Duże zmiany dla pracowników. Sprawdź, jak łatwiej rozliczyć swoje podatki

Z kraju

Najważniejsze zmiany w podatkachtvn24bis.pl
wideo 2/3

Podatnicy, którzy nie chcą rozliczać się samodzielnie, mogą liczyć na pomoc pracowników skarbówki w przygotowaniu deklaracji. Wnioski należy składać do 16 kwietnia tego roku. Odpadła za to możliwość rozliczenia podatku dochodowego za 2017 rok przez zakład pracy.

O możliwości skorzystania z pomocy urzędu skarbowego przypomina ministerstwo finansów w komunikacie.

Wystarczy wypełnić PIT-WZ, czyli wniosek o sporządzenie zeznania, żeby rozliczył nas urząd skarbowy. Wniosek można złożyć do 16 kwietnia elektronicznie bądź za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Podpisujemy wniosek profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym, kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni albo za pomocą danych, które używa do weryfikacji bank lub SKOK - jeżeli wysyłamy PIT-WZ za ich pośrednictwem.

PIT zostanie odesłany po 5 dniach od jego złożenia, ale skarbówka zastrzega sobie, że będzie to najwcześniej 15 marca. Informację o przygotowanym wstępnym zeznaniu dostaniemy drogą mailową.

Od tego momentu mamy czas, żeby zeznanie zaakceptować bądź odrzucić. Jednak jeśli minie termin rozliczania się z urzędem, tj. 30 kwietnia, zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie.

Dla kogo?

W ten sposób mogą rozliczyć się podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a osiągają przychód zwłaszcza z tytułu umowy o pracę, zlecenia, emeryturę, rentę, świadczenia przedemerytalne, stypendium, zasiłek, lub przychód z tytułu praw autorskich, itp. Są to osoby, którym na konto wpływa kwota netto, a deklarację PIT sporządzają zazwyczaj na podstawie przesłanych przez płatnika (np. pracodawcy) informacji.

Wniosek o sporządzenie zeznania można złożyć także wtedy, gdy korzystamy z ulg, np. na dzieci czy rehabilitacyjnej.

Wstępne zeznanie

Od 15 marca 2018 r na Portalu Podatkowym będzie dostępna także usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR), czyli przygotowanej przez urząd skarbowy propozycji zeznania rocznego PIT-37 i PIT-38. PFR spełnia podobną funkcje jak PIT-WZ, mając na celu głównie uproszczenie rozliczania.

Z opcji, oprócz podatników rozliczających się na PIT-37, mogą korzystać także osoby, które składają PIT-38, czyli które w roku podatkowym uzyskały dodatkowe przychody, np. ze sprzedaży papierów wartościowych.

Także taką propozycję można zaakceptować, odrzucić albo uzupełnić. "Jeśli podatnik skorzysta z usługi PFR to powinien sprawdzić poprawność danych wykazanych w udostępnionym zeznaniu oraz podpisać i wysłać deklarację. Może także uzupełnić zeznanie o ulgi – np. na dzieci, odliczenia, oraz kwotę 1 proc. dla wskazaną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego." - przypomina Ministerstwo Finansów.

Pracodawca nie pomoże

Za sprawą nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, która weszła w życie w marcu 2017 roku, zniknął za to popularny sposób na rozliczenie podatku dochodowego. Do tej pory pracownik, który uzyskiwał dochody tylko u jednego pracodawcy, mógł skorzystać z pomocy zakładu pracy w rozliczeniu PIT-u.

Żeby skorzystać z takiej formy rozliczania, trzeba było złożyć na początku stycznia odpowiedni wniosek u pracodawcy, a ten - gotowe rozliczenie wysyłał do urzędu skarbowego.

Rozliczenie przez pracodawcę było skierowane tylko do określonej kategorii pracowników, nie korzystających z ulg i odliczeń i nie chcących rozliczać się z małżonkiem. Jednak rozliczenie przez pracodawcę nie blokowało podatnikowi drogi do złożenia dodatkowych deklaracji, gdy podatnik chciał skorzystać z ulg lub rozliczyć się z małżonkiem, ale musiało to nastąpić na osobnym druku.

Ze statystyk resortu finansów wynika, że zakłady pracy deklarację PIT za 2016 rok za swoich pracowników wypełniły w ponad 397 tys. przypadkach.

Przyjdą kolejne zmiany

Od stycznia obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zakłada ona m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku – z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł. Jednocześnie przewidziano utrzymanie degresywnej kwoty wolnej od podatku dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 8 tys. zł, ale nieprzekraczającą 13 tys. zł oraz dla dochodów stanowiących podstawę opodatkowania przekraczającą 85 tys. 528 zł, lecz nieprzekraczającą 127 tys. zł. Ustawa podnosi o 100 proc. roczny limit 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów, który wyniesie 85 tys. 528 zł, na czym skorzystają twórcy.

Nowe przepisy zaczną działać dopiero w rozliczeniach za 2018 rok.

Autor: ps/ms / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock