Z kraju

Polska gospodarka w dobrej kondycji. MF: wyniki lepsze od oczekiwań

Z kraju

TVN24 BiSDane o PKB potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki

Dane GUS dotyczące wzrostu gospodarczego w 2015 r. potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki i są zgodne z oczekiwaniami Ministerstwa Finansów - ocenił resort finansów w komentarzu.

"Lepsze od oczekiwań wyniki krótkookresowych indykatorów sytuacji gospodarczej w IV kw. ubiegłego roku znalazły odzwierciedlenie w realnym tempie wzrostu PKB w IV kw. Szacujemy, że tempo to w ujęciu r/r wyniosło ok. 3,8 proc. (możliwy przedział od 3,6 proc. do 4 proc.) wobec 3,5 proc. w III kw., co, zgodnie z dzisiejszą informacją GUS, pozwoliło na wzrost PKB w skali całego 2015 r. o 3,6 proc." - napisano w komunikacie MF.

Dobry wynik

Resort zwrócił uwagę, że wzrost wspierany był głównie przez popyt krajowy, przy niewielkiej, ale jednak dodatniej, kontrybucji eksportu netto. "Dobre wyniki popytu krajowego związane są z przyspieszeniem tempa wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych wobec zmian tej kategorii ekonomicznej zanotowanej w 2014 r. Pozytywnie należy też odbierać wyniki popytu inwestycyjnego – realne tempo wzrostu inwestycji okazało się wprawdzie niższe niż w 2014 r., jednak skala zmiany była prawie dwukrotnie wyższa niż wzrost PKB" - wskazano. Według MF korzystne tendencje w sferze realnej gospodarki przekładają się na poprawę sytuacji na rynku pracy. "Szacujemy, że zharmonizowana stopa bezrobocia liczona w oparciu o Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oraz statystyki bezrobocia rejestrowanego w roku ubiegłym wyniosła średnio 7,5 proc. wobec 9 proc. przeciętnie w 2014 r. Jest to bardzo dobry wynik, bliski szacowanemu poziomowi stopy bezrobocia równowagi" - ocenił resort finansów.

Lepszy wzrost

Zdaniem ministerstwa wyniki, jakie gospodarka polska osiągnęła w 2015 r., w połączeniu w danymi NBP o historycznie niskiej nierównowadze bilansu obrotów bieżących, należy odbierać jako bardzo dobry punkt wyjścia dla wzrostu w 2016 r. Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek w komunikacie, że PKB liczony w cenach stałych roku poprzedniego wzrósł realnie w ubiegłym roku o 3,6 proc., wobec wzrostu o 3,3 proc. w 2014 r. Dane okazały się nieco lepsze od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się w tzw. konsensusie rynkowym, że PKB wzrośnie o 3,5 proc. "W 2015 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 3,4 proc. przy wzroście PKB o 3,6 proc. W 2014 r. popyt krajowy wzrósł o 4,9 proc. przy wzroście PKB o 3,3 proc. Spożycie ogółem w 2015 r. przekroczyło poziom z 2014 r. o 3,2 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,1 proc. (w 2014 r. odpowiednio wzrost o 3,1 proc. oraz o 2,6 proc.)" - podał GUS w komunikacie.

Bezrobocie

"Akumulacja brutto w 2015 r. w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się realnie o 4,2 proc., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 6,1 proc. (w 2014 r. zanotowano odpowiednio wzrost o 12,6 proc., oraz wzrost o 9,8 proc.). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2015 r. wyniosła 20,2 proc., wobec 19,6 proc. w 2014 r." - dodano. We wtorek GUS potwierdził jednocześnie wstępne szacunki resortu rodziny i pracy dotyczący stopy bezrobocia rejestrowanego, która na koniec 2015 r. wyniosła 9,8 proc. wobec 11,4 proc. na koniec 2014 r.

Autor: msz/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc | Marin Krawczyk

Pozostałe wiadomości