Siedem tysięcy mostów pod kontrolą

Z kraju

Rzecznik GDDKiA: mosty kontrolujemy co rokutvn24
wideo 2/3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kontroluje każdego roku stan ponad siedmiu tysięcy obiektów mostowych na liczącej 19 tysięcy kilometrów sieci dróg krajowych - poinformował w piątek rzecznik GDDKiA Jan Krynicki.

- Na bieżąco monitorujemy obiekty inżynierskie, aby utrzymywać ich stan na poziomie zapewniającym komfort i bezpieczeństwo podróżujących. Nasze działania potwierdzają coroczne raporty o stanie mostów, gdzie średnie oceny obiektów mostowych zarządzanych przez GDDKiA z roku na rok są wyższe - powiedział rzecznik.

Z informacji o stanie technicznym mostów - na sieci dróg, którą zarządza GDDKiA - wynika, że o ile w roku 2006 średnia ocena obiektów mostowych wynosiła 3,44 to w roku 2016 wzrosła do 3,92. Ocena na 4 oznacza, że na obiekcie występują zanieczyszczenia w postaci graffiti, lokalne uszkodzenia zabezpieczeń antykorozyjnych, niewielkie lokalne deformacje nawierzchni jezdni niewpływające na bezpieczeństwo jazdy czy też nadmierna wegetacja roślin na nasypach i skarpach przy obiekcie. Krynicki przypomina, że ogólne zasady dotyczące kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych określa ustawa Prawo budowlane oraz zarządzenia wydane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Na ich podstawie w GDDKiA funkcjonuje system kontroli drogowych obiektów inżynierskich, który można podzielić między innymi na przeglądy bieżące, podstawowe i rozszerzone, które są dokonywane przynajmniej raz w roku w celu ustalenia stanu technicznego obiektów.

Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś przykładem bieżących działań będących wynikiem corocznych kontroli jest między innymi wymiana dylatacji na wiaduktach w ciągu autostrady A4 w Katowicach i w Chorzowie.

Realizowane inwestycje

Z kolei Krynicki przypomniał, że GDDKiA sprawdza kondycję nie tylko obiektów, które już funkcjonują na sieci dróg krajowych w Polsce, ale obiekty powstające w ramach realizowanych inwestycji. W wyniku takich kontroli GDDKiA zleciła wymianę betonowych płyt - tak zwanych ustrojów nośnych - na dwóch wiaduktach budowanej autostrady A1 w rejonie przyszłego węzła Częstochowa - Jasna Góra.

- Każdy etap budowy obiektu inżynierskiego podlega kontroli, między innymi w laboratoriach GDDKiA, które mają międzynarodowe certyfikaty. Po 28 dniach beton, który został położony na wiaduktach budowanej autostrady A1, powinien mieć określoną wytrzymałość na ściskanie, ale nie spełnił założonych w projekcie oczekiwań. Wykonawca się odwołał twierdząc, że po 50 dniach beton nabierze odpowiednich właściwości. Skontrolowaliśmy to po tym czasie, ale okazało się, że wyniki kontroli nadal nie spełniały wymogów - powiedział Krynicki. GDDKiA oczekuje, że wykonawca wiaduktów - konsorcjum firm na czele z włoską firmą Salini - jak najszybciej przekaże harmonogram programu naprawczego.

Raport NIK

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli sprzed dwóch lat wynika, że to mosty zarządzane przez gminy i powiaty są w gorszym stanie.

"Poza drogami krajowymi i częściowo wojewódzkimi, na drogach pozostałych kategorii zarządcy dróg (władze gmin i powiatów - red.) praktycznie nie realizowali nałożonych na nich zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i sprawności ruchu drogowego na obiektach mostowych i przepustach" - tak brzmiały wnioski kontrolerów.

Z raportu wynika, że "administracja drogowa w fatalny sposób zarządza obiektami mostowymi".

Autor: mb//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN