TVN24 Biznes | Z kraju

Rząd planuje podwyżki akcyzy na alkohol i tytoń

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
/dap
Źródło:
PAP
Spożycie alkoholu w Polsce
TVN24Spożycie alkoholu w Polsce

Akcyza na alkohol etylowy, piwo, wino ma wzrosnąć o 10 procent w 2022 roku i co roku o 5 procent do 2027 roku - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Podwyżki mają dotyczyć także akcyzy na papierosy.

Zapowiedziany w wykazie prac legislacyjnych rządu projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których głównym celem jest realizacja działań w obszarze podatków. Projekt przewiduje podwyższenie stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry, wyroby pośrednie, papierosy, tytoń do palenia i wyroby nowatorskie.

"W odniesieniu do wyrobów alkoholowych ceny detaliczne napojów alkoholowych w Polsce nadal są bardzo niskie w porównaniu ze średnią unijną. Zmiana ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na politykę prozdrowotną i ograniczyć negatywne skutki palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych" - napisano w uzasadnieniu.

Jak podano w wykazie prac, ostatnia zmiana stawek akcyzy na alkohol i tytoń miała miejsce 1 stycznia 2020 r. i wynosiła 10 proc.

Podwyżka stawek akcyzy na alkohol i tytoń

Jak wynika z informacji zamieszczonych na rządowej stronie, proponowana zmiana spowoduje podwyższenie stawek akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry i wyroby pośrednie o: 10 proc. w 2022 r. i co roku o 5 proc. w latach 2023-2027. Ponadto podwyższona zostanie od 2022 roku minimalna stawka akcyzy na papierosy do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów.

Ministerstwo planuje też wprowadzenie od 2022 r. minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia oraz podwyższenie stawki akcyzy na wyroby nowatorskie poprzez podniesienie stawki kwotowej o 100 proc. od 1 stycznia 2022 r. i co roku o 10 proc. w latach 2023-2027.

W rządowej informacji zapowiedziano także podwyższenie stawek akcyzy na papierosy i tytoń do palenia poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc. w latach 2023-2027.

Akcyza na cydr, perry, płyny do papierosów elektronicznych

Z zakresu projektowanej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5 proc. (wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu) w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa.

Wyłączenie obejmuje także akcyzę na płyny do papierosów elektronicznych i cygara i cygaretki, na które już obecnie stawki są wysokie w stosunku do innych wyrobów tytoniowych, a także na tle UE.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2021 roku. 

Autor:/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości