Nowe ulgi podatkowe w Polskim Ładzie. Kto zapłaci mniej fiskusowi?

Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Narkiewicz-Tarłowska o nowej uldze dla rodzin wielodzietnych
Narkiewicz-Tarłowska o nowej uldze dla rodzin wielodzietnychTVN24 BiS
wideo 2/21
Narkiewicz-Tarłowska o nowej uldze dla rodzin wielodzietnychTVN24 BiS

Zmiany podatkowe wprowadzane w ramach Polskiego Ładu zakładają wprowadzenie wielu nowych ulg. To oznacza niższe podatki dla części pracowników. Wyjaśniamy, kto może z nowych ulg podatkowych skorzystać.

Zmiany w podatkach zapowiadane przez PiS w ramach Polskiego Ładu uchwalono pod koniec października. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w niektórych innych ustawach. Dokument, który liczy 140 stron pod koniec listopada został opublikowany w Dzienniku Ustaw, więc 1 stycznia rewolucja podatkowa stanie się faktem. Jednym z jej elementów są nowe ulgi podatkowe oraz zmiany w dotychczasowych. Będę one dotyczyły dochodów osiąganych od stycznia 2022 roku.

Czytaj także: Polski Ład i rewolucja dla milionów pracowników. Oto najważniejsze zmiany Polski Ład w emeryturach. Na zmianach może stracić nawet 600 tysięcy osób Polski Ład i duże zmiany dla przedsiębiorców. Co trzeba wiedzieć

1. Ulga dla klasy średniej

Polski Ład wprowadza tak zwaną ulgę dla klasy średniej. Ma ona dotyczyć m.in. osób zatrudnionych na etacie osiągających roczne przychody z umów o pracę w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Ulga dla klasy średniej ma przysługiwać: zatrudnionym na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy (etat), pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także jednoosobowym przedsiębiorcom rozliczającym się według zasad ogólnych, czyli w oparciu o skalę podatkową.

Jak wyjaśniało wcześniej Ministerstwo Finansów w ocenie skutków regulacji - za sprawą nowej ulgi podatkowe zmiany w ramach Polskiego Ładu mają być neutralne dla osób z dochodem od około 6000 do 11 000 zł miesięcznie. Najważniejsze zadanie ulgi dla klasy średniej to ograniczenie wpływu negatywnych skutków zmian w przepisach dotyczących składki zdrowotnej (likwidacja możliwości odliczenia od PIT).

Z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają: podatnicy płacący PIT według stawki liniowej, osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych: zleceniach i o dzieło oraz emeryci. Sejm odrzucił poprawkę Senatu, dzięki której ulga miała objąć więcej grup.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

2. Ulga dla pracujących seniorów, czyli PIT-0 dla emeryta

Osoby zatrudnione na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczający się ryczałtem), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z tak zwanego PIT-0 dla seniora - w rzeczywistości chodzi o nową ulgę w PIT.

Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi). Teraz takich osób jest 142 tys. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że w 2022 r. zaoszczędzą one na podatku ok. 500 mln zł.

3. Ulga dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci

Nowa jest też ulga dla rodziców, mających co najmniej czwórkę dzieci. Rozwiązanie obejmie ich, niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczającymi się ryczałtem, czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.

Każdy z rodziców w rodzinie posiadającej co najmniej czwórkę dzieci uzyska odliczenie w kwocie 85 tys. zł, które powiększy kwotę wolną w wysokości 30 tys. zł. Oznacza to że rodzic, który rozlicza się na zasadach ogólnych, nie będzie płacić PIT przy dochodzie do 115 528 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków kwota bez PIT wynosić będzie 231 056 zł.

- Korzyść wzrasta w miarę zwiększania się dochodu. (...) Wydaje się, że zachęta państwa do zwiększania dochodów, do podejmowania pracy, do powrotu przez osoby niepracujące na rynek pracy, jest celem tej ulgi. Także nie tylko posiadanie większej liczby dzieci, to jest oczywiście jeden z celów, ale też drugi, to jest powrót na rynek pracy, bo te korzyści będą większe w miarę zwiększania się naszych dochodów - tłumaczyła niedawno w TVN24 BiS Joanna Narkiewicz-Tarłowska, dyrektor zespołu ds. podatków pracowniczych i usług imigracyjnych w PwC Polska.

Według jej wyliczeń w przypadku małżeństw o łącznym dochodzie 200 tys. brutto rocznie, gdzie oboje małżonków pracuje na umowie o pracę, korzyść z nowej ulgi wyniesie 13 890 zł. W przypadku małżeństwa o nieco niższych dochodach, gdzie każdy zarabia po 75 tys. zł brutto, czyli łącznie 150 tys. zł, korzyść wyniesie 9896 zł.

Ulga dla rodzin wielodzietnychTVN24 BiS

4. Ulga dla rodziców samotnie wychowujących dzieci zamiast rozliczenia z dzieckiem

Polski Ład wprowadzi również zmiany w PIT dla osób samotnie wychowujących dziecko. Obecnie rozliczenie z dzieckiem, które nie ma żadnych dochodów, oznacza, że poziom, od którego zaczyna się drugi próg podatkowy wynosi 171 056 zł (dwukrotność 85 528 zł). Do tego poziomu dochodów całość jest objęta 17-proc. stawką podatku. W przypadku samodzielnego rozliczenia, już po przekroczeniu progu 85 528 zł, rodzic musiałby zapłacić 32-proc. podatek dochodowy. Od 2022 roku zamiast preferencyjnej formy rozliczania pojawi się odliczenie na dziecko w wysokości 1500 zł.

- W przypadku osoby zarabiającej 80 tys. zł brutto rocznie korzyść ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem wynosi w 2021 roku 525 zł. Natomiast osoba z wynagrodzeniem 200 tys. zł brutto rocznie zyskuje na takim rozliczeniu w bieżącym roku ponad 13 tys. zł rocznie. W 2022 r. ta pierwsza osoba, według nowych zasad - czyli przy skorzystaniu z nowego odliczenia - zyska ok. 1 tys. zł rocznie w porównaniu do 2021 r. Z kolei ta druga osoba z zarobkami 200 tys. zł rocznie, według nowych zasad, czyli przy skorzystaniu z nowego odliczenia - straci aż 17 tys. zł w porównaniu do 2021 r. - wylicza Joanna Narkiewicz-Tarłowska.

Ministerstwo Finansów podało, że obecnie rodzice rozliczający się wspólnie z dzieckiem uzyskują korzyść w wysokości średnio 1154 zł.

5. Ulga na powrót

Ulga na powrót skierowana jest do Polaków, którzy mieszkają za granicą i ma ich zachęcić do powrotu do Polski. Jak czytamy na stronie rządowej, poza Polską przebywa obecnie ok. 20 mln naszych rodaków: najwięcej w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, a wielu żyje również w Irlandii, Holandii czy we Włoszech.

Obywatele Polski i osoby dysponujące Kartą Polaka, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które zdecydują się na powrót do kraju, skorzystają z ulgi i przez cztery lata od powrotu do Polski będą płacili niższy podatek dochodowy.

"Nowa formuła ulgi na powrót przewiduje kwotowe zwolnienie przychodów osób uprawnionych. Prawo do ulgi będzie przysługiwało w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych licząc od roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski lub od roku następnego. W każdym z lat przychody podatnika do kwoty 85 528 zł będą podlegały zwolnieniu z PIT" - wyjaśnia PwC.

Dodano, że "osoby uprawnione do skorzystania z ulgi będą mogły obniżyć swój PIT nawet o ponad 27 tys. zł rocznie (w przypadku podatników uzyskujących dochody opodatkowane wg stawki 32 proc.), a łączna korzyść za wszystkie 4 lata stosowania ulgi może wynieść nawet ponad 109 tys. zł".

6. Ulga prorodzinna (ulga na dziecko) - zmiany

Osoby samotnie wychowujące dzieci będą mogły oprócz powyższej nowego odliczenia - w wysokości 1500 zł - nadal korzystać z ulgi prorodzinnej, czyli tak zwanej ulgi na dzieci, która obniża ostateczną kwotę podatku. W przypadku samotnego wychowywania jednego dziecka istnieje jednak limit dochodów, jeśli chodzi o możliwość skorzystania z ulgi. Nie można zarabiać rocznie więcej niż 112 tys. zł. Gdy dziecko wychowuje para pozamałżeńska, każdy rodzic może indywidualnie skorzystać z ulgi, ale roczne dochody nie mogą przekroczyć 56 tys. zł.

Według zmian podatkowych Polskiego Ładu, gdy podatnicy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu np. wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim naprzemiennie po rozwodzie lub są w trakcie separacji, kwotę ulgi podatnicy odliczają w równych częściach.

7. Ulgi dla firm

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono też ulgi dla firm, które inwestują w swój rozwój. Chodzi na przykład o ulgę na prototyp, która dotyczy uruchomienia produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Kolejna - ulga na robotyzację - jest skierowana do firm, które chcą zastosować roboty przemysłowe, żeby usprawnić produkcję. 

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników dotyczy przychodów pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50 proc. ogólnego czasu pracy. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi muszą prowadzić dodatkową ewidencję czasu pracy dla potrzeb działalności B+R. Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy dzieło lub z tytułu praw autorskich.

Przedsiębiorcy, którzy szukają dodatkowego finansowania poprzez emisję akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych, będą mogli skorzystać z ulgi na IPO, czyli ulgi na pierwszą ofertę publiczną.

Z kolei ulga konsolidacyjna ma wspierać ekspansję na rynkach krajowych i zagranicznych, polegającą na zakupie udziałów (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach. Jest skierowana do przedsiębiorców podatników podatku dochodowego od osób prawnych – CIT.

Autorka/Autor:kris,mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Margy Crane / Shutterstock.com

Pozostałe wiadomości

Nieudzielenie pracownikowi czternastodniowego urlopu jest naruszeniem przepisów o urlopach wypoczynkowych - mówi redakcji biznesowej tvn24 Tomasz Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy. Dodaje, że inspektor pracy może skierować do pracodawcy wystąpienie o usunięcie stwierdzonych naruszeń.

Czy pracownik musi wziąć dwutygodniowy urlop?

Czy pracownik musi wziąć dwutygodniowy urlop?

Źródło:
tvn24.pl

Nowa edycja dopłat do fotowoltaiki ruszy 2 września - przekazała na konferencji prasowej Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska. Warunkiem otrzymania dofinansowania z programu w przypadku nowych instalacji będzie dodatkowy zakup magazynu energii. W ramach programu będzie można dostać do 28 tysięcy złotych.

Będzie można dostać nawet 28 tysięcy złotych

Będzie można dostać nawet 28 tysięcy złotych

Źródło:
PAP

Pod koniec lipca ceny paliw mogą być najniższe w tym roku - przewidują eksperci portalu e-petrol.pl. Kierowcom sprzyja zahamowanie wzrostu notowań ropy na światowych rynkach, a także umacniający się złoty.

Najtańsze tankowanie w tym roku. "Kierowcom sprzyja mocny złoty"

Najtańsze tankowanie w tym roku. "Kierowcom sprzyja mocny złoty"

Źródło:
PAP

"Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami o cenach energii" - pisze Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dodając, że nie trzeba nikomu płacić, żeby mieć tańszy prąd. "To kolejna fala ataków, która ma na celu sianie strachu w społeczeństwie i wyłudzanie danych oraz pieniędzy" - ostrzega resort klimatu.

"Nie trzeba nikomu płacić, żeby mieć tańszy prąd". Ostrzeżenie

"Nie trzeba nikomu płacić, żeby mieć tańszy prąd". Ostrzeżenie

Źródło:
tvn24.pl

W piątek doszło do dwóch awarii jednocześnie - jednej związanej z oprogramowaniem MS i drugiej z aktualizacją oprogramowania zewnętrznej firmy CrowdStrike - poinformowała rzeczniczka Microsoft Polska Anna Klimczuk. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem usług – podała firma. Firma Crowdstrike poinformowała, że globalna awaria wynikła z błędu firmy i to nie był cyberatak.     

Znamy przyczyny globalnych utrudnień. Dwie awarie jednocześnie

Znamy przyczyny globalnych utrudnień. Dwie awarie jednocześnie

Źródło:
PAP

Globalna awaria systemów informatycznych nie dotknęła działających w Polsce banków - wynika z informacji przekazanych redakcji biznesowej tvn24 przez największe banki w kraju. Zapytaliśmy o ewentualne utrudnienia dla klientów PKO BO, Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Bank Millenium i Santander.

Banki komentują wielką awarię

Banki komentują wielką awarię

Źródło:
tvn24.pl

W piątek miała miejsce globalna awaria systemów informatycznych. Utrudnienia znacząco wpłynęły i częściowo nadal wpływają na działalność gospodarki, w tym linii lotniczych, terminali morskich, niektórych banków. Firma CrowdStrike tworząca oprogramowanie antywirusowe przekazała w oświadczeniu, że do problemów doszło w wyniku nieudanej poprawki do jednego z jej produktów. Microsoft dodał, że równocześnie doszło też do problemów z jego własnym oprogramowaniem. Chaos to efekt połączonego skutku tych dwóch awarii.

Globalna awaria informatyczna uderzyła w systemy na lotniskach, szpitale i banki

Globalna awaria informatyczna uderzyła w systemy na lotniskach, szpitale i banki

Aktualizacja:
Źródło:
BBC, CNN

Globalna awaria spowodowała zakłócenia i problemy w wielu branżach, m.in. lotniczej, finansowej, medialnej i na kolei – poinformowały w piątek agencje prasowe.- Antywirus nowej generacji firmy Crowdstrike, a nie oprogramowanie firmy Microsoft jest powodem globalnej awarii - przypuszcza na antenie TVN24 Piotr Konieczny z niebezpiecznik.pl. Dodaje, że usunięcie jej, w jego ocenie, będzie wymagało "ściągnięcia pracowników do firm".

Co spowodowało światowy paraliż? "Pętla śmierci na systemach Windows"

Co spowodowało światowy paraliż? "Pętla śmierci na systemach Windows"

Źródło:
TVN24

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na objęcie przez Artura Olecha stanowiska prezesa zarządu PZU - przekazano w piątkowym komunikacie. W trakcie posiedzenia komisja wyraziła także zgodę między innymi na powołanie Bartosza Kubika na prezesa BOŚ, a także Mirosława Czekaja na prezesa BGK.

Nowi prezesi w czołowych instytucjach finansowych. KNF podjęła decyzję

Nowi prezesi w czołowych instytucjach finansowych. KNF podjęła decyzję

Źródło:
PAP

Konieczne jest usunięcie nieuzasadnionych obciążeń dla przedsiębiorców oraz zadbanie, aby artyści otrzymywali wynagrodzenia - napisano w apelu izb i organizacji w imieniu polskich przedsiębiorców działających w sektorze kablowym i satelitarnym do senatorów.

Apel do senatorów o zmiany w ustawie o prawie autorskim

Apel do senatorów o zmiany w ustawie o prawie autorskim

Źródło:
tvn24.pl

Coraz więcej krajów decyduje się na zaostrzanie kar, a także stosowanie konfiskaty aut wobec kierowców łamiących przepisy - oceniła w rozmowie z tvn24.pl radczyni prawna Katarzyna Turcza. Pojazd możemy stracić, nawet jeśli nie jest naszą własnością i nie tylko za alkohol, ale także, chociażby prędkość oraz emitowanie nadmiernego hałasu. W których krajach powinniśmy szczególnie uważać?

Jedziesz na wakacje? W tych krajach UE za złamanie przepisów stracisz auto

Jedziesz na wakacje? W tych krajach UE za złamanie przepisów stracisz auto

Źródło:
tvn24.pl

Z 5,6 tysiąca firm, które dotychczas dostały żądanie zwrotu covidowej pomocy, część już to zrobiła, ale sporo spraw jest w sądzie. Wezwania otrzyma jeszcze około tysiąc firm - pisze w piątek "Puls Biznesu".

Firmy dostają wezwania do zwrotu covidowej pomocy

Firmy dostają wezwania do zwrotu covidowej pomocy

Źródło:
PAP

Daniel Obajtek w trzy lata zarobił w Orlenie nieco ponad 9 milionów złotych - wynika z oświadczenia, jakie złożył jako europoseł. Co ciekawe, zgodnie z deklaracją, europoseł PiS nadal pobiera sporą pensję z węgierskiej spółki budowlanej Bayer Construct Zrt.

Europoseł Daniel Obajtek pokazał majątek. Ile zarobił w Orlenie?

Europoseł Daniel Obajtek pokazał majątek. Ile zarobił w Orlenie?

Źródło:
tvn24.pl

Na balkonach jedni palą, drudzy głośno rozmawiają i przeklinają, inni - próbują rozpalać grill. - Niektórzy zapominają, że mieszkamy we wspólnocie, w bloku - stwierdza jedna z sąsiadek. W arsenale środków przeciwko uciążliwym sąsiadom są m.in. listy do wspólnoty i petycje słane do Ministerstwa Zdrowia.

Majtki obrażają, grill dusi, papierosy trują. Co wolno na balkonie?

Majtki obrażają, grill dusi, papierosy trują. Co wolno na balkonie?

Źródło:
tvn24.pl

W pierwszym półroczu 2024 roku liczba firm sprzedających na targowiskach spadła o cztery tysiące. To efekt między innymi ekspansji dyskontów i oferty internetu - pisze w piątek "Rzeczpospolita".

Targowiska znikają z mapy Polski. Ciężko wytrzymać konkurencję

Targowiska znikają z mapy Polski. Ciężko wytrzymać konkurencję

Źródło:
PAP

10 kilometrów za około dwa złote - tyle kosztuje przejazd "robotaxi", czyli autonomiczną taksówką, w Chinach - podał portal stacji CNN. Podkreślił jednak, że sprzeciw wobec nowej usługi nabiera na sile i jest to jeden z popularniejszych tematów w mediach.

Autonomiczne taksówki powodem niepokoju w Chinach

Autonomiczne taksówki powodem niepokoju w Chinach

Źródło:
CNN

Rada nadzorcza PKO BP zmieniła zdanie w sprawie udzielenia absolutorium za ubiegły rok dwóm byłym członkom zarządu. W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie oceniono pracę Piotra Mazura oraz Andrzeja Kopyrskiego. 

Zaskoczenie w PKO BP. Jest nowa decyzja w sprawie absolutorium

Zaskoczenie w PKO BP. Jest nowa decyzja w sprawie absolutorium

Źródło:
PAP

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA nie udzieliło absolutorium członkom poprzedniego zarządu spółki z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2023 - przekazało w czwartek biuro prasowe PZU. Wcześniej rada nadzorcza rekomendowała tę decyzję, tłumacząc to informacjami, wskazującymi na szereg nieprawidłowości w spółce w ubiegłym roku.

Były zarząd PZU bez absolutorium

Były zarząd PZU bez absolutorium

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Koniec samochodów spalinowych w Europie za 11 lat, w 2035 roku. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała w czwartek, że zamierza utrzymać cele neutralności klimatycznej samochodów. Jednym z nich jest zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych. "Ten cel zostanie utrzymany" - zapewniła szefowa KE.

Zakaz sprzedaży aut spalinowych. Szefowa KE nie zmienia decyzji

Zakaz sprzedaży aut spalinowych. Szefowa KE nie zmienia decyzji

Źródło:
PAP

Rząd szykuje się do przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W 2025 roku świadczenia mają wzrosnąć według wstępnej propozycji o 6,78 procent. Sprawdzamy, jak się to przełoży na wysokość emerytur.

Emerytury w górę. Wyliczenia

Emerytury w górę. Wyliczenia

Źródło:
tvn24.pl