Chińczycy w polskich sadach. Sprawdzą jakość jabłek

Z kraju

TVN24 PoznańJabłka dla potrzebujących

Przed pierwszym sezonem eksportowym, na jesieni tego roku, chińscy inspektorzy skontrolują sady i pakowalnie jabłek pod kątem spełniania chińskich wymagań fitosanitarnych. Chęć eksportu tych owoców do Chin zgłosiło ponad 900 sadowników i ok. 160 pakowalni.

W czerwcu został podpisany protokół umożliwiający wywóz polskich jabłek do Chin, po spełnieniu chińskich wymogów fitosanitarnych. Przed rozpoczęciem eksportu jabłek z Polski do Chin przewidziana jest kontrola pod kątem spełniania chińskich wymagań fitosanitarnych. Przeprowadzą ją chiński Generalny Urząd Nadzoru nad Jakością (AQSIQ) oraz polska Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Skontrolowane zostaną miejsca produkcji oraz proces pakowania owoców.

Kontrola owoców

Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa do 20 lipca zbierały wnioski od zainteresowanych wywozem jabłek do Chin o zarejestrowanie miejsca uprawy, przechowywania lub pakowania jabłek. I tylko te osoby czy firmy będą mogły sprzedawać jabłka do tego kraju. Chodzi o możliwość prześledzenia pochodzenia eksportowanej przesyłki w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich jakości. Jabłka, które trafią do Chin, muszą być produkowane z zachowaniem zasad integrowanej ochrony roślin (IO) lub integrowanej produkcji roślin (IP). Obejmuje to monitoring agrofagów - niepożądanych organizmów, patogenów, szkodników i chwastów i chorób.

Chińczycy w sadach

Prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski powiedział, że sadownicy nie do końca wiedzą, jakie wymogi fitosanitarne będą wymagane przy eksporcie do Chin, wiadomo to będzie ostatecznie po kontroli służb chińskich. Dodał, że z sondażu przeprowadzonego wśród członków związku wynika, że handlem zainteresowanych jest 5-7 proc. producentów. Według dyrektor biura nadzoru fitosanitarnego i współpracy zagranicznej Agnieszki Sahajdak, chęć zarejestrowania swoich plantacji zgłosiło 925 sadowników i ponad 160 pakowalni. Najwięcej chętnych pochodzi z województwa mazowieckiego. Dyrektor wyjaśniła, że Chińczycy wyrazili chęć przyjazdu na kontrole na przełomie sierpnia i września, ale jest to w ocenie Inspekcji jak i Związku Sadowników zbyt wczesny termin, gdyż jeszcze nie ma zbiorów. Zaproponowano stronie chińskiej, by takie inspekcje odbyły się w październiku lub nie wcześniej niż 15 września.

Polskie jabłka

Polska jest największym producentem jabłek przemysłowych, które stanowią ponad 50 proc. wszystkich jabłek. W sezonie 2014/15 eksport jabłek wyniósł 850 tys. ton, spożycie w kraju 650 tys. ton; dla przetwórstwa 2,1 – 2,3 mln ton. Produkcja była zaś na poziomie 3,8 mln ton. Według oceny Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych w tym roku zbiory jabłek w Polsce mogą przekroczyć 4 mln ton jabłek.

Polskie jabłka dla załogi Kruzenszterna. "Żeby się przekonali się, że Putin kłamie"

Autor: PMB//ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Poznań