"500 zł na dziecko nie wystarczy. Potrzeba kompleksowych zmian"

Z kraju

ShuersttockBakalarczyk: potrzeba większej dostępności do przedszkoli i żłobków

500-złotowy dodatek na dziecko jest niesłusznie demonizowany w naszej debacie publicznej; jest to rozwiązanie bardzo często stosowane w Europie Zachodniej, jednak nie wystarczy - potrzebujemy kompleksowego modelu wspierania rodziny - mówi ekspert ds. polityki społecznej Rafał Bakalarczyk. Według przedstawionego przez PiS projektu zasiłek 500 zł przysługiwałby na każde drugie i kolejne dziecko. Ustawa miałaby zacząć obowiązywać od wiosny 2016 roku.

- Pomysł wprowadzenia 500-złotowego dodatku na dziecko jest niesłusznie demonizowany w świetle doświadczeń porównawczych innych krajów, gdzie bardzo często świadczenia są przyznawane na dzieci powszechnie, nie tylko dla rodzin najuboższych, ale dla wszystkich - powiedział Bakalarczyk.

Wspieranie rodzin

Jak tłumaczył, stoi za tym filozofia wspierania rodzin z tytułu kosztów, które ponoszą w związku z wychowaniem dziecka, a takie koszty ponoszą nie tylko rodziny ubogie, lecz wszystkie. - Jest to rozwiązanie obecne w nowoczesnej polityce rodzinnej wielu krajów Europy Zachodniej - wskazał ekspert. Jak jednak zastrzegł, sam dodatek na dziecko nie jest wystarczającym rozwiązaniem. - W systemach, w których to rozwiązanie jest stosowane, jest ono raczej pewnym uzupełnieniem kompleksowego modelu wspierania rodziny - mówił Bakalarczyk. Jak podkreślił, nie mniej ważne niż dodatek, jest wsparcie rodzin dla rodzin w postaci np. większej dostępności do przedszkoli i żłobków, dzięki którym matki mogą wrócić na rynek pracy. Oprócz żłobków i przedszkoli - kontynuował - system opieki nad rodziną powinien także obejmować takie rozwiązania w Kodeksie pracy, które ułatwiają godzenie pracy z opieką nad dzieckiem.

Nie tylko pieniądze

Bakalarczyk, jako element kompleksowego modelu wspierania rodziny, wymienił również działania adresowane do rodzin, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, np. dysfunkcyjnych czy z dzieckiem niepełnosprawnym. - Rozwoju wymaga instytucja asystenta rodziny, czyli pracownika, który pracuje z rodziną w kryzysie - wskazał. Według niego takie działania są bardzo potrzebne, a obecnie są w postaci zalążkowej. - Żeby były one obecne na większą skalę, potrzeba wsparcia budżetowego - podkreślił. Według przedstawionego przez PiS projektu zasiłek 500 zł przysługiwałby na każde drugie i kolejne dziecko. Przy pierwszym dziecku obowiązywałby próg dochodowy - wsparcie na pierwsze dziecko otrzymywałyby rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekraczałby kwoty 800 zł lub 1200 zł, jeżeli którekolwiek z dzieci jest dzieckiem niepełnosprawnym. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu wypłaty zasiłku powinny rozpocząć się na wiosnę.

Autor: msz/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shuersttock

Raporty: