Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes
Glapiński o stopach procentowychTVN24
wideo 2/4
TVN24Glapiński o stopach procentowych

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie - poinformowano w środowym komunikacie.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE >>>

Decyzje RPP mają wpływ na portfele Polaków. Kredytobiorcy w przypadku obniżenia poziomu stóp procentowych mogą spodziewać się niższych rat spłacanych kredytów.

Stopy procentowe w Polsce

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku trzykrotnie obniżała stopy procentowe: 17 marca, 8 kwietnia i 28 maja. Podczas grudniowego posiedzenia RPP nie zdecydowała się ponownie na taki krok.

Oznacza to, że stopy procentowe w Polsce wynoszą:

- stopa referencyjna 0,10 procent w skali rocznej,

- stopa lombardowa 0,50 procent w skali rocznej,

- stopa depozytowa 0,00 procent w skali rocznej,

- stopa redyskonta weksli 0,11 procent w skali rocznej,

- stopa dyskontowa weksli 0,12 procent w skali rocznej.

PAP/Adam Ziemienowicz

"Polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii"

W informacji po środowym posiedzeniu podano, że "dalszy przebieg pandemii pozostaje głównym czynnikiem dla kształtowania się aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach". "W tych warunkach banki centralne głównych gospodarek utrzymują niskie stopy procentowe oraz prowadzą skup aktywów" - wskazano.

Jak podkreślono, NBP będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Według RPP można oczekiwać, że po spadku Produktu Krajowego Brutto w 2020 roku, w przyszłym roku nastąpi ożywienie aktywności gospodarczej. Choć - jak zaznaczono - poziom PKB prawdopodobnie pozostanie niższy niż przed pandemią.

"Utrzymuje się przy tym niepewność dotycząca kształtowania się koniunktury, a jej źródłem pozostaje dalszy przebieg pandemii oraz jej wpływ na sytuację gospodarczą w kraju i za granicą. Pozytywnie na koniunkturę będą oddziaływać dotychczasowe działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP" - dodano.

W ocenie RPP "polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym ze średniookresowym celem inflacyjnym NBP". "Poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego" - zauważono.

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes