Sondaż: Kto lubi swoją pracę?

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESUrzędnicy są najbardziej zadowoleni z pracy

Najbardziej zadowoleni z pracy są... państwowi urzędnicy - najmniej osoby zajmujące się rolnictwem, łowiectwem, leśnictwem oraz rybactwem - wynika z opublikowanych w poniedziałek wyników badań TNS OBOP.

Najbardziej usatysfakcjonowani ze swojej pracy są pracownicy administracji państwowej (53 punkty na skali TRI*M). - 60 proc. z nich, na podstawie własnego doświadczenia, poleciłoby swoim znajomym instytucje, w których pracują, a 70 proc. stwierdziło, że ponownie ubiegałoby się o pracę w obecnym miejscu zatrudnienia - podał TNS OBOP w komunikacie. Do najbardziej zadowolonych grup należą również pracownicy hoteli i restauracji (52 punkty), a także pośrednictwa finansowego, branży budowlanej oraz usług. (49 punkty).

Komu nie podoba się praca?

Najmniej zadowolone ze swojej pracy są osoby zajmujące się rolnictwem, łowiectwem, leśnictwem oraz rybactwem (21 punktów). -27 proc. z nich nie poleciłoby swoim znajomym miejsca, w którym pracują, natomiast ponad jedna trzecia badanych (36 proc.) z tego sektora nie ubiegałaby się ponownie o pracę w obecnym miejscu zatrudnienia - podano.

Niezadowoleni są też pracownicy branży produkcyjnej (34 punkty). Jedna trzecia z nich wskazała w badaniu na małe zaangażowanie w pracę swoich współpracowników, a 31 proc. stwierdziło, że nie poleciłoby swoim znajomym firmy, w której pracuje. Wśród niezadowolonych ze swojej pracy znajdują się również osoby pracujące w handlu, ochronie zdrowia, opiece socjalnej, transporcie oraz górnictwie.

Polacy mniej zadowoleni od pozostałych Europejczyków

Ogólna satysfakcja Polaków zatrudnionych na stałe lub czasowe umowy o pracę kształtuje się na poziomie 43 punktów w skali TRI*M. - Należy zauważyć, iż ogólny wynik dla Polski uzyskany w 2008 r. - 43 punkty w skali TRI*M - oznacza umiarkowany poziom satysfakcji. Jest on niższy o 6 punktów w stosunku do roku 2007, a także o 16 punktów niższy od średniej wartości Indeksu TRI*M dla Europy - komentuje lider sektora badań finansowych i usług profesjonalnych TNS OBOP Beata Durka.

Badania satysfakcji z pracy

Badania zostały przeprowadzone przez TNS OBOP w lutym 2008 roku na reprezentatywnej grupie Polaków, będących pracownikami najemnymi, pracującymi na umowę o pracę lub na kontrakcie, w wieku powyżej 15. roku życia. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o tzw. Indeks Satysfakcji Pracowników. Jest on opracowywany zgodnie z metodologią TRIM, która jest wystandaryzowaną miarą odzwierciedlającą poziom ogólnej satysfakcji pracowników w danej firmie. Indeks może przyjmować wartości punktowe od -50 do +200.

Źródło: PAP, lex.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES