TVN24 Biznes | Z kraju

Jak pandemia zmieniła życie młodych Polaków?

TVN24 Biznes | Z kraju

mat. prasowe

Zajmująca się promocją brytyjskiej kultury i języka angielskiego instytucja British Council, prowadzi badania postaw, nastrojów poglądów i wizji świata młodych dorosłych w wieku 18-30 lat. Jak pandemia koronawirusa zmieniła ich życie?

Seria badawcza Next Generation objęła do tej pory 16 krajów, takich jak Niemcy, Etiopia, Irlandia Północna, Turcja, Wielka Brytania czy Tanzania. W 2020 do krajów uczestniczących w projekcie dołączyła Polska. Przeprowadzono wówczas 2000 ankiet oraz wywiady z 92 uczestnikami w 12 grupach fokusowych. Badanie – koordynowane przez British Council – zrealizowały Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Sound Connections i stowarzyszenie polonijne w Wielkiej Brytanii Centrala.

mat. prasowe

Optymizm czasów koronawirusa

Z badań z 2020 roku wynika, że młodzi Polacy to ambitni optymiści, którzy dążą do niezależności i bezpieczeństwa finansowego, poszukują satysfakcjonującej pracy, chcą budować silne relacje partnerskie i rodzinne oraz dobre więzi społeczne. Czują się zarówno obywatelami własnego kraju, jak i całego świata. Niestety, przez kolejne 1,5 roku obraz wyzwań, przed jakimi staje młodzież, dodatkowo się skomplikował. British Council, we współpracy z Ambasadą Brytyjską w Polsce, przeprowadziło debatę, w której eksperci podsumowali zmiany od czasów ostatniego raportu.

Jednym z istotnych skutków pandemii jest spadek stabilności zatrudnienia wśród najmłodszych pracowników. Związany jest on z zamykaniem się tych branż, w których pracuje wielu młodych ludzi jak gastronomia czy turystyka. Pandemia zmieniła też sposób, w jaki pracujemy oraz nasze podejście do pracy.

Zarobkowanie w dużej mierze straciło swój wymiar społeczny – lockdowny nauczyły nas pracy z domu. Jak zauważyli eksperci, dobra atmosfera w miejscu zatrudnienia i przyjazne kontakty z kolegami i koleżankami, są dla młodych bardzo ważnym elementem życia zawodowego. Zmiany te są szczególnie dotkliwe dla osób, które dopiero rozpoczynają karierę. Podjęcie pierwszego zatrudnienia w warunkach pracy zdalnej, bez możliwości poznania współpracowników może ograniczać możliwości rozwoju młodych ludzi.

Również galopujące ceny mieszkań oraz inflacja powodują, że młodzi pracownicy nie mogą sobie często pozwolić na kupno mieszkania. Wyprowadzka z domu rodzinnego stała się jeszcze większym wyzwaniem niż wcześniej.

Cierpi psychika

W badaniu Next Generation z 2020 roku zdrowie psychiczne znalazło się w na 7. miejscu na liście najczęstszych problemów młodzieży – wskazało na nie 44 proc. uczestników. Obecnie prowadzone badania z dziedziny psychologii mówią nam z kolei o znacznym zwiększeniu częstości występowania problemów ze zdrowiem psychicznym. Z pewnością dzisiaj młodzi ludzie częściej więc doświadczają kryzysów w tym aspekcie. Dlatego uczestnicy oraz uczestniczki dyskusji przeprowadzonej przez British Council wskazali, że brak dostępnego szybko, bezpłatnie i lokalnie wsparcia psychologicznego stanowi poważny problem, dziś znacznie bardziej dotkliwy niż przed wybuchem pandemii. Zdaniem ekspertów stworzenie sieci bezpłatnego wsparcia psychologicznego jest szczególnie istotne w obliczu nasilonych przez pandemię problemów młodych z uzyskaniem stabilności finansowej, ponieważ obecnie wielu potrzebujących nie może sobie pozwolić na skorzystanie z pomocy psychologa prywatnie.

mat. prasowe

Problemem jest też wykluczenie cyfrowe. Związane jest ono z brakiem dostępu do dobrej jakości łączy internetowych było w czasie pandemii jednym z najbardziej odczuwalnych problemów młodzieży mieszkającej na wsi. Brak dostępu do szybkich i stabilnych łączy oznaczał wykluczenie ich z dostępu do kultury, kontaktów społecznych i, przede wszystkim, dobrej jakości edukacji.

Wyzwania, z którymi będą musieli mierzyć się młodzi ludzie, są złożone i wymagają kompleksowych rozwiązań. Ich wypracowanie wymaga włączania młodych mieszkańców Polski w proces podejmowania decyzji. Chociaż obecnie młodzi Polacy mają zapał i chęć do działania, to nie czują, że ich głos brany jest pod uwagę przez rządzących. Długofalowo może to skutkować zniechęceniem i biernością młodego pokolenia.

Zachęcamy do zapoznania się z badaniem Next Generation oraz rekomendacjami, dostępnymi na stronie: https://www.britishcouncil.pl/next-generation-poland.

Źródło zdjęcia głównego: mat. prasowe

Pozostałe wiadomości