Z kraju

Zarabiają za granicą, nie dostali jeszcze 500 plus. Urzędnicy piętrzą problemy

Z kraju

Mieszkasz w Polsce, pracujesz za granicą? Możesz mieć problem z 500 plus
TV Dożd', Twitter, UNIANMieszkasz w Polsce, pracujesz za granicą? Możesz mieć problem z 500 plus

Ponad pięć tysięcy osób na południu Polski ma problemy w otrzymaniem pieniędzy z programu 500 plus. Powód? Pracują w Czechach i na Słowacji, a to znacznie wydłuża urzędniczą procedurę. Urzędnicy tłumaczą, że wnioskodawca powinien przedstawić w pełni swoją sytuację zawodową.

Złożenie niekompletnego wniosku o świadczenie 500 plus wydłuża procedury. W województwie śląskim problemem jest także późny transfer środków na zatrudnienie dodatkowego personelu.

To częsty problem dotyczący mieszkańców m.in. powiatu cieszyńskiego, bielskiego, czy żywieckiego, którzy żyją w Polsce, ale pracują w Czechach i na Słowacji. Wystarczy tak jak pan Marcin Pustówka mieszkać w Polsce, ale pracować kilka kilometrów poza granicami kraju, aby mieć problem z otrzymaniem świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus.

Wypłaty 500 plus

Pan Marcin Pustówka jest ojcem dwójki dzieci. Zgodnie z prawem przysługuje mu zatem świadczenie w wysokości co najmniej 500 złotych miesięcznie w ramach programu Rodzina 500 plus. Mimo, że złożył wniosek już w maju, to przez pół roku pieniędzy nie zobaczył. - Nasz wniosek złożyłem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS), ale ze względu na to, że pracuję w Czechach, to został on przekazany do Katowic do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). Tam tych wniosków jest bardzo dużo i czas oczekiwania jest bardzo długi. Na jakąkolwiek odpowiedź oczekiwałem pięć miesięcy. Po tym czasie otrzymałem wniosek formalny o uzupełnienie dokumentów. Oczywiście odesłałem wymagane papiery, ale czekam dalej - mówił TVN24 Marcin Pustówka i dodaje, że nie otrzymał dotąd świadczenia, choć należy mu się ono ze względu na posiadanie dwójki dzieci, bo pracuje w Czechach. - Pracuję siedem kilometrów od granicy, ale codziennie wracam do domu. Mieszkam w Polsce. A urzędnicy interpretują to jako przebywanie za granicą, a nie tylko pracę - dodał.

Potrzebne zaświadczenia

Wioletta Kubiesa, zastępca kierownik działu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego wyjaśniła zaś, jakie warunki należy spełnić, by rodzic pracujący za granicą, mógł pobierać świadczenie 500 plus na swoje dziecko.

- Żeby otrzymać świadczenie 500 plus i rozpatrzyć taki wniosek w Polsce, osoba musi nam przedstawić swoją sytuację zawodową i w przypadku ubiegania się na pierwsze dziecko również sytuację dochodową związaną z wykonywaniem pracy za granicą - objaśniła Wioletta Kubiesa.

- Czyli musi to być zaświadczenie o zatrudnieniu, bądź inny dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą, bądź uprawnienie do emerytury, renty, meldunek zagraniczny albo np. potwierdzenie rozpoczęcia działalności gospodarczej - wymieniała.

Pracujesz za granicą? Oto warunki do otrzymania 500 plus
Pracujesz za granicą? Oto warunki do otrzymania 500 plus

Okazuje się, że większość tych wniosków jest niekompletna. Brakuje potrzebnych dokumentów, określając jedynie, że członek rodziny przebywa za granicą. W takich sytuacjach urzędy proszą o uzupełnienie dokumentów, co powoduje, że czas wydania decyzji się wydłuża.

Kraj pierwszeństwa

Wioletta Kubiesa zwraca uwagę na fakt, że nie zawsze Polska jest krajem pierwszym do świadczenia wychowawczego. - Prawo pierwszeństwa do realizacji świadczeń jest wtedy w Polsce, jeśli obydwoje rodzice pracują i dzieci mieszkają w Polsce, kolejne kryterium to emerytura, renta, zamieszkanie - mówiła urzędniczka. - Jeżeli my jesteśmy pierwsi, to możemy wydać decyzję - powiedziała Wioletta Kubies.

Okazuje się, że w większości przypadków niestety takiej decyzji urząd nie może wydać w terminie trzech miesięcy.

- Postępowanie wówczas musi być zawieszone, sprawę przekazuje się do instytucji zagranicznej, która określi czy w tejże instytucji istnieje prawo do świadczenia w pierwszej kolejności. Po wydaniu tej decyzji przez instytucję zagraniczną, my możemy podjąć swoje kroki, czyli przeliczyć świadczenia - tłumaczyła Kubies.

Rodzic pozostający w Polsce

Rozmówczyni TVN24 zwróciła także uwagę na sytuację zawodową tego rodzica, który pozostaje w Polsce.

- Trzeba patrzeć na to, jaka jest sytuacja zawodowa osoby, która przebywa w Polsce i kto sprawuje opiekę nad dziećmi. Jeśli ta osoba - zazwyczaj mama - nie pracuje, wówczas krajem jest ten, w którym pracuje ojciec. Jeżeli zaś mama w Polsce pracuje, to wtedy możemy my wydać decyzję, bo my jesteśmy w pierwszej kolejności właściwi. Ale jest dużo przypadków, że działalności zawodowej nie ma w kraju - stwierdziła Kubies. Urzędniczka uprzedziła także, że nie ma czegoś takiego, jak wybór kraju, w którym się ubiegamy o świadczenia rodzinne.

- Musi to być ustalone na podstawie przepisów wspólnotowych - wyjaśniła. - Można otrzymać w jednym kraju w pełnej wysokości, w drugim kraju dodatek dyferencyjny. Ale my musimy to najpierw sprawdzić i obliczyć - dodała.

Opóźnienia w płatnościach

Bożena Borowiec, dyrektor regionalnego ośrodka polityki społecznej województwa śląskiego wyjaśniła z kolei, skąd opóźnienia w wypłacie świadczeń 500 plus. Okazuje się, że regionalne ośrodki polityki społecznej bez względu na województwo, nie dostały na czas pieniędzy na zorganizowanie obsługi wypłat z programu Rodzina 500 plus. - Pod względem migracji, województwo śląskie plasuje się bardzo wysoko w rankingu województw, więc pod względem ilości wniosków, jakie wpłynęły w związku z programem 500 plus jesteśmy trzeci w Polsce - poinformowała Bożena Borowiec, dyrektor regionalnego ośrodka polityki społecznej województwa śląskiego. - Już w tym tygodniu zarejestrowaliśmy 6 700 wniosków o tzw. 500 plus - dodała.

Skąd opóźnienia w wypłatach 500 plus w województwie śląskim?
Skąd opóźnienia w wypłatach 500 plus w województwie śląskim?

Urzędniczka zaznaczyła, że ośrodek, którym kieruje, zatrudnił dodatkowy personel do obsługi wniosków w ramach 500 plus, jednak udało się to zrealizować od września, a ustawa obowiązuje od kwietnia. Do końca sierpnia br. w jej ośrodku zadania wynikające ze świadczeń rodzinnych, jak i koordynacji świadczenia 500 plus, obsługiwała ta sama liczba pracowników. - My ustalamy, kto jest krajem pierwszeństwa. Czy wnioskodawcy mogą się ubiegać o to świadczenie w Polsce, czy za granicą. Z tego, co się zorientowaliśmy, osoby są bardziej zainteresowane świadczeniem 500 plus - wyjaśniła dyrektor regionalnego ośrodka na Śląsku.

Świadczenie wychowawcze z programu 500 plus wypłacane jest od 1 kwietnia. Przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach, po spełnieniu kryterium dochodowego, również na pierwsze dziecko.

Autor: msz/ag//ms / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości