Kredyty z dopłatą do raty. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Źródło:
TVN24 Biznes, PAP
Dla kogo program kredytu na 2 procent? Wiceminister odpowiada
Dla kogo program kredytu na 2 procent? Wiceminister odpowiadaTVN24
wideo 2/5
Dla kogo program kredytu na 2 procent? Wiceminister odpowiadaTVN24

Niedługo rusza program kredytów z dopłatą do raty - Bezpieczny kredyt 2 procent. Kto może wziąć udział w programie? Na jakich zasadach? Czy mieszkanie można wynająć? Czy taki kredyt można nadpłacać? Jak długo raty będą obniżone? Co z wkładem własnym? Wyjaśniamy.

Kiedy wchodzi w życie Bezpieczny kredyt 2 procent?

1 lipca wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. Bezpieczny kredyt 2 proc. z dopłatą państwa do rat.

Rusza "Bezpieczny Kredyt 2 procent". Czekamy na Wasze pytania!

Które banki wezmą udział w programie?

Kredyty będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wszystko wskazuje, że wnioski o Bezpieczny kredyt 2 procent będzie można składać od 3 lipca (od przyszłego poniedziałku) w następujących bankach: PKO BP, Pekao, Alior czy VeloBank. Ale ostateczna lista może być dłuższa.

"Wejście w Bezpieczny kredyt 2 proc. proceduje osiem banków mających 50 proc. udziału w rynku kredytów hipotecznych" - przekazał w piątek na Twitterze minister rozwoju Waldemar Buda. "Odnotowujemy również zainteresowanie Grupy PBS i SGB, co daje szansę na udział w programie dużej sieci banków spółdzielczych" - dodał szef MRiT.

Kto może skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2 procent?

"Osoby, które planują kupno lub budowę swojego pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego" - wskazano na stronie rządowej.

Jakie trzeba spełnić warunki, by uzyskać Bezpieczny kredyt 2 procent?

Jak poinformował resort rozwoju i technologii, "kredytobiorca powinien:

- posiadać zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chce uzyskać; - przed dniem udzielania kredytu mieszkaniowego: 1. nie posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego; 2. nie może mu przysługiwać spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz 3. w dniu udzielenia kredytu nie może mieć ukończone 45 lat".

Ile wynosi oprocentowanie kredytu?

"W okresie stosowania dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu) oprocentowanie kredytu wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę i prowizję (jeśli będzie pobierana) banku" - wskazał MRiT.

Bezpieczny kredyt 2 procent - przykładGov.pl

Czy oprocentowanie kredytu będzie stałe?

Jak podał resort rozwoju, "wsparcie będzie przewidziane dla kredytów o okresowo stałej stopie procentowej", przy czym "w okresie stosowania dopłat do rat tego kredytu (pierwsze 10 lat spłaty) efektywne oprocentowanie kredytu z perspektywy kredytobiorcy wyniesie 2 proc. + marża banku".

Czy Bezpieczny kredyt 2 procent jest tylko na pierwsze mieszkanie?

Tak, kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu w programie?

Kwota "bezpiecznego kredytu" nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł.

Czy konieczny jest wkład własny?

"Bezpieczny kredyt 2 procent to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od państwa do pierwszych 120 rat kredytu. Jak każdy kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. Zgodnie z przepisami ustawy wkład ten nie może być jednak wyższy niż 200 tysięcy złotych" - napisano na stronie MRiT.

- Istnieje jednak możliwość udzielenia gwarancji wkładu własnego poprzez połączenie z programem "Mieszkanie bez wkładu własnego" oferowanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego - wskazał w komunikacie MRiT minister Waldemar Buda.

"W przypadku chęci skorzystania z gwarancji BGK suma tej gwarancji oraz wkładu własnego nie może przekraczać 200 tys. zł oraz nie może przekroczyć 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, na które jest udzielany kredyt" - wytłumaczono.

Bezpieczny kredyt 2 procent - przykładgov.pl

Jak długo będzie przysługiwać dopłata do rat?

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień resortu rozwoju wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane).

Co z ratą po zakończeniu 10-letniego okresu obniżonego oprocentowania?

"Na wysokość raty po okresie wsparcia wpływ będzie miało kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału została już spłacona przez kredytobiorcę), aktualny poziom stóp procentowych" - napisał MRiT.

Zwrócił uwagę, że "bank dokonując oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy w dniu udzielenia finansowania zobowiązany jest uwzględnić cały okres spłaty kredytu".

"Przewidziane zostały także dodatkowe mechanizmy, które mogą pomóc w indywidualnych przypadkach, tj. kredytobiorca będzie uprawniony np. do skorzystania z wydłużenia okresu spłaty kredytu o maksymalnie 5 lat w sytuacji, kiedy rata kredytu po zakończeniu okresu wsparcia będzie nadmiernie obciążała jego budżet domowy" - podał resort rozwoju.

Czy będą limity udzielanych kredytów w ciągu roku?

"Zakładamy, że w zależności od wysokości kwot dopłat, będziemy mogli finansować rocznie 30-40 tys. kredytów. Planowane wydatki pojawią się od 2024 r. i będą rosnąć do 2027 r. Przewidujemy, że wyniosą one rocznie od 800 mln zł w 2024 r. do 1,5 mld zł w 2027 r. Po tym roku będą już systematycznie spadać. Szacujemy, że zabezpieczy to potrzeby zdecydowanej większości osób spełniających kryteria do uzyskania dopłaty i posiadających zdolność kredytową" - wyjaśniono na stronie rządowej.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w Programie Trzecim Polskiego Radia w połowie czerwca stwierdził, że w tym roku każdy, kto będzie spełniał warunki programu, otrzyma "bezpieczny kredyt".

- Jeśli chodzi o pulę, to tutaj nie ma ograniczeń, ponieważ zaplanowaliśmy, że w tym roku nie będzie żadnych limitów, to znaczy tyle, ile będzie zainteresowanych, otrzyma ten kredyt - stwierdził Buda.

Czy jeśli mój współmałżonek ma mieszkanie, to mogę ubiegać się o Bezpieczny kredyt 2 procent?

Nie. Jak podał MRiT, "warunek dotyczący wieku musi spełniać przynajmniej jeden z małżonków, warunek pierwszego mieszkania muszą spełniać oboje".

Czy będąc w związku nieformalnym, mogę wraz z partnerką ubiegać się o kredyt?

"O kredyt może ubiegać się singiel, małżeństwo bądź para w związku nieformalnym, która wychowuje co najmniej 1 dziecko. W przypadku gdy osoby pozostające w związku partnerskim wychowują co najmniej 1 dziecko bądź małżeństwa, limit kredytu zwiększa się z 500 do 600 tys. zł" - wytłumaczył resort rozwoju.

Co ze zdolnością kredytową w przypadku Bezpiecznego kredytu 2 procent?

"Ocena zdolności kredytowej należy do banku kredytującego. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji spełnienia kryteriów ustawowych to bank kredytujący podejmie decyzję o możliwości udzielenia kredytu. Z myślą o osobach nieposiadających zdolności kredytowej powstaje drugi instrument – Konto Mieszkaniowe" - podało MRiT.

"Bezpieczny kredyt 2 procent przygotowano tak, aby maksymalnie zniwelować ryzyko wzrostu raty po okresie dopłat. Tym samym przy ocenie zdolności kredytowej czynnik ten nie powinien mieć decydującego znaczenia" - wyjaśniono na stronie MRiT.

Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego znowelizowała Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Z wyliczeń Jarosława Sadowskiego z Expandera wynika, że dostępna kwota Bezpiecznego kredytu 2 proc. będzie o ok. 31 proc. wyższa niż dla zwykłego kredytu z oprocentowaniem stałym i ratą stałą. Jeśli więc ktoś może uzyskać obecnie np. 300 tys. zł zwykłego kredytu hipotecznego, to dostępna kwota kredytu z dopłatą wyniesie ok. 394 tys. zł. Jeśli natomiast teraz może uzyskać 400 tys. zł, to w ramach Bezpiecznego kredytu 2 proc. dostanie ok. 526 tys. zł.

Jak wzrośnie zdolność kredytowa po zmianach w rekomendacji S?Expander

Jaki jest minimalny okres kredytowania?

Minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Co w przypadku, gdy Bezpieczny kredyt 2 procent weźmie singiel, ale po 3 latach wejdzie w związek małżeński z osobą która już posiada nieruchomość?

"Obecny projekt ustawy zakłada, że osoba taka nie utraci prawa do dopłat do rat Bezpiecznego kredytu 2 procent" - wytłumaczył MRiT.

Czy można sprzedać mieszkanie zanim minie 10 lat?

Jak podał resort rozwoju, "w przypadku zbycia prawa własności nieruchomości w okresie przysługiwania dopłat do rat Bezpiecznego kredytu 2 procent dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego".

Czy mieszkanie zakupione z pomocą programu można wynająć?

"Rozwiązania określone w programie Pierwsze mieszkanie skierowane są do osób, które planują nabyć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny albo jego budowę, celem zaspokojenia własnej potrzeby mieszkaniowej. W przypadku wynajęcia takiego mieszkania w okresie przysługiwania dopłat do rat Bezpiecznego kredytu 2 procent dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego" - napisano na stronie rządowej. Jednocześnie nie ma nakazu zwrotu wypłaconych już dopłat do rat kredytu po okresie ich przysługiwania (po upływie 10 lat), a tym samym decyzja o wynajmie mieszkania będzie należała do kredytobiorcy

Czy można nadpłacać Bezpieczny kredyt 2 procent?

Jak wskazał MRiT, "w przypadku gdy dokonano przedterminowej spłaty części Bezpiecznego kredytu 2 procent dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, chyba że:

- spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, - spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku łączenia z programem Mieszkanie bez wkładu własnego), - łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 tj. 200 tys. zł, - łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu".

Do kiedy trwa program Bezpieczny kredyt 2 procent?

"Bezpieczne kredyty" będą udzielane do końca 2027 r.

Czytaj też: Program tanich kredytów mieszkaniowych. Opublikowano ustawę

Autorka/Autor:kris

Źródło: TVN24 Biznes, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Nieudzielenie pracownikowi czternastodniowego urlopu jest naruszeniem przepisów o urlopach wypoczynkowych - mówi redakcji biznesowej tvn24.pl Tomasz Zalewski z Państwowej Inspekcji Pracy. Dodaje, że inspektor pracy może skierować do pracodawcy wystąpienie o usunięcie stwierdzonych naruszeń.

Czy pracownik musi wziąć dwutygodniowy urlop?

Czy pracownik musi wziąć dwutygodniowy urlop?

Źródło:
tvn24.pl

My, jako zwykli użytkownicy, możemy tylko trzymać kciuki. Natomiast branża cyberbezpieczeństwa, koledzy, koleżanki, wyciągają wnioski, zastanawiają się co można zrobić - powiedział Piotr Konieczny z portalu Niebezpiecznik.pl, pytany w "Faktach po Faktach" o to, czy możemy uniknąć powtórki z dzisiejszej światowej awarii oprogramowania.

Potężna awaria uderzyła w miliony osób. "Jest kilka możliwości, które mogą ograniczyć skutki"

Potężna awaria uderzyła w miliony osób. "Jest kilka możliwości, które mogą ograniczyć skutki"

Źródło:
tvn24.pl

W piątek doszło do dwóch awarii jednocześnie - jednej związanej z oprogramowaniem MS i drugiej z aktualizacją oprogramowania zewnętrznej firmy CrowdStrike - poinformowała rzeczniczka Microsoft Polska Anna Klimczuk. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem usług – podała firma. Firma Crowdstrike poinformowała, że globalna awaria wynikła z błędu firmy i to nie był cyberatak.     

Znamy przyczyny globalnych utrudnień. Dwie awarie jednocześnie

Znamy przyczyny globalnych utrudnień. Dwie awarie jednocześnie

Źródło:
PAP

Nowa edycja dopłat do fotowoltaiki ruszy 2 września - przekazała na konferencji prasowej Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska. Warunkiem otrzymania dofinansowania z programu w przypadku nowych instalacji będzie dodatkowy zakup magazynu energii. W ramach programu będzie można dostać do 28 tysięcy złotych.

Będzie można dostać nawet 28 tysięcy złotych

Będzie można dostać nawet 28 tysięcy złotych

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu, 19 lipca, w Eurojackpot padło pięć wygranych drugiego stopnia oraz siedem trzeciego stopnia. Nie odnotowano głównej wygranej, co oznacza, że kumulacja rośnie.

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Źródło:
tvn24.pl

Pod koniec lipca ceny paliw mogą być najniższe w tym roku - przewidują eksperci portalu e-petrol.pl. Kierowcom sprzyja zahamowanie wzrostu notowań ropy na światowych rynkach, a także umacniający się złoty.

Najtańsze tankowanie w tym roku. "Kierowcom sprzyja mocny złoty"

Najtańsze tankowanie w tym roku. "Kierowcom sprzyja mocny złoty"

Źródło:
PAP

"Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami o cenach energii" - pisze Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dodając, że nie trzeba nikomu płacić, żeby mieć tańszy prąd. "To kolejna fala ataków, która ma na celu sianie strachu w społeczeństwie i wyłudzanie danych oraz pieniędzy" - ostrzega resort klimatu.

"Nie trzeba nikomu płacić, żeby mieć tańszy prąd". Ostrzeżenie

"Nie trzeba nikomu płacić, żeby mieć tańszy prąd". Ostrzeżenie

Źródło:
tvn24.pl

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na objęcie przez Artura Olecha stanowiska prezesa zarządu PZU - przekazano w piątkowym komunikacie. W trakcie posiedzenia komisja wyraziła także zgodę między innymi na powołanie Bartosza Kubika na prezesa BOŚ, a także Mirosława Czekaja na prezesa BGK.

Nowi prezesi w czołowych instytucjach finansowych. KNF podjęła decyzję

Nowi prezesi w czołowych instytucjach finansowych. KNF podjęła decyzję

Źródło:
PAP

Konieczne jest usunięcie nieuzasadnionych obciążeń dla przedsiębiorców oraz zadbanie, aby artyści otrzymywali wynagrodzenia - napisano w apelu izb i organizacji w imieniu polskich przedsiębiorców działających w sektorze kablowym i satelitarnym do senatorów.

Apel do senatorów o zmiany w ustawie o prawie autorskim

Apel do senatorów o zmiany w ustawie o prawie autorskim

Źródło:
tvn24.pl

Coraz więcej krajów decyduje się na zaostrzanie kar, a także stosowanie konfiskaty aut wobec kierowców łamiących przepisy - oceniła w rozmowie z tvn24.pl radczyni prawna Katarzyna Turcza. Pojazd możemy stracić, nawet jeśli nie jest naszą własnością i nie tylko za alkohol, ale także, chociażby prędkość oraz emitowanie nadmiernego hałasu. W których krajach powinniśmy szczególnie uważać?

Jedziesz na wakacje? W tych krajach UE za złamanie przepisów stracisz auto

Jedziesz na wakacje? W tych krajach UE za złamanie przepisów stracisz auto

Źródło:
tvn24.pl

Z 5,6 tysiąca firm, które dotychczas dostały żądanie zwrotu covidowej pomocy, część już to zrobiła, ale sporo spraw jest w sądzie. Wezwania otrzyma jeszcze około tysiąc firm - pisze w piątek "Puls Biznesu".

Firmy dostają wezwania do zwrotu covidowej pomocy

Firmy dostają wezwania do zwrotu covidowej pomocy

Źródło:
PAP

Daniel Obajtek w trzy lata zarobił w Orlenie nieco ponad 9 milionów złotych - wynika z oświadczenia, jakie złożył jako europoseł. Co ciekawe, zgodnie z deklaracją, europoseł PiS nadal pobiera sporą pensję z węgierskiej spółki budowlanej Bayer Construct Zrt.

Europoseł Daniel Obajtek pokazał majątek. Ile zarobił w Orlenie?

Europoseł Daniel Obajtek pokazał majątek. Ile zarobił w Orlenie?

Źródło:
tvn24.pl

Na balkonach jedni palą, drudzy głośno rozmawiają i przeklinają, inni - próbują rozpalać grill. - Niektórzy zapominają, że mieszkamy we wspólnocie, w bloku - stwierdza jedna z sąsiadek. W arsenale środków przeciwko uciążliwym sąsiadom są m.in. listy do wspólnoty i petycje słane do Ministerstwa Zdrowia.

Majtki obrażają, grill dusi, papierosy trują. Co wolno na balkonie?

Majtki obrażają, grill dusi, papierosy trują. Co wolno na balkonie?

Źródło:
tvn24.pl

W pierwszym półroczu 2024 roku liczba firm sprzedających na targowiskach spadła o cztery tysiące. To efekt między innymi ekspansji dyskontów i oferty internetu - pisze w piątek "Rzeczpospolita".

Targowiska znikają z mapy Polski. Ciężko wytrzymać konkurencję

Targowiska znikają z mapy Polski. Ciężko wytrzymać konkurencję

Źródło:
PAP

10 kilometrów za około dwa złote - tyle kosztuje przejazd "robotaxi", czyli autonomiczną taksówką, w Chinach - podał portal stacji CNN. Podkreślił jednak, że sprzeciw wobec nowej usługi nabiera na sile i jest to jeden z popularniejszych tematów w mediach.

Autonomiczne taksówki powodem niepokoju w Chinach

Autonomiczne taksówki powodem niepokoju w Chinach

Źródło:
CNN

Rada nadzorcza PKO BP zmieniła zdanie w sprawie udzielenia absolutorium za ubiegły rok dwóm byłym członkom zarządu. W trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozytywnie oceniono pracę Piotra Mazura oraz Andrzeja Kopyrskiego. 

Zaskoczenie w PKO BP. Jest nowa decyzja w sprawie absolutorium

Zaskoczenie w PKO BP. Jest nowa decyzja w sprawie absolutorium

Źródło:
PAP

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA nie udzieliło absolutorium członkom poprzedniego zarządu spółki z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2023 - przekazało w czwartek biuro prasowe PZU. Wcześniej rada nadzorcza rekomendowała tę decyzję, tłumacząc to informacjami, wskazującymi na szereg nieprawidłowości w spółce w ubiegłym roku.

Były zarząd PZU bez absolutorium

Były zarząd PZU bez absolutorium

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Koniec samochodów spalinowych w Europie za 11 lat, w 2035 roku. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała w czwartek, że zamierza utrzymać cele neutralności klimatycznej samochodów. Jednym z nich jest zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych. "Ten cel zostanie utrzymany" - zapewniła szefowa KE.

Zakaz sprzedaży aut spalinowych. Szefowa KE nie zmienia decyzji

Zakaz sprzedaży aut spalinowych. Szefowa KE nie zmienia decyzji

Źródło:
PAP

Rząd szykuje się do przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W 2025 roku świadczenia mają wzrosnąć według wstępnej propozycji o 6,78 procent. Sprawdzamy, jak się to przełoży na wysokość emerytur.

Emerytury w górę. Wyliczenia

Emerytury w górę. Wyliczenia

Źródło:
tvn24.pl