radzie do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Ogłoszenie w tej sprawie resort finansów opublikował w piątek na swojej stronie internetowej.

"Ministerstwo Finansów ogłasza nabór do Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów badawczych (1 miejsce)" - napisano w komunikacie MF. Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że nabór jest związany z rezygnacją z członkostwa w radzie prof. Dominika Gajewskiego, w związku z otrzymaniem przez niego nominacji na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Resor finansów poinformował, że w skład rady wchodzą m.in. dwie osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych. Spośród zgłoszonych kandydatur minister rozwoju i finansów powoła członka rady, który będzie pełnił swoją funkcję do upływu czteroletniej kadencji rady. Według MF, osoby powołane w skład rady muszą wykazywać się wiedzą, doświadczeniem i autorytetem w zakresie prawa podatkowego, systemu finansowego, rynków finansowych, obrotu gospodarczego lub międzynarodowego prawa gospodarczego. Ponadto kandydat musi mieć obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Unikanie opodatkowania

Rada została powołana na czteroletnią kadencję przez ministra finansów we wrześniu 2016 r., co było związane z wejściem w życie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wydaje ona opinie w sprawie stosowania tej klauzuli. Swoich przedstawicieli w radzie ma rząd, ale także doradcy podatkowi, przedsiębiorcy, samorządy i przedstawiciele wyższych uczelni. Klauzula obejścia prawa weszła w życie 15 lipca ubiegłego roku. W myśl klauzuli fiskus może uznać, że dana czynność podatnika, np. transakcja, została podjęta przede wszystkim lub tylko i wyłącznie w celu obniżenia podatku. W takim wypadku podatek zostanie określony we właściwej wysokości. Klauzula ma zastosowanie tylko wtedy, gdyby korzyść uzyskana przez podatnika w wyniku kwestionowanych przez fiskusa czynności, przekraczała w roku podatkowym 100 tys. zł. Jednocześnie, minister finansów ma wydawać tzw. opinie zabezpieczające, by zagwarantować, że określone działania podatnika nie będą ocenione jako unikanie opodatkowania.

Zgłoszenie kandydatury

"Zgłoszenia kandydatur na członków Rady, opatrzone podpisem, należy składać w formie pisemnej w terminie 30 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia. Można to zrobić osobiście w kancelarii Ministerstwa Finansów lub pocztą na adres: Ministerstwo Finansów, Departament Systemu Podatkowego, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa z dopiskiem:'Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania" - napisano w komunikacie.

Autor: ps/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24