Luka w podatku VAT. Ministerstwo podało szacunki

Z kraju

Morawiecki o nowych armatach w walce z luką VATtvn24
wideo 2/6

Luka w podatku VAT w 2018 roku spadła do 12,5 procent - wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów zaprezentowanych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

"Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, w 2018 r. luka podatkowa uległa istotnemu ograniczeniu (o 2,9 pkt. proc.), choć wciąż wynosiła ok. 25 mld zł, tj. ok. 12,5 proc. potencjalnych wpływów" - czytamy w Aktualizacji Programu Konwergencji, która jest częścią Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-22.

Luka w VAT to różnica między zobowiązaniami z tytułu VAT a tym, co rzeczywiście wpływa do budżetu państwa. Na lukę składa się szereg zjawisk, w tym unikanie opodatkowania, uchylanie się od płacenia podatków oraz nadużycia, które w ostatnich latach w Unii Europejskiej przybrały formę tzw. karuzeli VAT-owskich, wykorzystujących ciąg powiązanych podmiotów, firmy słupy i opodatkowanie stawką zerową handlu wewnątrzwspólnotowego.

Wprowadzone instrumenty

"Opierając się na metodologii Komisji Europejskiej, (...) można oszacować, że w 2018 r. poprawa dochodów z VAT dzięki lepszemu przestrzeganiu przez podatników obowiązujących regulacji (...) wyniosła 5,7 mld zł (a w okresie 2016-18 - 21,1 mld zł). Potwierdza to, że wprowadzone instrumenty dotyczące walki z praktykami o charakterze przestępczym w podatku VAT oraz inne działania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego przyniosły wymierne efekty" - napisano w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Według MF porównanie relacji dochodów podatkowych do PKB z lat 2008 i 2018 i poziom luki VAT wciąż wskazują na potencjał do poprawy ściągalności podatków. Zaznaczono, że jest on jednak "istotnie" niższy, w szczególności w przypadku podatku VAT.

"Prognozuje się, że w 2020 r. z uwagi na: wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w konkretnych branżach, bardzo dobre rezultaty dotychczas wdrożonych działań nakierowanych na ograniczenie luki w podatku VAT, dalszy rozwój automatycznych narzędzi weryfikujących i zaawansowanych metod analitycznych – zwiększających skuteczność kontroli podatkowych, luka podatkowa w VAT zostanie ograniczona o 6 mld 840 mln zł" - informuje ministerstwo.

WIĘCEJ O AKTUALIZACJI PROGRAMU KONWERGENCJI >

Luka VAT według CASE

Na początku marca Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych podało, że według tzw. szybkiego szacunku luka w VAT w Polsce spadła z 14,7 proc. w 2017 r. do 7,2 proc. w 2018 r. "To oznacza, że w ciągu dwóch lat luka zmniejszyła się z 36,9 miliardów złotych w 2016 r. do 13,8 miliardów złotych w 2018 r. (spadek aż o 13,6 punktu procentowego)" - napisano w komunikacie CASE.

Zauważono, że tak szybki spadek luki nie był obserwowany w żadnym kraju UE w ostatnich latach; w Polsce luka w VAT zmalała do poziomu notowanego w 2016 roku w Austrii, Danii czy Finlandii. Według CASE wyższa ściągalność VAT w Polsce jest związana ze wzrostem dyscypliny płacenia podatków i spadkiem skali wyłudzeń. Miały w tym zasługi systemy informatyczne wdrożone przez MF.

Zdaniem dyrektora z CASE dr. Grzegorza Poniatowskiego optymistyczne dane dotyczące dochodów i zwrotów VAT wskazują na sukces, ale również pokazują, że dużym wyzwaniem będzie dalsza szybka poprawa ściągalności VAT.

Autor: kris / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock