Zarabiają za granicą, nie dostali jeszcze 500 plus. Urzędnicy piętrzą problemy

Z kraju

TV Dożd', Twitter, UNIANMieszkasz w Polsce, pracujesz za granicą? Możesz mieć problem z 500 plus

Ponad pięć tysięcy osób na południu Polski ma problemy w otrzymaniem pieniędzy z programu 500 plus. Powód? Pracują w Czechach i na Słowacji, a to znacznie wydłuża urzędniczą procedurę. Urzędnicy tłumaczą, że wnioskodawca powinien przedstawić w pełni swoją sytuację zawodową.

Złożenie niekompletnego wniosku o świadczenie 500 plus wydłuża procedury. W województwie śląskim problemem jest także późny transfer środków na zatrudnienie dodatkowego personelu.

To częsty problem dotyczący mieszkańców m.in. powiatu cieszyńskiego, bielskiego, czy żywieckiego, którzy żyją w Polsce, ale pracują w Czechach i na Słowacji. Wystarczy tak jak pan Marcin Pustówka mieszkać w Polsce, ale pracować kilka kilometrów poza granicami kraju, aby mieć problem z otrzymaniem świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus.

Wypłaty 500 plus

Pan Marcin Pustówka jest ojcem dwójki dzieci. Zgodnie z prawem przysługuje mu zatem świadczenie w wysokości co najmniej 500 złotych miesięcznie w ramach programu Rodzina 500 plus. Mimo, że złożył wniosek już w maju, to przez pół roku pieniędzy nie zobaczył. - Nasz wniosek złożyłem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS), ale ze względu na to, że pracuję w Czechach, to został on przekazany do Katowic do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). Tam tych wniosków jest bardzo dużo i czas oczekiwania jest bardzo długi. Na jakąkolwiek odpowiedź oczekiwałem pięć miesięcy. Po tym czasie otrzymałem wniosek formalny o uzupełnienie dokumentów. Oczywiście odesłałem wymagane papiery, ale czekam dalej - mówił TVN24 Marcin Pustówka i dodaje, że nie otrzymał dotąd świadczenia, choć należy mu się ono ze względu na posiadanie dwójki dzieci, bo pracuje w Czechach. - Pracuję siedem kilometrów od granicy, ale codziennie wracam do domu. Mieszkam w Polsce. A urzędnicy interpretują to jako przebywanie za granicą, a nie tylko pracę - dodał.

Potrzebne zaświadczenia

Wioletta Kubiesa, zastępca kierownik działu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej Województwa Śląskiego wyjaśniła zaś, jakie warunki należy spełnić, by rodzic pracujący za granicą, mógł pobierać świadczenie 500 plus na swoje dziecko.

- Żeby otrzymać świadczenie 500 plus i rozpatrzyć taki wniosek w Polsce, osoba musi nam przedstawić swoją sytuację zawodową i w przypadku ubiegania się na pierwsze dziecko również sytuację dochodową związaną z wykonywaniem pracy za granicą - objaśniła Wioletta Kubiesa.

- Czyli musi to być zaświadczenie o zatrudnieniu, bądź inny dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą, bądź uprawnienie do emerytury, renty, meldunek zagraniczny albo np. potwierdzenie rozpoczęcia działalności gospodarczej - wymieniała.

Pracujesz za granicą? Oto warunki do otrzymania 500 plus

Okazuje się, że większość tych wniosków jest niekompletna. Brakuje potrzebnych dokumentów, określając jedynie, że członek rodziny przebywa za granicą. W takich sytuacjach urzędy proszą o uzupełnienie dokumentów, co powoduje, że czas wydania decyzji się wydłuża.

Kraj pierwszeństwa

Wioletta Kubiesa zwraca uwagę na fakt, że nie zawsze Polska jest krajem pierwszym do świadczenia wychowawczego. - Prawo pierwszeństwa do realizacji świadczeń jest wtedy w Polsce, jeśli obydwoje rodzice pracują i dzieci mieszkają w Polsce, kolejne kryterium to emerytura, renta, zamieszkanie - mówiła urzędniczka. - Jeżeli my jesteśmy pierwsi, to możemy wydać decyzję - powiedziała Wioletta Kubies.

Okazuje się, że w większości przypadków niestety takiej decyzji urząd nie może wydać w terminie trzech miesięcy.

- Postępowanie wówczas musi być zawieszone, sprawę przekazuje się do instytucji zagranicznej, która określi czy w tejże instytucji istnieje prawo do świadczenia w pierwszej kolejności. Po wydaniu tej decyzji przez instytucję zagraniczną, my możemy podjąć swoje kroki, czyli przeliczyć świadczenia - tłumaczyła Kubies.

Rodzic pozostający w Polsce

Rozmówczyni TVN24 zwróciła także uwagę na sytuację zawodową tego rodzica, który pozostaje w Polsce.

- Trzeba patrzeć na to, jaka jest sytuacja zawodowa osoby, która przebywa w Polsce i kto sprawuje opiekę nad dziećmi. Jeśli ta osoba - zazwyczaj mama - nie pracuje, wówczas krajem jest ten, w którym pracuje ojciec. Jeżeli zaś mama w Polsce pracuje, to wtedy możemy my wydać decyzję, bo my jesteśmy w pierwszej kolejności właściwi. Ale jest dużo przypadków, że działalności zawodowej nie ma w kraju - stwierdziła Kubies. Urzędniczka uprzedziła także, że nie ma czegoś takiego, jak wybór kraju, w którym się ubiegamy o świadczenia rodzinne.

- Musi to być ustalone na podstawie przepisów wspólnotowych - wyjaśniła. - Można otrzymać w jednym kraju w pełnej wysokości, w drugim kraju dodatek dyferencyjny. Ale my musimy to najpierw sprawdzić i obliczyć - dodała.

Opóźnienia w płatnościach

Bożena Borowiec, dyrektor regionalnego ośrodka polityki społecznej województwa śląskiego wyjaśniła z kolei, skąd opóźnienia w wypłacie świadczeń 500 plus. Okazuje się, że regionalne ośrodki polityki społecznej bez względu na województwo, nie dostały na czas pieniędzy na zorganizowanie obsługi wypłat z programu Rodzina 500 plus. - Pod względem migracji, województwo śląskie plasuje się bardzo wysoko w rankingu województw, więc pod względem ilości wniosków, jakie wpłynęły w związku z programem 500 plus jesteśmy trzeci w Polsce - poinformowała Bożena Borowiec, dyrektor regionalnego ośrodka polityki społecznej województwa śląskiego. - Już w tym tygodniu zarejestrowaliśmy 6 700 wniosków o tzw. 500 plus - dodała.

Skąd opóźnienia w wypłatach 500 plus w województwie śląskim?

Urzędniczka zaznaczyła, że ośrodek, którym kieruje, zatrudnił dodatkowy personel do obsługi wniosków w ramach 500 plus, jednak udało się to zrealizować od września, a ustawa obowiązuje od kwietnia. Do końca sierpnia br. w jej ośrodku zadania wynikające ze świadczeń rodzinnych, jak i koordynacji świadczenia 500 plus, obsługiwała ta sama liczba pracowników. - My ustalamy, kto jest krajem pierwszeństwa. Czy wnioskodawcy mogą się ubiegać o to świadczenie w Polsce, czy za granicą. Z tego, co się zorientowaliśmy, osoby są bardziej zainteresowane świadczeniem 500 plus - wyjaśniła dyrektor regionalnego ośrodka na Śląsku.

Świadczenie wychowawcze z programu 500 plus wypłacane jest od 1 kwietnia. Przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach, po spełnieniu kryterium dochodowego, również na pierwsze dziecko.

Autor: msz/ag//ms / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: