TVN24 Biznes | Z kraju

Potężny spadek liczby zagranicznych turystów w Polsce

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Premier Mateusz Morawiecki o obostrzeniach na południowej granicy
Premier Mateusz Morawiecki o obostrzeniach na południowej granicyTVN24
wideo 2/6
Premier Mateusz Morawiecki o obostrzeniach na południowej granicy

W styczniu tego roku Polskę odwiedziło 24 850 turystów zagranicznych - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to spadek o ponad 94 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Dane dotyczą turystów korzystających z obiektów noclegowych posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych.

Według danych GUS w styczniu nasz kraj odwiedziło 24 850 turystów zagranicznych. Dla porównania w analogicznym miesiącu 2020 roku było to 434 104 turystów. Tym samym zanotowano spadek o ponad 94 procent.

W styczniu 2021 roku do Polski przyjechało 6507 turystów z Ukrainy. Był to najwyższy wynik spośród wszystkich narodowości. Na drugim miejscu znaleźli się turyści z Niemiec - 3388 osób.

Na kolejnych miejscach sklasyfikowano: Koreańczyków - 1444 turystów, Holendrów - 1144, Litwinów - 1049 oraz Włochów - 1026.

Według danych GUS, w styczniu z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało ponad 172,7 tys. turystów. Z czego ok. 20,2 tys. noclegów udzielono turystom zagranicznym, a 152,5 tys. turystom krajowym. Dla porównania przed rokiem było to odpowiednio 389,3 tys. i prawie 1,5 mln turystów.

Obowiązkowa kwarantanna

Od 20 marca w całym kraju została ograniczona działalność hoteli. Prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne w zakresie m.in. działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych oraz noclegów świadczonych w ramach podróży służbowych.

Ponadto należy pamiętać o obowiązkowej kwarantannie. Zgodnie z rozporządzeniem dziesięciodniowa kwarantanna czeka osoby przekraczające granicę zewnętrzną i wewnętrzną UE transportem publicznym, m.in. samolotem oraz samochodem będącym środkiem publicznego transportu zbiorowego. Taka osoba ma obowiązek przekazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej: adresu zamieszkania lub miejsca pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz numeru telefonu. Kwarantanna jest liczona od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

Przewidziano jednak wyjątki. Z obowiązku kwarantanny zwolnione są: osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie; osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy, licząc od momentu wyniku tego testu; ozdrowieńcy, którzy zakończyli izolację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy.

Obowiązku nie stosuje się również w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez m.in. załogę samolotu, marynarzy, kierowców zawodowych oraz przez członków misji dyplomatycznych.

Jak czytamy, obowiązek 10-dniowej kwarantanny dotyczy również osób przekraczających odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską oraz z Republiką Słowacką, "niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". Dodano, że podróżujący do Polski w innym celu niż powyższy, muszą mieć przy sobie negatywny wynik testu diagnostycznego na SARS-CoV-2 wykonanego w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Taki wynik, w języku polskim lub języku angielskim, należy przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji.

Podobnie jak w przypadku innych kierunków, także tutaj przewidziano wyjątki dla osób, które mają test zrobiony w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy, zaszczepionych oraz ozdrowieńców. Z kwarantanny są zwolnieni m.in. pracownicy przygraniczni i dzieci pobierające naukę po drugiej stronie granicy oraz ich opiekunowie.

Wstrzymano także przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy zewnętrznej UE.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Pozostałe wiadomości