Wsparcie finansowe w zamian za mieszkanie. Wyceny dokona niezależny rzeczoznawca

Najnowsze

Aktualizacja:
ShutterstockOsoby starsze będą mogły oddać mieszkanie w zamian za rentę

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym oraz propozycje uregulowania tzw. renty dożywotniej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Oba rozwiązania mają pozwolić emerytom na powiększenie comiesięcznego świadczenia, w zamian za zrzeczenie się prawa do swojego mieszkania.

Wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj podkreśla, że wyceny nieruchomości dokona niezależny rzeczoznawca. - Będzie ustanowiony wymóg, podobnie jak przy odwróconym kredycie hipotecznym, powołania niezależnego rzeczoznawcy, który wyceni wartość nieruchomości. Na podstawie tej wyceny będzie zaproponowana wartość świadczenia. Z tym, że są wprowadzone odpowiednie mechanizmy, które w przypadku dużego "rozjazdu" miedzy wartością świadczenia zaproponowaną przez firmę, a wartością wyceny przez niezależnego rzeczoznawcę, pozwolą na to, by bezkosztowo taki senior mógł się z takiej transakcji wycofać - mówił wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj. Jak poinformowało CIR, potrzebę uregulowania pod kątem prawnym instytucji renty dożywotniej, adresowanej do osób starszych, zgłosił resort gospodarki.

"Właściciel przenosi na świadczeniodawcę własność nieruchomości w zamian za dożywotnie, okresowe świadczenie pieniężne. Jednocześnie świadczeniobiorca miałby prawo dożywotniego mieszkania w nieruchomości - na jego rzecz ustanowiona byłaby służebność osobista mieszkania (budynku, lokalu mieszkalnego)" - wyjaśniono.

Gwarancje hipoteczne

Zdaniem CIR, obecne regulacje zawarte w Kodeksie cywilnym nie chronią w sposób wystarczający interesów wszystkich osób zwierających tego typu umowy. Dlatego potrzebne jest wzmocnienia praw osób, które otrzymywałby rentę i zwiększenie wymagań wobec świadczeniodawców.

Zgodnie z propozycją MG wypłaty świadczeń mają być gwarantowane m.in. przez ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Hipoteka ma zabezpieczać wierzytelności. Resort gospodarki zaproponował ponadto wprowadzenie wieloetapowej procedury zawierania umów. Ma to uchronić głównie osoby starsze, przed nadużyciami i pochopnym zawieraniem umów renty dożywotniej. Propozycja MG zakłada, że informacje o rencie dożywotniej powinny być umieszczane na jednolitym arkuszu informacyjnym. Chodzi o informacje dotyczące m.in.: warunków otrzymywania renty, jej wysokości i sposobu wypłacania, a także ustanowienia na nieruchomości hipoteki i służebności osobistej mieszkania czy kosztów zawarcia umowy i możliwości jej wypowiedzenia w określonych sytuacjach. Z informacji CIR, wynika, że w czasie trwania umowy świadczeniodawca będzie mógł zbyć nieruchomość wyłącznie na rzecz innych podmiotów oferujących taką usługę. Zaproponowano możliwość przenoszenia umów przez podmiot oferujący rentę dożywotnią (inny niż zakład ubezpieczeń) na zakład ubezpieczeń.

"Takie rozwiązanie zabezpieczy ciągłość umowy w przypadku, gdy podmiot oferujący rentę nie będzie mógł spełnić wymogów określonych w ustawie" - podkreślono.

Umowa do wypowiedzenia

Bezpieczeństwu świadczeniobiorcy ma służyć możliwość wypowiedzenia umowy, gdy przestanie on – choćby czasowo – otrzymywać przysługujące mu świadczenie.

Ponadto będzie on chroniony także w razie upadłości świadczeniodawcy lub poddania go egzekucji.

"W takim wypadku przepisy przyznają świadczeniobiorcom prawo dochodzenia różnicy między wartością nieruchomości a sumą wypłaconych już świadczeń" - podkreślono. Podmioty zainteresowane oferowaniem renty dożywotniej będą musiały uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego i spełniać określone wymogi organizacyjne i kapitałowe.

Autor: mac//kdj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock