Sprzedaż rośnie. Ale wolniej od oczekiwań

Z kraju

TVN 24Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych wzrosła we wrześniu o 2,9 proc. rdr

Sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła zaledwie o 0,1 procent w ujęciu rocznym oraz spadła o 1,5 procent wobec sierpnia i są to dane o wiele niższe od oczekiwań (prognoza 1,4 proc.r/r).

Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych wzrosła we wrześniu o 2,9 proc. rdr, a w porównaniu z sierpniem br. spadła o 0,1 proc. - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Dla porównania w sierpniu sprzedaż detaliczna wzrosła o 2 proc. w ujęciu rocznym, a we wrześniu ubiegłego roku wzrosła o 3 proc. Licząc miesiąc do miesiąca we wrześniu ubiegłego roku mieliśmy do czynienia ze spadkiem 1 proc.

"We wrześniu br. wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku utrzymał się w większości grup. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost odnotowano w podmiotach zajmujących się handlem pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 17,3 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 3,5 proc.) oraz w jednostkach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 3,3 proc. wobec wzrostu o 7,7 proc. przed rokiem)" - podał GUS w komunikacie.

Produkcja przemysłowa

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu były we wrześniu niższe o 2,9 proc. w porównaniu z wrześniem 2014 r., spadek cen - o 0,6 proc. - odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

We wrześniu obniżono ceny związane z górnictwem i wydobyciem o 7,1 proc. oraz w przetwórstwie przemysłowym - o 3,1 proc. Podniesiono natomiast ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,1 proc. oraz ceny związane z dostawą wody; gospodarowaniem ściekami i odpadami; rekultywacją - o 0,7 proc.

"W okresie styczeń–wrzesień 2015 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 2,4 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (kiedy również notowano spadek - o 1,4 proc.), a ceny produkcji budowlano-montażowej - o 0,4 proc. (spadek w ub. roku - o 1,3 proc.) „ - podał urząd statystyczny.

Zgodnie z danymi GUS ceny produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2015 r. były o 0,1 proc. niższe niż w sierpniu. Spadek cen dotyczył: wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,5 proc.; dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji - o 0,3 proc. Obniżono również ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,1 proc., w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,1 proc.).

Spadły również ceny m.in. w produkcji napojów (o 0,7 proc.); komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, odzieży (po 0,5 proc.); chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,4 proc.); wyrobów z metali, wyrobów tekstylnych (po 0,2 proc.); metali, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, wyrobów farmaceutycznych, mebli, a także skór i wyrobów skórzanych (po 0,1 proc.).

Ceny produkcji urządzeń elektrycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu.

"Wzrosły natomiast ceny m.in. w produkcji maszyn i urządzeń, pozostałego sprzętu transportowego, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,1 proc.); produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (po 0,2 proc.); artykułów spożywczych (o 0,4 proc.); pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 0,5 proc.) oraz papieru i wyrobów z papieru (o 0,6 proc.)" - napisał GUS.

Zanotowano także wzrost cen w górnictwie i wydobywaniu o 0,7 proc., w tym w górnictwie rud metali (o 5 proc.). Spadły jednak ceny związane z wydobyciem węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) (o 2,2 proc.).

Od początku roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 0,7 proc., w tym w górnictwie i wydobywaniu o 6,2 proc., a w przetwórstwie przemysłowym o 0,7 proc. (w tym największy spadek dotyczył produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 8,5 proc.). Wzrosły natomiast ceny m.in w produkcji artykułów spożywczych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,1 proc.); urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń (po 0,2 proc.); wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów tekstylnych (po 0,5 proc.); wyrobów farmaceutycznych (o 1,1 proc.) oraz metali (o 1,5 proc.), pozostałego sprzętu transportowego (o 2,2 proc.) oraz papieru i wyrobów z papieru (o 2,9 proc.).

GUS podał, że ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu br. były po 0,6 proc. niższe niż w grudniu ub. roku oraz przed rokiem.

"Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2015 r. były o 0,1 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. Spadły ceny budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (po 0,1 proc.). Ceny robót budowlanych specjalistycznych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w sierpniu br." - napisano w komunikacie.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24