Abonament RTV w 2023 roku - stawki i zwolnienia. Ostatni dzwonek na uzyskanie zniżki

Autor:
jr/dap
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Maciej Staszak o nowym standardzie telewizji naziemnej
Maciej Staszak o nowym standardzie telewizji naziemnej TVN24
wideo 2/4
TVN24Maciej Staszak o nowym standardzie telewizji naziemnej

Obowiązek płacenia abonamentu RTV ma każdy, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny. Nie ma znaczenia, czy rzeczywiście z niego korzystamy - jeżeli mamy w domu radio lub telewizor, co do zasady jesteśmy zobowiązani do płacenia abonamentu RTV. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki.

Abonament RTV to opłata pobierana na rzecz rządowej telewizji i radia. O wysokości abonamentu RTV decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, natomiast instytucją, która odpowiada za pobór opłat abonamentowych, jest Poczta Polska. 

Abonament RTV - stawki w 2023 roku

Podstawowe, miesięczne stawki abonamentu RTV na 2023 r. wynoszą:

- za używanie odbiornika radiofonicznego - 8,70 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł)

- za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego - 27,30 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł)

Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2023 roku uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.

Abonament RTV - kto musi płacić?

Obowiązek płacenia abonamentu RTV ma każdy, kto posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny. Zgodnie z prawem przyjmuje się, że osoba, która posiada sprawny odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa go.

Nie ma znaczenia, czy rzeczywiście z niego korzystamy - jeżeli mamy w domu radio lub telewizor, jesteśmy zobowiązani do płacenia abonamentu RTV. 

Abonament RTV - kto jest zwolniony z opłaty

Abonamentu RTV nie muszą płacić m.in. osoby:

- zaliczone do I grupy inwalidzkiej, - z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, - które ukończyły 75. rok życia, - które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego, - niesłyszące i niewidome, - które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, - bezrobotni, - weterani oraz inwalidzi wojenni.

Zwolnienie z opłat abonamentowych odbywa się na podstawie przedstawienia w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego odpowiednie uprawnienia wraz ze stosownym oświadczeniem. Zwolnienie z opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.

Kara za niezapłacenie abonamentu RTV to trzydziestokrotność miesięcznej opłaty. W przypadku telewizora i radia to 819 zł.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/dap

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości