Pieniądz trudny dla Węgier

Najnowsze

Aktualizacja:

Nieudana emisja węgierskiego długu. Budapeszt był zmuszony zmniejszyć emisję o prawie 1/4. Bardziej udane sprzedaże obligacji przeprowadziły natomiast Hiszpania, Irlandia i Grecja.

Węgierski rząd był zmuszony zmniejszyć emisję swych papierów i w rezultacie sprzedał 3-miesięczne bony za 120 milionów euro. Rentowność sięgnęła prawie 5,5 procent i była o 0,3 punktu procentowego wyższa niż w poprzedniej emisji.

Bony skarbowe w sumie za blisko 6 miliardów euro sprzedała także Hiszpania. W przypadku Madrytu rentowność tym razem okazała się niższa niż w przypadku z emisji z czerwca. Bony 12-miesięczne sprzedano za 4,25 mld euro, przy średniej rentowności 2,221 proc. (w czerwcowej emisji uzyskano 2,303 proc.) Natomiast bony 18-miesięczne znalazły nabywców na sumę 1,7 mld euro, przy średniej rentowności 2,331 proc. (wobec czerwcowego oprocentowania 2,837 proc.)

Obligacje 6- i 20-letnie sprzedała dziś też Irlandia za łączną kwotę 1,5 miliarda euro. Ich oprocentowanie wyniosło odpowiednio 4,496 proc. i 5,537 proc. Nastąpiło to w dzień po obniżeniu przez agencję Moody's rating tego kraju. Agencja zwróciła przy tym uwagę na słabnącą kondycję finansową i prognozowany mizerny wzrost gospodarczy w Irlandii.

Z kolei Grekom udało się sprzedać papiery skarbowe za prawie 2 miliardy euro. Wobec poprzedniej emisji rentowność poszła w górę (poprzednio było to 3,65 proc., obecnie zaś 4,05 proc.), a stosunek popytu do podaży - w dół. Była to druga emisja od kiedy Grecy dostali międzynarodową pomoc od strefy euro i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Źródło: TVN CNBC Biznes, Reuters