Pomoc dla górnictwa. BGK rozmawia z sektorem finansowym

Rynki

Kompania Węglowa SATrudna sytuacja sektora węglowego wynika z niskich cen surowca i mniejszego popytu

BGK jest zaangażowany w rozmowy ws. JSW, Katowickiego Holdingu Węglowego i Kompanii Węglowej z najważniejszymi partnerami finansowymi - mówi PAP prezes BGK Dariusz Kacprzyk. Szef banku ocenia, że są "bardzo poważne szanse na to, żeby rozmowy przyniosły dobry rezultat".

- Jednym z największych wyzwań (gospodarczych) jest niewątpliwie kwestia dotycząca restrukturyzacji górnictwa. (...) Bank Gospodarstwa Krajowego jest aktywnie zaangażowany w rozmowy z najważniejszymi partnerami (finansowymi) w tym zakresie. Uczestniczymy w rozmowach dotyczących zarówno JSW, Katowickiego Holdingu Węglowego, jak i Kompanii Węglowej - podkreślił szef BGK.

Finansowanie dla spółek

Ocenił, że udział BGK w tych rozmowach jest czynnikiem stabilizującym zarówno dla partnerów, którzy wcześniej udzielili finansowania spółkom węglowym, jak i dla tych instytucji finansowych, które rozważają swoje zaangażowanie. Prezes BGK podkreślił, że bank stara się w tych rozmowach odgrywać możliwie aktywną rolę z zachowaniem, jak mówił, zasad bankowości i nadzoru finansowego w Polsce. - Górnictwo jest dziedziną, w której niewątpliwie jest dużo do zrobienia. Ale myślę, że (...) przykład strony społecznej w JSW, która zadeklarowała wolę odstąpienia od pewnych roszczeń finansowych, to dobry przykład i zachęta dla instytucji finansowych, żeby podchodzić do tych kwestii z rozsądkiem - zaznaczył. - Rozmowy ws. JSW, KHW czy KW, w których również osobiście często uczestniczę, pokazują, że jest nie tylko nadzieja, ale również są bardzo poważne szanse na to, by przyniosły one oczekiwany, dobry rezultat dla wszystkich stron - podkreślił prezes BGK. Trudna sytuacja sektora węgla w 2014 r. - zmniejszony popyt i obniżka cen - szczególnie dotknęła polskie przedsiębiorstwa tej branży, wśród nich JSW, KHW i KW.

Plan ratunkowy

Pod koniec września pełnomocnik rządu ds. górnictwa, wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk, sygnalizował w Sejmie, że powstający w JSW plan restrukturyzacyjny ma ustabilizować sytuację związaną z płynnością finansową spółki w okresie co najmniej trzech lat. Po tym, jak ING Bank Śląski zażądał wcześniejszego wykupu obligacji, w połowie września zarząd JSW i związki zawodowe podpisały porozumienie ws. ograniczenia części świadczeń pracowniczych, aby stworzyć podstawę do dalszych negocjacji z bankami oraz zwiększyć szanse na zachowanie płynności finansowej spółki w przyszłym roku. Ogółem JSW oszacowała pozytywny wpływ tegorocznych porozumień ze związkami na koszty pracy w latach 2016-18 na ok. 2 mld zł. Również pod koniec września rząd zgodził się na wniesienie do Towarzystwa Finansowego Silesia do 100 proc. akcji Kompanii Węglowej. Ma to być podstawą do budowy silnego koncernu paliwowo-energetycznego. Jest to pierwszy krok do bezpiecznego wprowadzenia do tego podmiotu inwestorów zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej. W nową spółkę mają zainwestować koncerny energetyczne. Ponadto, rząd postanowił wcześniej dokapitalizować Silesię akcjami odpowiadającymi 2 proc. kapitału zakładowego PGNiG oraz po 1 proc. kapitału zakładowego PZU i PGE. Ich łączna wartość wynosi obecnie ponad 1,4 mld zł. Te aktywa mają zwiększać wiarygodność finansową tego podmiotu.

Dodatni wynik

Z kolei Katowicki Holding Węglowy dzięki programowi naprawczemu odnotował dodatni wynik finansowy za wrzesień - 12 mln zł netto. Według prognoz cały rok spółka zamknie "maksymalnie dwucyfrową" stratą. Dzięki programowi naprawczemu redukcja kosztów w 2016 r. w porównaniu z 2014 r. ma wynieść 460 mln zł netto. To o 60 mln zł więcej niż zakładał plan. W ubiegłym tygodniu rząd udzielił ministrowi skarbu zgody na wniesienie stu procent akcji holdingu do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Ma to umożliwić szybkie wejście kapitałowe do spółki potencjalnemu inwestorowi.

Naimski: górnictwo to pierwszy problem nowego rząduPAP

Autor: msz / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kompania Węglowa SA