Zdaniem Polaków ceny będą rosły wolniej

Najnowsze

sxc.huKonsumenci przewidywali, że w kolejnych 12 miesiącach ceny będą rosły nieco wolniej niż dotychczas

Konsumenci ankietowani w pierwszej połowie stycznia br. przewidywali, że w kolejnych 12 miesiącach ceny będą rosły nieco wolniej niż dotychczas, w tempie 0,5 proc. - poinformował w piątek Narodowy Bank Polski.

Zgodnie z komunikatem NBP o oczekiwaniach inflacyjnych konsumentów, od kwietnia ubiegłego roku oczekiwania te pozostają na niskim poziomie, tj. poniżej dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.).

"Wyniki kwantyfikacji danych uzyskanych z sondażu przeprowadzonym przez GUS w I połowie stycznia wskazują, że przewidywany przez respondentów średni wskaźnik inflacji konsumenckiej w kolejnych 12 miesiącach wyniesie 0,5 proc. W poprzednim miesiącu wskaźnik ten wynosił 0,6 proc." - poinformował bank centralny.

Zmiana metodologii

NBP wyjaśnił, że od stycznia 2014 r. podstawą wyznaczania miary oczekiwań inflacyjnych konsumentów jest ankieta GUS. Do końca 2013 r. analitycy NBP posługiwali się analogicznymi danymi ankietowymi, dostarczanymi przez firmę Ipsos, która dysponowała najdłuższymi szeregami danych ankietowych dotyczących oczekiwań inflacyjnych polskich konsumentów. NBP podał, że Ipsos zaprzestał jednak prowadzenia badań konsumenckich, z których uzyskiwane były te dane.

"Zmiana źródła danych ankietowych odnośnie oczekiwanych zmian cen nie ma istotnego wpływu na ocenę oczekiwań inflacyjnych konsumentów, gdyż dotychczasowe kształtowanie się miar oczekiwanej inflacji skwantyfikowanych na podstawie danych Ipsos i GUS było bardzo zbliżone" - podał bank centralny.

NBP regularnie bada oczekiwania inflacyjne nie tylko konsumentów, ale także przedsiębiorców, analityków finansowych i zawodowych prognostów. Są one jednym z punktów odniesienia przy podejmowaniu decyzji z zakresu polityki pieniężnej.

Autor: //gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu