Zmiany w składzie zarządu. "Poprowadzi TVN w przyszłość"

Najnowsze

Aktualizacja:
TVNSiedziba TVN przy ulicy Wiertniczej w Warszawie

Późnym wieczorem w poniedziałek spółka TVN poinformowała o zmianach w zarządzie spółki. - Nowy zespół rekrutuje się spośród pracowników tej firmy (...) Chciałem, by w zarządzie były reprezentowane wszystkie najważniejsze linie biznesu - tłumaczy Markus Tellenbach, prezes TVN.

"Z dniem 31 grudnia 2012 r. Pan Piotr Walter po jedenastu latach opuści Zarząd TVN S.A. aby dołączyć do Zarządu (Executive Committee) Grupy ITI. Pan Piotr Walter zostanie również zarekomendowany do wyboru na Członka Rady Nadzorczej TVN z dniem 1 stycznia 2013 r.

Komentując tę sytuację, Piotr Walter powiedział: Plan sukcesji roli mojego ojca w Zarządzie Grupy ITI powstał w naszej rodzinie już dawno temu. Już wkrótce obejmę jego dotychczasowe stanowisko i oczekuję na możliwość rozwijania i realizowania wizji oraz strategii ITI wraz z moimi kolegami z Zarządu Grupy ITI. Jednocześnie spoglądając w przeszłość jestem dumny i usatysfakcjonowany z tego co udało nam się osiągnąć w TVN. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierali nasz sukces. Nowy Zarząd pod przywództwem Markusa Tellenbacha reprezentuje połączenie unikalnych talentów, wiedzy oraz ducha przedsiębiorczości niezbędnych do dalszego rozwoju TVN. Podczas swojego spotkania w dniu 12 listopada 2012 r. Rada Nadzorcza TVN zaakceptowała rekomendację Pana Markusa Tellenbacha dotyczącą składu nowego Zarządu oraz powołała następujących pięciu członków kadry kierowniczej TVN, którzy ze skutkiem natychmiastowym dołączą do obecnego Zarządu TVN:

Kostrzewa: Jesteśmy w fazie eksperymentowaniatvn24

Edward Miszczak, Dyrektor Departamentu Programowego, został powołany na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar Programów Rozrywkowych.

Adam Pieczyński, Dyrektor Departamentu Informacji i kanału TVN24, został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Programów Informacyjnych.

Piotr Tyborowicz, Dyrektor Sprzedaży i Reklamy, został powołany na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za Sprzedaż.

Piotr Korycki, Dyrektor Finansowy TVN S.A., został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Kontrolingu Biznesowego.

Maciej Maciejowski, odpowiedzialny za kanały tematyczne na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Programowego, został powołany na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za Rozwój Biznesu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza TVN potwierdziła dalszą misję Pana Markusa Tellenbacha na stanowisku Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Spółki, natomiast Pan John Driscoll został nominowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu i będzie dalej realizował swoje obowiązki Dyrektora Finansowego Grupy TVN.

Markus Tellenbach powiedział: Piotr i jego zespół rozwinęli TVN we wspaniałą spółkę oraz niezmiernie udany biznes. W czasie trwania jego kadencji TVN przekształcił się z tradycyjnego nadawcy telewizyjnego w nowoczesną multimedialną organizację opartą na innowacji i kreatywności. Było dla mnie przyjemnością pracować z Piotrem przez ostatnie trzy lata i dziękuję mu za ogromny wysiłek oraz osobiste zaangażowanie w TVN. Razem z nowym Zarządem mamy zamiar uporać się z wyzwaniami dynamicznego rynku mediowego w Polsce i zabezpieczyć wiodąca pozycję TVN dla wspólnej korzyści pracowników i interesariuszy spółki.

Biografie nowych Członków Zarządu TVN:

Pan Edward Miszczak, powołany na Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar Programów Rozrywkowych, jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni funkcję Dyrektora Departamentu Programowego TVN od 1998 roku.

Pan Adam Pieczyński, powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Programów Informacyjnych, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Dołączył do TVN w 2000 r. i od tego czasu pełnił funkcje kierownicze w obszarze programów informacyjnych.

Pan Piotr Tyborowicz, powołany na Członka Zarządu odpowiedzialnego za Sprzedaż, jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do zespołu TVN dołączył w 1997 r. i od tego czasu był odpowiedzialny za Sprzedaż i Reklamę w TVN.

Pan Piotr Korycki, powołany na Członka Zarządu ds. Kontrolingu Biznesowego, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dołączył do TVN w 2003 roku i od tego czasu pełnił funkcje kierownicze w obszarze finansowym spółki.

Pan Maciej Maciejowski, powołany na Członka Zarządu odpowiedzialnego za Rozwój Biznesu, jest absolwentem programu Warsaw-Illinois Executive MBA, studiował również dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarządzanie mediami w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Do TVN dołączył w 2004 r. i od tego czasu pełnił funkcje kierownicze związane z treściami programowymi w kanałach tematycznych."

O zmianach poinformowała także Grupa ITI, główny udziałowiec TVN:

"PIOTR WALTER ZASTĄPI MARIUSZA WALTERA NA STANOWISKU CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY ITI

Luksemburg, 12 listopada 2012r. – ITI Holdings S.A. (“Grupa ITI”), wiodąca polska grupa medialna i rozrywkowa, ogłasza, że z dniem 1 stycznia 2013r. Piotr Walter zastąpi Mariusza Waltera na stanowisku członka Zarządu (Executive Comittee) Grupy ITI, reprezentując interesy Akcjonariuszy Założycieli Rodziny Walterów w Grupie ITI.

Piotr Walter wejdzie w poczet członków Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz Rad Nadzorczych innych spółek Grupy ITI.

Zarząd Grupy ITI zarządza wszystkimi spółkami wchodzącymi w skład Grupy ITI, nadzoruje biznes grupy, wytycza jej strategię i kierunki rozwoju – członkami Zarządu Grupy ITI będą Bruno Valsangiacomo, Aldona Wejchert, Piotr Walter, jako przedstawiciele Akcjonariuszy Założycieli oraz Wojciech Kostrzewa, jako Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny.

Mariusz Walter został mianowany Honorowym Prezydentem Grupy ITI i będzie nadal wspomagał Grupę ITI swoją bezcenną wiedzą i doświadczeniem.

Mariusz Walter, Honorowy Prezydent Grupy ITI stwierdził: Dziś, z dumą i osobistą satysfakcją spoglądam wstecz na obfitującą w sukcesy historię Grupy ITI, która rozpoczęła się ponad 25 lat temu. Jestem dumny, iż mój syn Piotr Walter będzie moim następcą. Piotr ma bogate doświadczenie i know how w zakresie nadawania telewizyjnego i bez wątpienia wraz z moimi kolegami z Zarządu będzie kształtował wizję i strategię Grupy ITI oraz nadzorował jej wdrażanie. Z radością czekam na moment kiedy zacznę sprawować nową funkcję Honorowego Prezydenta Grupy ITI, co umożliwi mi dalsze dzielenie się moją wiedzą i doświadczeniem.

Bruno Valsangiacomo, Prezydent Grupy ITI odniósł się do tych zmian w następujący sposób: Piotr Walter ma bogate doświadczenie w zarządzaniu, wiedzę na temat szeroko rozumianej branży mediów, wytyczał nowoczesne standardy polskiej branży nadawczej i produkcyjnej. Bez wątpienia będzie odgrywał wiodącą rolę w kształtowaniu wizji Grupy ITI i z niecierpliwością oczekuję wspólnego wdrażania naszej strategii w następnych latach. Cieszę się, że mój bliski przyjaciel i partner Mariusz Walter będzie nadal służył nam swoim bezcennym doświadczeniem.

Piotr Walter, członek Zarządu Grupy ITI powiedział: Moja kariera w TVN była niesamowitym i wyjątkowym doświadczeniem życiowym. Dziękuję wszystkim moim kolegom oraz całemu zespołowi TVN za doskonałą współpracę, zaangażowanie i zaufanie. Jestem całkowicie przekonany, że sprawując nową funkcję, wraz z moimi kolegami z Zarządu, przeprowadzimy Grupę ITI oraz jej najcenniejsze aktywo TVN przez następny etap jej rozwoju, zgodnie z naszą tradycją wprowadzania pionierskich rozwiązań i innowacji na polskim rynku.”

Autor: tvn / Źródło: TVN

Źródło zdjęcia głównego: TVN