Podatek za podziemny parking dziesięć razy większy niż za mieszkanie. Ministerstwo na tak

Najnowsze

sxc.huW Warszawie podatek za miejsce postojowe wynosi 7,73 zł za m.kw., a za mieszkanie 0,74 zł za m.kw.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji planuje usankcjonowanie wyższej stawki podatku od nieruchomości, który gminy już stosują w przypadku podziemnych garaży. Jest ona dziesięć razy większa niż podatek płacony od mieszkań.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, który zakłada także zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczy on m.in. opodatkowania garaży. Zgodnie z projektem do garaży nie będzie można zastosować stawek przewidzianych dla budynków mieszkalnych, które są znacznie niższe niż dla innych nieruchomości. W praktyce gminy od dawna stosują dla miejsc postojowych znacznie wyższe stawki niż dla mieszkań. "Zmiana spowoduje usunięcie wątpliwości co do opodatkowywania garaży w budynkach wielomieszkaniowych stawką, jak od budynków pozostałych, z wyjątkiem garaży związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Prawa nie ma, ale Warszawa już zgarnia

Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie podatków lokalnych przewiduje, że w przypadku "budynków pozostałych" lub ich części podatek wynosi 7,73 zł za metr kwadratowy. Tymczasem w przypadku "budynków mieszkalnych" lub ich części 0,74 zł. Stołeczny Urząd Dzielnicy Ursynów poinformował, że zgodnie z uchwałą NSA garaże stanowiące przedmiot odrębnej własności w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla "budynków pozostałych". Opodatkowaniu stawką dla lokali mieszkalnych podlegają jedynie miejsca postojowe przynależne do mieszkań, które nie stanowią odrębnej własności (garaż podziemny nie ma odrębnej księgi wieczystej).

Stawka skrupulatnie wyliczona

Doradca podatkowa Stella Brzeszczyńska powiedziała, że projekt MAC zmierza więc do usankcjonowania stosowanej powszechnie praktyki. Zwróciła uwagę, że resort administracji zaproponował też odejście od zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe w przypadku współwłasności garażu stanowiącego odrębny przedmiot własności. - Po zmianie każdy współwłaściciel będzie miał wyliczoną kwotę podatku, która będzie zależeć od udziału w kondygnacji garażowej - wyjaśniła Brzeszczyńska.

Zgodnie z obecnymi przepisami, jeżeli garaż jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach. Oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli ma zapłacić podatek od całej nieruchomości, a nie według swojego udziału. Z tym, że uiszczenie podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia z tego obowiązku pozostałych.

Jak rozliczyć podatek od nieruchomości? Wyjaśniał Paweł Blajer:

Kiedy nie zapłacisz podatku od nieruchomości?TVN24 BiS

Autor: rf/klim/kwoj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu