Konkurs na stanowisko prezesa górniczej spółki. Jakie warunki trzeba spełnić?

Z kraju

Szydło: nowoczesne górnictwo to przyszłość polskiej gospodarkitvn24bis
wideo 2/4

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa tej górniczej firmy. Od ponad siedmiu miesięcy spółką kieruje Daniel Ozon, oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa przez Radę Nadzorczą.

Jak napisano w czwartkowym ogłoszeniu o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa, zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 15 listopada, a ich otwarcie nastąpi dzień później. Rozmowy z kandydatami zaplanowano na 29 listopada.

Jakie wymagania

Wskazano, że kandydatem na stanowisko prezesa może być osoba, która posiada ukończone studia wyższe magisterskie lub stopień naukowy - o specjalności technicznej, ekonomicznej lub prawniczej. Dodatkowo, ma co najmniej 10-letni okres zatrudnienia oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Kandydat musi także wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego.

Z drugiej strony, kandydat nie może być zatrudniony przez partię polityczną, nie może pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnionym w biurze poselskim. Wykluczona jest także obecność w składzie organu partii politycznej.

Ponadto, kandydat nie może za to być karany za przestępstwa umyślne oraz nie może wobec niego toczyć się postępowanie.

ZOBACZ CAŁY DOKUMENT

Wybór prezesa

Od 6 marca br., kiedy odwołany został ówczesny prezes JSW Tomasz Gawlik, firmą kieruje Daniel Ozon, oddelegowany do pełnienia tej funkcji przez Radę Nadzorczą. Na początku września Rada zdecydowała, że Ozon będzie pełnił obowiązki prezesa przez kolejne trzy miesiące, do 8 grudnia włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania właściwego prezesa. Na początku października rozstrzygnięto już konkurs na stanowisko wiceprezesa JSW ds. technicznych, gdzie również od marca był wakat. Nowym wiceprezesem został Tomasz Śledź, wcześniej dyrektor techniczny Ruchu Szczygłowice - części należącej do JSW kopalni Knurów-Szczygłowice. Natomiast w sierpniu wiceprezesem JSW ds. strategii i rozwoju został Artur Dyczko, również wyłoniony w postępowaniu konkursowym. Jastrzębska Spółka Węglowa jest liderem w produkcji węgla koksowego. Grupa zakończyła pierwsze półrocze tego roku zyskiem netto w wysokości 1 mld 429,1 mln zł wobec 148,4 mln zł straty netto w tym samym czasie ubiegłego roku. Według informacji spółki, produkcja i sprzedaż utrzymały się na dobrym poziomie. To efekt między innymi korzystnych cen podstawowego produktu i programu naprawczego. EBITDA za pierwsze półrocze wyniosła 2 mld 152 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. było to 300,8 mln zł.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: JSW | Dawid Lach