Dziesiątki miliardów wydane w latach 2007-2013. Ministerstwo publikuje dane

Pieniądze

Aktualizacja:
sxc.huPolska wydała 369 mld zł w latacg 2007-2013. Ponad 70 proc. to środki unijne.

"Od uruchomienia programów unijnych na lata 2007-2013 Polska wydała ponad 369 mld zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło 261,9 mld zł" - poinformował resort rozwoju. Podpisano ponad 106,4 tys. umów o wsparcie z UE na 402,2 mld zł.

Ministerstwo poinformowało, że dotąd złożono 302,3 tys. poprawnych pod względem formalnym wniosków (unijne dofinansowanie oraz wkład krajowy to łącznie 615,1 mld zł). Podpisano 106 tys. 447 umowy o dofinansowanie na 402,2 mld zł. Z tego wkład unijny wyniósł 285,6 mld zł, czyli 101,1 proc. dostępnych pieniędzy z UE dla Polski na lata 2007-2013.

Do rozliczenia jeszcze 9 mld euro

"Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 369,8 mld zł, a w części dofinansowania UE 261,9 mld zł" - podano. Na początku grudnia br. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju program naprawczy wykorzystania funduszy UE na lata 2007-2013. Wówczas - jak informował resort - Komisja Europejska zrefundowała Polsce 57,5 mld euro, czyli ok. 85 proc. funduszy UE z polityki spójności na lata 2007-2013. Do rozliczenia pozostało jeszcze ponad 9 mld euro.

82,5 mld euro do wykorzystania w kolejnej perspektywie

Na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. To więcej niż w poprzedniej perspektywie - 2007-2013. Wówczas było to ok. 68 mld euro. W nowej perspektywie UE wsparcie funduszy unijnych obejmie te dziedziny, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Pieniądze mają trafić m.in. na badania naukowe, budowę dróg, koleje, transport publiczny, rozwój przedsiębiorczości czy infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz aktywizację zawodową bezrobotnych. Ok. 40 proc. funduszy polityki spójności będą zarządzały samorządy województw. To ponad 31 mld euro.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński o inwestycjach i funduszach unijnych.

Autor: ag\mtom / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu