Lewandowski w TVN24 BiŚ po szczycie: potrzebne są konkrety, a nie wielostronicowa mantra

Z kraju

TVN24 Biznes i ŚwiatLewandowski: Szczyt unijny potoczył się w stylu Tuska

- Szczyt unijny potoczył się w stylu Donalda Tuska. Europa oczekiwała zwięzłości, a nie rozgadania - powiedział Janusz Lewandowski, nowy szef Rady Gospodarczej przy Premierze. W Brukseli pojawiły się istotne konkrety takie, jak sankcje wobec Krymu. Oprócz tego mamy zielone światło dla planu ożywienia unijnej gospodarki poprzez pakiet inwestycyjny w wysokości 315 mld euro - dodał.

To, że obrady 28 przywódców zakończono już w pierwszym dniu i to przed północą uznano w Brukseli za symbol nowego stylu w pracach UE. - Nowy szef, nowy styl - podkreślił gość TVN24 Biznes i Świat.

Wyzwania w kraju

Lewandowski mówił też o wyzwaniach, jakie go czekają jako przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Premierze. Europoseł opisywał, też czym musi zająć się polski rząd, by efektywniej wykorzystywać zasoby administracji rządowej. - Nastąpi w tej chwili przegląd wszystkiego. Tych wyzwań nie zabraknie, również w tej gospodarce realnej w postaci górnictwa - zaznaczył europoseł.

- Trzeba również zmierzyć się z pewnym wyzwaniem z ośrodka prezydenckiego. Prezydent Komorowski ogłosi prawdopodobnie ordynację podatkową, a to jest bardzo ważne, bo wszyscy jesteśmy podatnikami - dodał Lewandowski.

Do zadań Rady Gospodarczej, którą będzie kierować Lewandowski, należy m.in. przedstawianie metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych z wdrażaniem celów polityki gospodarczej i społecznej rządu, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i zagranicznych.

Rada, w skład której wchodzą ekonomiści, naukowcy i praktycy biznesu, zajmuje się także opiniowaniem dokumentów rządowych pod kątem realizowania przez nie założonych celów polityki gospodarczej i społecznej, dokonuje okresowych ocen zagrożeń realizacji celów gospodarczych i społecznych rządu; przedstawia premierowi, z własnej inicjatywy lub na wniosek organów administracji rządowej, stanowiska w sprawach związanych z sytuacją gospodarczą i społeczną kraju. Rada ma też współpracować i wymieniać informacje ze środowiskami, których reprezentanci zasiadają w Radzie.

Janusz Lewandowski o pracy w Radzie Gospodarczej przy PremierzeTVN24 Biznes i Świat

Autor: tol / Źródło: TVN24 Biznes i Świat

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Biznes i Świat