Duże zmiany w 300 plus. Program ma zostać rozszerzony

Z kraju

Minister rodziny o wnioskach o 300 plusRadiowa Jedynka
wideo 2/3

Rząd chce rozszerzyć program Dobry Start. Zgodnie z projektem ministerstwa rodziny, świadczeniem 300 plus mają być również objęci uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, osobą odpowiedzialną za opracowanie nowych przepisów jest Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dobry Start po zmianach

Świadczeniem Dobry Start jest objęty każdy uczeń, który nie ukończył 20 lat bądź 24 lat, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co ważne, program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym (na przykład kończąc 20 lat w maju można złożyć wniosek i otrzymać pieniądze z programu Dobry Start we wrześniu). Świadczenie nie przysługuje natomiast na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tak zwanej zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Teraz ma się to jednak zmienić. Projekt MRPiS przewiduje bowiem dwie zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start.

Po pierwsze, ma zostać wprowadzone rozwiązanie, aby każdy uczeń, bez względu na typ szkoły, objęty był rządowym świadczeniem poprzez umożliwienie ubiegania się o to świadczenie dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

"Tym samym każdy uczeń, bez względu na typ szkoły, objęty będzie świadczeniem. Należy podkreślić, że ta zmiana nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które przysługuje świadczenie – wciąż świadczenie przysługiwać będzie, co do zasady, na uczące się w szkole dzieci w wieku do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24. roku życia" - wskazali przedstawiciele MRPiPS.

Resort rodziny podawał wcześniej, na podstawie danych Systemu informacji oświatowej, że w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach dla dorosłych uczyło się 47 647 osób. Zgodnie z szacunkami, objęcie wsparciem dodatkowej grupy osób oznaczałoby zatem wzrost wydatków budżetu państwa w skali roku o 14,7 miliona złotych, w tym 477 tysięcy złotych kosztów obsługi.

To niejedyna zmiana. Rząd chce wprowadzić również ułatwienia w ubieganiu się o świadczenie poprzez wprowadzenie możliwości składania wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - PUE ZUS.

Obecnie wnioski o świadczenie Dobry Start, obok drogi tradycyjnej - na przykład podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową, można składać drogą elektroniczną przez stronę banku oraz portal Emp@tia.

Zmiany mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów w trzecim kwartale 2019 roku.

W kwietniu 2019 roku ówczesna minister rodziny Elżbieta Rafalska zapowiadała, że Dobry Start będzie gwarantowany ustawą. "Umocowanie ustawowe świadczenia Dobry Start to ważny element tego procesu. Zapewni też stabilizację świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania" - tłumaczyła. Jak wynika jednak z informacji dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt ustawy zatrzymał się na etapie opiniowania.

Wnioski

Tymczasem trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie Dobry Start. Od 1 lipca wniosek można złożyć przez portal Emp@tia lub stronę internetową banku. Od 1 sierpnia będzie można skorzystać z metody tradycyjnej. Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500 plus, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (na przykład w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie odpowiemy na prośbę urzędu o uzupełnienie lub poprawki albo jeśli złożymy go po terminie. Termin składania wniosków upływa 30 listopada. Jeśli nie zrobi się tego do dnia - pieniądze przepadną.

W pierwszym roku działania programu wypłacono łącznie ponad 4,3 miliona świadczeń Dobry Start. W ubiegłym roku program kosztował 1,305 miliarda złotych. Zgodnie z szacunkami, w 2019 roku program będzie kosztował 1,442 miliarda złotych.

Należy pamiętać, że oprócz 300 złotych na wyprawkę wszyscy uczniowie szkół podstawowych otrzymują podręczniki i ćwiczenia. Kupuje je szkoła ze środków przekazanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock