Resort finansów: inflacja nam spada

Najnowsze

Aktualizacja:

Według szacunków ministerstwa finansów, czerwcowe ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 0,2 proc. wyższe niż w maju, zaś w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 2,1 proc. - wynika z komunikatu ministerstwa finansów. W maju inflacja obliczona przez GUS wyniosła 2,2 proc.

"Ministerstwo Finansów szacuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2010 r. (miesiąc poprzedni = 100) wyniósł 100,2. Oznacza to, że roczna dynamika cen konsumpcyjnych w tym miesiącu może wynieść 102,1" - głosi komunikat.

Głóny Urząd Statystyczny oficjalne wyniki o czerwcowej inflacji pod w połowie lipca.

Opublikowana w środę centralna ścieżka projekcji inflacyjnej NBP zakłada - przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP - inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,3-2,9 proc. w 2010 r. (wobec 1,3-2,2 proc. w projekcji lutowej), 2,1-3,3 proc. w 2011 r. (wobec 1,7-3,1 proc.) oraz 2,2-3,7 proc. w 2012 r. (wobec 2,6-4,6 proc.)

Projekt budżetu 2010 przewiduje, że inflacja średnioroczna wyniesie w tym roku 1,0 proc.

Źródło: ISB