Polakom źle, a będzie jeszcze gorzej

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Sondaż: pogorszyły się nastroje Polaków

Co trzeci Polak uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku - wynika z lipcowego sondażu TNS OBOP o nastrojach społecznych. Okazały się one gorsze w porównaniu z ubiegłym miesiącem, a wyraźnie gorsze w zestawieniu z lipcem ubiegłego roku.

Aż 65 proc. ankietowanych o przyszłości naszego kraju myśli pesymistycznie. Przeciwnego zdania jest 25 proc. badanych, a 10 proc. nie ma jednoznacznej opinii.

Podobnie zdecydowana większość respondentów (74 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie, a co piąty określa ten kryzys jako głęboki. O rozwoju gospodarki, choć powolnym, mówi jeden na pięciu Polaków. 4 proc. nie ma zdania.

Nic się nie zmieni, ewentualnie będzie gorzej

Większość badanych (39 proc.) sądzi, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludzi w naszym kraju będą mniej więcej takie same. Niemal tyle samo (37 proc.) ankietowanych jest przekonanych, że nastąpi pogorszenie. A tylko co piąty badany spodziewa się poprawy (21 proc.). Natomiast 3 proc. nie ma opinii.

Gorsze nastroje

TNS OBOP podaje, że w zestawieniu tych badań z uzyskanymi w poprzednim miesiącu nastroje społeczne pogorszyły się - o 9 punktów proc. zwiększył się odsetek not negatywnych, przy jednoczesnym spadku o 4 punkty proc. ocen pozytywnych.

W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku - nastroje społeczne są "zdecydowanie gorsze" - podkreśla TNS OBOP. Udział respondentów, którzy uważają, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku wzrósł o 15 punktów proc., a odsetek ankietowanych dobrze oceniających kierunek zmian zmalał o 11 punktów proc.

Sondaż TNS OBOP zrealizowano od 2 do 5 lipca na reprezentatywnej, losowej 1000-osobowej ogólnopolskiej próbie osób powyżej 15. roku życia. Maksymalny błąd statystyczny dla takiej wielkości próby wynosi +/-3 proc.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24