1,2 mld zł na rozwój polskich innowacji. Zgłoś się po środki z Funduszy Europejskich w konkursie NCBR "Szybka Ścieżka"

Z kraju

NCBRSzybka Ścieżka jest konkursem, który NCBR prowadzi od 2015 roku

Wielu polskich przedsiębiorców wykorzystujących i tworzących zaawansowane technologie przekonało się, że wsparcie finansowe z konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zwiększa konkurencyjność ich firm. Do 1 czerwca trwa nabór w realizowanym z Funduszy Europejskich konkursie Szybka Ścieżka dla projektów badawczo-rozwojowych. 1,2 miliarda złotych czeka na autorów innowacyjnych projektów.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W puli ogłoszonego przez agencję wykonawczą ministra nauki i szkolnictwa wyższego konkursu Szybka Ścieżka, przeznaczonego dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych, czeka jeszcze 100 mln złotych w II rundzie. Wnioski można składać do 20 kwietnia 2020 r. Z kolei mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, samodzielnie albo w konsorcjach z jednostkami naukowymi będą mogły wnioskować o 500 mln złotych w III rundzie i o 300 mln złotych w IV rundzie. W ich przypadku wnioski powinny wpływać od 21 kwietnia do 18 czerwca 2020 roku.

– W związku z dobiegającą końca perspektywą unijną, to już jeden z ostatnich naborów do Szybkiej Ścieżki. Niezmiennie konkurs ma bardzo szeroki zasięg, a prace badawczo-rozwojowe mogą być realizowane we wszystkich polskich województwach poza mazowieckim. Oczywiście projekt może być prowadzony przez przedsiębiorstwo zarejestrowane w tym województwie, ale same prace badawcze muszą się odbywać poza nim. O dofinansowanie mogą starać się wnioskodawcy, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu – zachęca do udziału Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. – Konkurs nie jest obwarowany ograniczeniami branżowymi, finansowane projekty muszą jedynie wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – dodaje Kamieniecki.

Szybka Ścieżka jest konkursem, który NCBR prowadzi od 2015 roku. Niewątpliwie przyczynił się on do wymiernych korzyści w polskiej gospodarce. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, nakłady na działalność B+R w Polsce w 2018 r. wyniosły 25,6 mld zł, co stanowiło wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 24,6 proc. Urząd oszacował, że wskaźnik intensywności prac B+R, stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21 proc. (w 2017 r. było to 1,03 proc.).

Szybka Ścieżka jest najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem finansowania nowatorskich projektów badawczo – rozwojowych, a zainteresowanie konkursem z roku na rok rośnie.

Formalności ograniczone do minimum

Najważniejsza zmiana wprowadzona w 2020 roku przez NCBR to uproszczenie procedur, by ułatwić przedsiębiorcom otrzymanie grantów. Całą dokumentację napisano od nowa – prostym językiem. Wnioski otrzymały nowy, czytelny wzór i nową, przejrzystą instrukcję wypełniania.

Dodatkowo liczbę konkursowych kryteriów oceny zmniejszono do 13. Pojawiło się wśród nich nowe kryterium „istota projektu”, które pozwoli wnioskodawcom w jednym miejscu wyłożyć sedno swojego zamierzenia. W czasie oceny wniosków eksperci NCBR dadzą rekomendacje wnioskodawcom, a złożone wnioski będzie można poprawić.

Konkurs finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Szybka Ścieżka pomaga walczyć z nowotworami

Firma RYVU THERAPEUTICS S.A. realizuje aż 6 projektów w ramach Szybkiej Ścieżki. Rozwija innowacyjne leki onkologiczne.

To m.in. terapie celujące w metabolizm komórek nowotworowych, terapie oparte na koncepcji syntetycznej letalności, czy nowa generacja immunoterapii.

Celem tych prac badawczo-rozwojowych jest wprowadzenie nowych substancji czynnych – kandydatów na leki – do I fazy badań klinicznych i wyznaczenie dawki rekomendowanej do dalszych badań klinicznych. Efekty prac B+R mają przełożyć się na spersonalizowane leczenie nowotworów, dla których obecnie stosowana terapia jest niewystarczająca. Opracowywane są też nowe leki, które dają szanse na polepszenie aktywności już istniejących terapii. Najwcześniej rozpoczęte projekty, dofinansowywane w ramach Szybkiej Ścieżki, będą niedługo wchodzić do fazy przedklinicznej, a najmłodsze znajdują się w tzw. fazie odkrycia.

- W ramach Szybkiej Ścieżki, RYVU rozwija szereg potencjalnych leków, takich jak celujący w ścieżkę adenozyny dualny inhibitor A2A/B, selektywnych agonistów białka STING, inhibitorów HPK1 czy SMARCA2. W każdym projekcie spotykamy się z różnymi wyzwaniami, zarówno natury naukowej, jak i administracyjnej. Pewną trudnością jest tu pogodzenie innowacyjnych, dynamicznie zmieniających się projektów z zasadami realizowania grantów, jednak połączenie doświadczenia i bliskiej współpracy z NCBR pozwoliło nam przezwyciężyć napotkane przeszkody – mówi Tomasz Nocuń, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju RYVU THERAPEUTICS S.A.

Środki na rozwój na dalszych etapach projektów zainicjowanych z funduszy Szybkiej Ścieżki będą pochodziły zarówno z przychodów z już skomercjalizowanych projektów, od partnerów międzynarodowych czy z umów z firmami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi. – Wraz z rozwojem spółki będziemy sięgali również po kapitał od inwestorów zewnętrznych, tak jak robią to inne międzynarodowe spółki. Mamy także nadzieję na kolejne granty – mówi dyrektor Nocuń.

I dodaje, że praktycznie każda firma biotechnologiczna działająca w obszarze innowacyjnych leków, najpierw sprzedaje licencje partnerom farmaceutycznym, przekazując im możliwość dalszego rozwoju związku.

Jednak w miarę zdobywania doświadczenia naukowo-medycznego i siły finansowej podejmuje badania na coraz bardziej zawansowanych fazach rozwoju leku, aż do rejestracji na głównych rynkach międzynarodowych takich jak Stany Zjednoczone, kraje Unii Europejskiej, Japonia i Chiny. Końcowym etapem rozwoju korporacyjnego jest samodzielna komercjalizacja z wykorzystaniem własnej sieci dystrybucji i przedstawicieli medycznych. – Mamy nadzieję, że RYVU również podąży tą ścieżką, ale najpierw przed nami sukces w badaniach klinicznych naszych projektów – podkreśla.

Regulamin i dokumentacja konkursu "Szybka Ścieżka" dostępne są na stronie internetowej NCBR.

Autor: Artykuł sponsorowany / Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Źródło zdjęcia głównego: NCBR