TVN24 Biznes | Pieniądze

Podatek od deszczu – co to jest i jakie są jego stawki

TVN24 Biznes | Pieniądze

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes
Susza w Polsce, pomimo gwałtownych ulew. Materiał programu "Polska i Świat"
Susza w Polsce, pomimo gwałtownych ulew. Materiał programu "Polska i Świat"TVN24, Polska i Świat
wideo 2/5
TVN24, Polska i ŚwiatSusza w Polsce, pomimo gwałtownych ulew. Materiał programu "Polska i Świat"

Podatek od deszczu to rodzaj opłaty, która obowiązuje w polskim porządku prawnym od 2018 roku na mocy ustawy – Prawo wodne. Dotyczy ona nieruchomości o określonej wielkości, przy jednoczesnym procentowo zdefiniowanym wyłączeniu powierzchni biologicznie czynnej. Trwają prace nad ustawą, która w istotny sposób ma zwiększyć liczbę nieruchomości objętych podatkiem od deszczówki, jak i jego wysokość.

Podatek od deszczu to opłata ponoszona za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 mkw. robót lub obiektów budowlanych.Z opłaty zwolnione są kościoły oraz inne związki wyznaniowe, nie jest też ona ponoszona za jezdnie dróg publicznych oraz drogi krajowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód.Wysokość podatku od deszczu zależy od wielkości powierzchni zabudowanej.

Podatek deszczowy – co to jest?

Podatek od deszczu nazywany jest także podatkiem od deszczówki, podatkiem wodnym lub podatkiem od wody opadowej. Ustawodawca zdefiniował go w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne jako opłatę ponoszoną za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 metrów kwadratowych robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, które mają wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 proc. powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.  

Kto płaci podatek od deszczu?

Jak wynika z definicji podatku deszczowego, dotyczy on przede wszystkim dużych powierzchni handlowych, sklepów wielkopowierzchniowych, terenów magazynowych i przemysłowych czy biurowców. Ustawodawca wskazał jednocześnie, jakie podmioty nie są zobowiązane do opłacania podatku od deszczu. Są to kościoły i inne związki wyznaniowe.

Ponadto podatek deszczowy nie jest ponoszony za jezdnie dróg publicznych oraz drogi krajowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane za pomocą urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód.

Podatek od deszczu 2021 – stawki

Górne jednostkowe stawki podatku od deszczu wynoszą:

1,00 zł za metr kwadratowy na rok – w razie braku urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem, ● 0,60 zł za metr kwadratowy na rok – jeżeli występują urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10 proc. odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem, ● 0,30 zł za metr kwadratowy na rok – jeżeli występują urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30 proc. odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem, ● 0,10 zł za metr kwadratowy na rok – jeżeli występują urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności powyżej 30 proc. odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem. 

Podatek od deszczu – jak wyliczyć?

Jak wyliczyć wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej określonej w prawie wodnym, czyli potocznie – podatku od deszczówki? Ustawodawca wskazał, że jest to iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w metrach kwadratowych utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość podatku od deszczu zależy zatem od wielkości powierzchni zabudowanej. 

Podatek deszczowy 2022 – projekt ustawy

Trwające obecnie prace nad ustawą o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy zakładają także zmiany w podatku od deszczu. Projekt ustawy jest wprawdzie dopiero na etapie przed opiniowaniem, w lipcu zakończyły się bowiem konsultacje publiczne, wstępnie planowano jednak, aby przepisy weszły w życie w 2022 roku.

Planowane zmiany w zakresie podatku od deszczu zakładają zwiększenie stawek, tj.:

1,50 zł za metr kwadratowy za rok – w razie braku urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem, ● 0,90 zł za metr kwadratowy za rok – jeżeli występują urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10 proc. odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem, ● 0,45 zł za metr kwadratowy za rok – jeżeli występują urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30 proc. odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem. 

Podatek od deszczu w świetle proponowanych zmian obejmie ponadto większą liczbę podmiotów, wielkość zabudowanej powierzchni wynieść ma bowiem 600 metrów kwadratowych z wyłączeniem więcej niż 50 proc. powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Akty prawne: Projekt ustawy z dnia 12 sierpnia 2020 roku o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy www.legislacja.rcl.gov.pl, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne Dz. U. 2017 poz. 1566.

Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości