Polska w ocenie międzynarodowych agencji. Są dwie decyzje

Z kraju

TVN24 BiSFitch utrzymał rating Polski

Fitch utrzymał rating Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną - poinformowano w piątkowym komunikacie. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami. Agencja Moody's podała, że rating Polski nie został zaktualizowany.

Agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F2 odpowiednio dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje niezmieniona na poziomie stabilnym - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

W maju 2016 agencja Moody's utrzymała rating polskiego długu na poziomie A2/P-1, ale zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną.

Fitch uzasadnia

Agencja Fitch w komunikacie prasowym uzasadniającym swoją decyzję wskazuje na solidne fundamenty makroekonomiczne, w tym stabilny system bankowy oraz właściwą politykę pieniężną.

Według agencji ostatnie propozycje dotyczące kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim znacząco osłabiły ryzyko dla sektora bankowego. Koszty związane ze zwrotem spreadów walutowych dla kredytobiorców, mimo że są nadal relatywnie wysokie, nie powinny stanowić problemu dla banków - czytamy.

Prognoza wzrostu gospodarczego

W komunikacie przedstawione zostały również szacunki agencji dotyczące dynamiki PKB na najbliższe lata. Agencja prognozuje przyspieszenie wzrostu z 2,7 proc. w 2016 r. do 3 proc. w 2017 r. i 3,2 proc. w 2018 r.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie, analitycy agencji oczekują przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego wskutek wzrostu wykorzystania środków unijnych, spadku stopy bezrobocia oraz wsparcia finansowego dla rodzin w związku z programem 500 plus.

Agencja ratingowa przewiduje wzrost deficytu budżetowego w bieżącym roku do 3 proc. z szacowanego 2,5 proc. w 2016 r. Wartości długu publicznego w kolejnych latach, prognozowane przez Fitch, są niższe niż projekcje MF zawarte w Strategii Zarządzania Długiem Sektora Finansów Publicznych na lata 2017-2020.

Podniesienie oceny ratingowej Polski wg agencji możliwe jest w przypadku utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB lub dalszego ograniczania zadłużenia zagranicznego wskutek poprawy bilansu obrotów bieżących i napływu kapitału.

Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku pogorszenia sytuacji finansów publicznych - wzrostu relacji długu publicznego do PKB w średnim horyzoncie lub wzrostu deficytu budżetowego powyżej 3 proc., a także w przypadku pogorszenia sytuacji makroekonomicznej - pogorszenia klimatu inwestycyjnego, niestabilnej sytuacji makroekonomicznej lub spadku PKB - czytamy w komunikacie resortu finansów.

Historyczna obniżka

Przypomnijmy, że w styczniu ub. roku na obniżenie ratingu Polski zdecydowało się Standard & Poor's. Agencja obniżyła wtedy długoterminową ocenę polskiego długu w walucie obcej do poziomu "BBB plus" z "A minus".

Perspektywa ratingu była negatywna, co oznaczało, że w ocenie agencji istnieje "prawdopodobieństwo co najmniej jak jeden do trzech", iż w ciągu 24 miesięcy rating zostanie ponownie obniżony, "jeśli podważona zostanie wiarygodność polityki pieniężnej lub jeśli finanse publiczne pogorszą się bardziej od naszych obecnych oczekiwań".

Obniżenie ratingu spowodowało wówczas gwałtowne osłabienie złotego.

Agencje ratingowe

Fitch i Moody's to obok Standard & Poor's najważniejsze na świecie firmy oceniające, komu i za ile pożyczyć pieniądze. Opinie "wielkiej trójki" bierze pod uwagę cały świat. Te opinie to właśnie rating, czyli ocena wiarygodności kredytowej. Ratingi przyznawane są spółkom, bankom, miastom, państwom. Ocena państwa realnie przekłada się na jego atrakcyjność gospodarczą.

Wielkie agencje przyznają rating Polsce od 1995 roku. Staliśmy się prymusem, który z roku na rok robił postępy. Do 15 stycznia, bo wtedy S&P po raz pierwszy w historii obniżył nam rating. Agencja, wbrew rządowej linii obrony uznała, że niesprawny Trybunał Konstytucyjny to zagrożenie dla ładu prawnego w Polsce, a wiec i dla stabilności gospodarczej.

Autor: mb//ms / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stołeczne Biuro Turystyki