Duże zmiany w podatku od spadków i darowizn. Sejm daje zielone światło

Autor:
/dap
Źródło:
PAP
PIT 2022. Marek Kolibski o rozliczeniu za pomocą usługi Twój e-PIT
PIT 2022. Marek Kolibski o rozliczeniu za pomocą usługi Twój e-PITTVN24 BiS
wideo 2/7
TVN24 BiSPIT 2022. Marek Kolibski o rozliczeniu za pomocą usługi Twój e-PIT

Szykują się zmiany w sprawie podatku od spadków i darowizn. W czwartek Sejm opowiedział się za tak zwaną ustawą deregulacyjną, która nowelizuje kilkanaście ustaw. Jedną z poprawek przegłosowanych przez posłów jest podniesienie kwot wolnych dla darowizn od osób z poszczególnych grup podatkowych.

W czwartek Sejm uchwalił ustawę deregulacyjną. Posłowie w głosowaniu przyjęli 8 spośród 27 poprawek, jakie zostały zgłoszone do projektu ustawy w trakcie drugiego czytania. Za przyjęciem ustawy było 271 posłów, przeciw głosowało 177, wstrzymało się 2 posłów.

Ustawa wprowadza zmiany w kilkunastu aktach prawnych, w tym m.in. podnosi próg przychodowy dla tzw. działalności nieewidencjonowanej czy modyfikuje zasady uzyskiwania pozwolenia na broń.

Kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn

Ustawa podnosi także kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. W rezultacie zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od kilku osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

Z kolei w przypadku nabywcy zaliczonej do II grupy podatkowej, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób. Jeśli nabywca jest zaliczony do trzeciej grupy podatkowej, wtedy limity wyniosą 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób. Okresy 5-letnie, które brane są pod uwagę, liczone będą od 1 lipca 2023 r.

Obecnie, od 13 października 2022, kwoty wolne od podatku wynoszą: 10 434 zł w I grupie podatkowej, 7 878 zł w II grupie podatkowej i 5 308 zł w III grupie podatkowej.

Co z wycinką drzew

Ustawa wprowadza także zmianę w Kodeksie postępowania administracyjnego, według której decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Ustawa zmienia również kodeks postępowania cywilnego, prawo geodezyjne i kartograficzne czy Kodeks wykroczeń.

Sejm w głosowaniu zdecydował o wykreśleniu zapisów, których celem miało być ułatwienie wycinki drzew na prywatnych posesjach poprzez zwiększenie limitu obwodu pnia drzewa, powyżej którego potrzebna jest urzędnicza zgoda na wycinkę i skrócenie terminów reakcji urzędów na wniosek o wycinkę.

Posłowie opowiedzieli się także za usunięciem zapisów, których celem jest zmiana zasad liczenia masy odpadów, jakie miałyby być składowane poza instalacjami czy obiektami budowlanymi.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, których termin wejścia w życie jest inny. Ustawa trafi teraz do dalszych prac w Senacie.

Autor:/dap

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości