Ograniczenie handlu w niedziele. Są zmiany w projekcie

Z kraju

Komisja przyjęła projekt ustawy ograniczający handel w niedzieletvn24
wideo 2/3

Handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt ustawy w tej sprawie wraz z poprawkami naniesionymi podczas prac podkomisji do spraw rynku pracy. Projekt został skierowany do drugiego czytania.

Podczas obrad komisji naniesiono jedynie poprawki o charakterze legislacyjnym.

Projekt ustawy dotyczący handlu w niedziele jest inicjatywą obywatelską autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi między innymi NSZZ Solidarność.

Zmiany w projekcie

Nad projektem pracowała już sejmowa podkomisja do spraw rynku pracy. Przewodniczący podkomisji, poseł sprawozdawca Janusz Śniadek (PiS) poinformował, że na posiedzeniu podkomisji odbyła się dyskusja nad projektem, w wyniku której zostały do niego wprowadzone poprawki. Po poprawkach projekt zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. To nie podoba się Solidarności. - Nie będzie żadnego kompromisu ze strony związku zawodowego. Wszystkie niedziele, to jedyna satysfakcjonująca dla nas decyzja Prawa i Sprawiedliwości - powiedział w czwartek w rozmowie z TVN24 Piotr Duda, szef Solidarności.

Podkomisja poszerzyła także katalog placówek, które byłyby wyłączone z zakazu handlu w niedziele. Zmieniła się też wysokość kary dla firm, które nie przestrzegałyby zakazu. Posłowie zaproponowali karę grzywny w wysokości od 1 tysiąca do 100 tysięcy złotych. Jak mówił Śniadek, w związku z pewnymi wątpliwościami dotyczącymi naniesionych do projektu ustawy poprawek skierował kilka zapytań do Biura Analiz Sejmowych. - Mamy opinię Biura Analiz Sejmowych, która w swoich tezach stwierdza, że wprowadzenie przez podkomisję poprawek do projektu, które przewidują w Kodeksie karnym, Kodeksie pracy oraz Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, nie skutkuje koniecznością dalszego rozpatrywania projektu w tzw. trybie kodeksowym - powiedział poseł sprawozdawca. Ponadto - jak mówił - uwzględniając fakt, że "projekt stanowi propozycję przyjęcia nowej ustawy głównej, nie zaś ustawy nowelizującej przepisy już obowiązujące (...), wydaje się, że poprawki przyjęte przez podkomisję nie wykraczają poza konstytucyjny standard wyznaczający granicę materii poprawek".

Od kiedy

Śniadek przypomniał, że pojawił się postulat, żeby w trybie procedowania pominięto kwestię notyfikacji Komisji Europejskiej. Biuro Analiz Sejmowych oceniło, że projekt "nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej". W związku z tym, mimo opinii BAS - podczas posiedzenia komisji przewodnicząca Beata Mazurek (PiS) zapowiedziała, że skieruje do Ministerstwa Spraw Zagranicznych pismo, w którym poprosi o opinię na temat notyfikacji tej ustawy w Komisji Europejskiej. MSZ będzie miało pięć dni na przygotowanie tej opinii.

Podczas czwartkowego posiedzenia komisji posłanka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska złożyła wniosek o odrzucenie w drugim czytaniu projektu ustawy ograniczającej handel w niedziele. Wniosek został odrzucony.

Projekt ustawy dotyczący handlu w niedziele trafił do Sejmu jesienią ubiegłego roku. Jego pierwotna wersja zakładała zakaz handlu w niedziele w większości placówek handlowych, z pewnymi odstępstwami. Projekt przewiduje wejście w życie ustawy 1 stycznia 2018 roku.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock