Rekord światowych giełd. Ponad bilion dolarów dywidendy

Najnowsze


Łączna kwota dywidend wypłaconych za 2013 rok przez wszystkie spółki notowane na światowych giełdach przekroczyła po raz pierwszy bilion dolarów – wynika z opracowania przygotowanego przez firmę Henderson Global Investors.

Dokładna kwota wypłaconych za 2013 rok dywidend to 1,03 bln dolarów - o 43 proc więcej niż jeszcze w 2009 roku, choć w stosunku do 2012 roku wzrost był na poziomie 2,8 proc. Jedna trzecia łącznej kwoty dywidend wypłacona została przez spółki notowane na amerykańskich giełdach, choć największy wzrost na przestrzeni ostatnich czterech lat zanotowały giełdy w krajach rozwijających się, głównie na Dalekim Wschodzie.

Europejskie giełdy (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) odpowiadały za 22 proc. łącznej kwoty wypłaconych dywidend, a sama Wielka Brytania dodała do tego 11 proc.

Gieły coraz bardziej interesujące

Zdaniem ekspertów z Henderson Global Investors, trend wzrostowy w zakresie wypłacanych dywidend utrzyma się w kolejnych latach. Ma to być uwarunkowane m.in. czynnikami społecznymi, jak np. starzeniem się populacji niektórych krajów i związanym z tym kryzysem w zakresie świadczeń emerytalnych. - Duże grupy ludzi coraz mniej polegają na świadczeniach państwowych, a w coraz większym zakresie sami dbają o swoje bezpieczeństwo finansowe, stąd duże zainteresowanie rynkami kapitałowymi – uważa prezes Henderson Global Investors Andrew Formica. Największy wzrost wartości wypłacanych dywidend zanotowano w krajach rozwijających się (o 107 proc. w stosunku do 2009 roku), a następnie w rejonie Azji i Pacyfiku (79 proc.), Ameryce Północnej (50 proc.) oraz w Wielkiej Brytanii (39 proc.). Eksperci zwracają również uwagę na fakt, iż aż 9 proc. całości dywidend wypłaconych został przez 10 najbardziej hojnych pod tym względem firm. Z kolei 20 największych płatników dywidend wypłaciło 16 proc. łącznej kwoty.

Banki, telekomy, koncerny paliwowe

We wspomnianej dziesiątce najlepszych znalazły się koncerny naftowe, banki i firmy z sektora telekomunikacyjnego. Na pierwszym miejscu był brytyjsko-holenderski koncern naftowy Shell, za którym znalazły się kolejno: ExxonMobil, Apple, China Construction Bank, HSBC, China Mobile, Vodafone, AT&T, Banco Santander oraz General Electric. W badaniu wzięto pod uwagę dywidendy wypłacone przez 1200 największych pod względem kapitalizacji spółek notowanych na światowych giełdach. W przypadku pozostałych spółek giełdowych przyjęto wartości uśrednione.

Autor: rf/klim/ / Źródło: PAP