Z kraju

Polska z nadwyżką handlową. Trzeci rok z rzędu

Z kraju

Morawiecki: nowy model wsparcia eksportu pomoże polskim produktom podbić światTVN24 BiS
wideo 2/4

W zeszłym roku Polska wyeksportowała towary za 870,1 miliardów złotych, a wartość importu wyniosła 868 miliardów złotych. Tym samym mieliśmy nadwyżkę w handlu zagranicznym w wysokości 2,1 miliarda złotych - wynika z poniedziałkowego komunikatu GUS. Największym naszym partnerem handlowym pozostają Niemcy.

"Obroty towarowe handlu zagranicznego po dwunastu miesiącach 2017 roku, według danych tymczasowych, wyniosły w cenach bieżących 870,1 mld zł w eksporcie oraz 868,0 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2,1 mld zł, podczas gdy w 2016 r. wyniosło 17,0 mld zł. W porównaniu z 2016 rokiem eksport wzrósł o 8,3 proc., a import o 10,4 proc." - napisano w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

Na plusie od trzech lat

"Dodatnie saldo w handlu zagranicznym notujemy od 2015 r." - zwrócił uwagę GUS. Podkreślono, że dynamika importu od kilku miesięcy przewyższa tempo wzrostu eksportu. Zgodnie z danymi GUS eksport wyrażony w dolarach wyniósł 228,2 mld dol., a import 227,8 mld dol. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 0,4 mld dol. Natomiast licząc w euro eksport wyniósł 203,7 mld euro, a import 203,3 mld euro. Dodatnie saldo wyniosło 0,4 mld euro. Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,4 proc. (w tym UE 79,7 proc.), a w imporcie – 67,4 proc. (w tym UE 60,1 proc.), wobec odpowiednio 86,3 proc. (w tym UE 79,8 proc.) i 68,2 proc. (w tym UE 61,2 proc.) w analogicznym okresie 2016 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,9 proc., a w imporcie 8,1 proc., wobec odpowiednio 5,5 proc. i 7,2 proc. po dwunastu miesiącach 2016 r. "Na wysoki udział krajów rozwiniętych w obrotach towarowych mają wpływ duże obroty z UE" - zaznaczył GUS. Ujemne salda odnotowano w handlu z krajami rozwijającymi się – minus 145,4 mld zł i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 18,8 mld zł. Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 166,3 mld zł, w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 172,3 mld zł.

Niemcy na czele

"Od wejścia Polski do UE największym naszym partnerem handlowym, w eksporcie, jak i imporcie są Niemcy" - poinformował GUS. Udział naszych sąsiadów zza Odry w eksporcie, w porównaniu z okresem styczeń – grudzień 2016 r., był na tym samym poziomie i wyniósł 27,4 proc., a w imporcie obniżył się o 0,2 pkt. proc. i stanowił 23,1 proc. Dodatnie saldo wyniosło 36,1 mld zł wobec 36,8 mld zł w analogicznym okresie 2016 r. Poza Niemcami, nasi główni partnerzy eksportowi to: Czechy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Rosja, Szwecja, Hiszpania, Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o import (według kraju pochodzenia) największym partnerem Polski też były Niemcy, a potem: Chiny, Rosja, Włochy, Francja, Holandia, Czechy, Stany Zjednoczone, Belgia, Wielka Brytania.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock