Kwarantanna z domownikiem a świadczenie chorobowe. Takie oświadczenie trzeba wypełnić

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Nowe zasady kwarantanny i izolacji TVN24
wideo 2/4
TVN24Nowe zasady kwarantanny i izolacji

Mieszkasz z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę? Jeżeli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym, możesz otrzymać świadczenie z tytułu choroby. Jest jednak jeden warunek: należy wypełnić oświadczenie. Poniżej wyjaśniamy, jakie informacje należy podać w oświadczeniu i gdzie je dostarczyć.

Osoby mieszkające z osobą poddaną obowiązkowej kwarantannie, odbywają ją razem z nią. Co ważne, za ten okres, o ile są objęte ubezpieczeniem chorobowym, mają prawo do świadczeń z tytułu choroby, czyli wynagrodzenia za czas choroby wypłacanego przez pracodawcę lub zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS.

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć oświadczenie.

OŚWIADCZENIE OSOBY WSPÓLNIE ZAMIESZKUJĄCEJ Z OSOBĄ, KTÓRA ODBYWA OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĘ

Oświadczenie osoby na kwarantannie

W oświadczeniu osoby wspólnie zamieszkującej z osobą lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę, należy podać swoje dane, takie jak: numer PESEL, imię, nazwisko, adres do korespondencji w tej sprawie, numer telefonu oraz adres e-mail. Należy też podać numer konta, na które ma być przekazywane świadczenie.

Do wypełnienia są również dane osoby odbywającej obowiązkową kwarantannę: numer PESEL lub seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także imię i nazwisko.

Ponadto należy wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia kwarantanny. Trzeba też podać powód kwarantanny - przekroczenie granicy lub decyzja inspektora sanitarnego.

Należy pamiętać, że pracodawca lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Zgodnie z instrukcją przekazaną przez ZUS oświadczenie należy wypełnić wielkimi literami, kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem).

Gdzie złożyć oświadczenie?

Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę, pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, na przykład pracodawcy lub zleceniodawcy. Oświadczenie należy złożyć w terminie trzech dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, pracodawca lub zleceniodawca przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Należy to zrobić nie później niż w terminie 7 dni.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące przekazują decyzję do ZUS. Decyzja może być przekazana elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można ją także złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Według danych podanych w piątek przez Ministerstwo Zdrowia kwarantanną w Polsce objęte były 137 023 osoby.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock