Zmiany w 500 plus. Od kiedy można składać wnioski, kiedy pieniądze trafią na konta?

Z kraju

Minister Elżbieta Rafalska o wypłacie świadczenia 500 plustvn24
wideo 2/8

Od 1 lipca 2019 roku 500 plus będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia - bez kryterium dochodowego. To najważniejsza ze zmian w programie Rodzina 500 plus, które w piątek zaakceptował Sejm. Aby zyskać prawo do świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca, trzeba jednak w odpowiednim terminie złożyć wniosek.

Obecnie 500 plus jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Po rozszerzeniu programu świadczenie 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Prawo do świadczenia zyskają również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia).

Znowelizowane przepisy mają obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Od kiedy wniosek o 500 plus na pierwsze dziecko?

Zgodnie z ustawą w wersji ustalonej przez Sejm (obecnie czeka na rozpatrzenie przez Senat) terminy złożenia wniosku o 500 plus - zarówno na pierwsze, jak i kolejne dzieci - są takie same jak w ubiegłym roku.

W wersji elektronicznej (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS) wnioski będzie można składać od 1 lipca 2019 r.

Z kolei w wersji papierowej (osobiście w urzędzie lub na poczcie) - od 1 sierpnia 2019 r.

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie na pierwsze dziecko zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r.

Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. będzie oznaczać przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za miesiące minione.

Kiedy pieniądze z nowego programu 500 plus?

Do sprawy terminu wypłaty świadczenia na pierwsze dziecko odniosła się w marcu rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. - Jesteśmy przygotowani, żeby wypłaty ruszyły już od lipca na każde pierwsze dziecko bez kryterium (dochodowego) - zapewniała w Radiu ZET.

- Nawet jeśli ktoś tej wypłaty nie dostanie w lipcu, uspokajam, że pieniądze dostanie w sierpniu - dodała.

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska wyjaśniała w czwartek w Sejmie: - Mówimy tu wyraźnie: wnioski można będzie składać drogą internetową - myślę, że nikt tu chyba wejścia nie zablokuje – od 1 lipca. Dopiero od sierpnia składamy wnioski papierowe. Proszę też nie mówić, że wypłaty będą realizowane od lipca, skoro dopiero od sierpnia możemy składać wnioski w wersji tradycyjnej. Świadczenie będzie przyznane od lipca, a może być wypłacone w czasie, w którym samorząd rozpatrzy te wnioski. Na rozpatrzenie tych wniosków będzie miał trzy miesiące.

Wyjaśnienia ministerstwa

Zgodnie z informacjami, jakie uzyskaliśmy w resorcie rodziny i pracy, maksymalne terminy wypłat 500 plus będą kształtowały się następująco:

- złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca (na pierwsze dziecko), zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

- złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

- złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

- złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

- złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Świadczenie na dłużej

Elżbieta Rafalska zapewniała, że pieniądze na rozszerzenie programu 500 plus są w budżecie państwa zapewnione. - Te świadczenia, które będą przyznane od 1 lipca dla tych dzieci, które z powodu przekroczenia kryterium dochodowego nie otrzymywały tego świadczenia, będzie obowiązywało nie przez rok, a przez 23 miesiące - poinformowała.

Jak wyjaśnił w czwartek resort rodziny i pracy, rodzice nie będą składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku. Od 2021 roku składanie wniosków zostanie przesunięte z lipca na luty, a okres świadczeniowy z miesięcy: październik-wrzesień na czerwiec-maj.

O programie

Według danych ministerstwa rodziny i pracy od momentu uruchomienia programu do końca marca bieżącego roku do rodzin trafiło już 68,8 mld złotych. Łączne wydatki na program (z kosztami obsługi) to 69,8 mld złotych.

Ze wsparcia korzysta blisko 2,4 mln rodzin. Świadczenie otrzymuje ponad 3,64 mln dzieci (dane na koniec marca 2019 roku). W świetle zaakceptowanych przez Sejm zmian świadczenie wychowawcze trafi do 4,4 mln rodzin, a ze świadczenia skorzysta 6,8 mln dzieci.

Koszt rozszerzenia programu Rodzina 500 plus na wszystkie dzieci do 18 roku życia w bieżącym roku wyniesie ok. 9,6 mld złotych. W przyszłym roku będzie to ok. 20 mld złotych.

Łączne wydatki na program Rodzina 500 plus wyniosą więc: w 2019 r. ok. 31 mld złotych, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shuttestock