Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rozporządzenie weszło w życie

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Premier Morawiecki o wypłacie dodatkowego zasiłku (wypowiedź z 14 maja)TVN24
wideo 2/5
TVN24Premier Morawiecki o wypłacie dodatkowego zasiłku

W poniedziałek weszło w życie rozporządzenie przedłużające wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązuje od 26 marca 2020 roku. Początkowo przysługiwał na dwa tygodnie, ale był już kilkukrotnie przedłużany. Rozporządzenie, które weszło w życie w poniedziałek, przewiduje wydłużenie prawa do pobierania zasiłku do 14 czerwca 2020 roku.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. Aby skorzystać z zasiłku, pracownik musi złożyć oświadczenie u swojego pracodawcy, który składa je potem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

OŚWIADCZENIE

Co ważne, jeżeli ubezpieczony dotychczas korzystał z zasiłku i chce go otrzymywać na kolejny okres, to musi ponownie złożyć oświadczenie.

Przywracanie zajęć

Przedłużaniu wypłaty dodatkowego zasiłku towarzyszy jednoczesne zdejmowane części ograniczeń. Od 25 maja w szkołach podstawowych przywrócono możliwość organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas 1-3. Już wcześniej, bo od 6 maja pozwolono na wznowienie działalności żłobków i przedszkoli.

To jednak sami rodzice decydują o tym, czy dziecko zostanie posłane na zajęcia. Jeżeli nie zdecydują się na taki krok - mimo otwarcia placówki - i pozostaną z dzieckiem w domu, wówczas nadal mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Jak wskazano bowiem w uzasadnieniu do nowego rozporządzenia, analogicznie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 roku, rozporządzenie przewiduje, że "w przypadku podjęcia przez uprawnionych rodziców lub opiekunów decyzji o niekorzystaniu z usług placówek opiekuńczych i dalszym osobistym sprawowaniu opieki będzie im również przysługiwało prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego".  

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Z dodatkowego zasiłku może skorzystać ubezpieczony rodzic dziecka, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę - na przykład jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes