Ukłon w stronę frankowiczów. Dwa banki zmieniają politykę

06.08.2015 | Sejm przegłosował ustawę o pomocy dla frankowiczów. Nerwowa reakcja rynku

Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska, rozliczając kredyty we frankach szwajcarskich, mogły naruszać umowy zawarte z konsumentami; banki dobrowolnie zobowiązały się do zmiany praktyk zakwestionowanych przez UOKiK - poinformował Urząd we wtorkowym komunikacie.

"W następstwie działań Urzędu oba banki dobrowolnie zobowiązały się zaniechać stosowania zakwestionowanych praktyk i zrekompensować klientom ich skutki" - głosi komunikat.

Zmiany

Jak czytamy, Getin Noble Bank i Credit Agricole Bank Polska będą uwzględniały ujemną stawkę LIBOR przy obliczaniu oprocentowania kredytów, gdy jej wartość bezwzględna przewyższy wartość marży. Oznacza to - wyjaśniono - że ujemne odsetki należne kredytobiorcom będą pomniejszać bieżące raty kredytów lub pożyczek. Banki mają też stopniowo zwracać klientom kwoty naliczone i pobrane w okresie, kiedy nie uwzględniały ujemnej stawki LIBOR.

"Ponadto przedsiębiorcy zostali zobowiązani do pisemnego powiadomienia klientów o zmianach oraz do umieszczenia informacji o decyzji Prezesa UOKiK na swoich stronach internetowych" - wskazano w komunikacie.

Postępowanie wyjaśniające

Jak poinformował Urząd, na początku ubiegłego roku wszczął postępowania wyjaśniające wobec wszystkich banków oferujących kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich i zbadał ich praktyki w tym zakresie.

Wcześniej doszło do znacznego umocnienia kursu franka szwajcarskiego wobec złotego, co wpłynęło na wzrost wysokości rat kredytów hipotecznych w CHF. Jednocześnie poniżej zera spadła stawka bazowa LIBOR uwzględniana zwykle przy obliczaniu oprocentowania tych kredytów, co z kolei powinno spowodować obniżenie wysokości rat. "Nie wszystkie banki, które w umowach kredytowych określiły sposób ustalania oprocentowania jako sumę stawki bazowej LIBOR i marży kredytu uwzględniały ujemną stawkę LIBOR przy obliczaniu oprocentowania kredytów, gdy jej wartość bezwzględna była wyższa niż wartość marży – wynikało z sygnałów docierających do UOKiK" - wyjaśniono w komunikacie.

Dwa postępowania

W związku z tym w sierpniu 2015 r. UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Getin Noble Bank, a w listopadzie 2015 r. przeciwko Credit Agricole Bank Polska. Zakończyło je porozumienie Urzędu z oboma bankami. "Obie decyzje nie są ostateczne – przysługuje od nich odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - zastrzeżono w komunikacie.

Jak wskazano, "to niejedyne działania UOKiK w sprawie kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich". "Pierwsze decyzje zostały wydane w grudniu ubiegłego roku, a ponadto nadal toczą się 4 postępowania" - czytamy.

W styczniu UOKiK nałożył ponad 6,5 mln zł na mBank za nieuwzględnianie ujemnego oprocentowania kredytów hipotecznych w CHF. Z kolei ING Bank Śląski sam zobowiązał się do zmiany praktyk.

Konsumenci, którzy chcą zawiadomić UOKiK o praktyce naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, mogą to zrobić korzystając ze specjalnego formularza. W przypadku problemów z instytucją finansową, Urząd zachęca do korzystania z pomocy, jaką świadczy Rzecznik Finansowy, rzecznicy konsumentów czy organizacje konsumenckie.

Zobacz. Co dalej z frankowiczami? Szef KNF apeluje do prezesa Belki

Co dalej z frankowiczami? Szef KNF apeluje do prezesa Belki
Co dalej z frankowiczami? Szef KNF apeluje do prezesa BelkiTVN24 BiS

Autor: gry / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości