Orlen nie da dywidendy? Akcje w dół

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN CNBCOrlen nie da dywidendy?

Zarząd PKN Orlen zamierza przeznaczyć cały ubiegłoroczny zysk netto spółki w wysokości 1,39 mld zł na kapitał zapasowy - poinformował koncern w komunikacie. Jeśli ta rekomendacja zostanie zaakceptowana przez akcjonariuszy, Orlen nie wypłaci w tym roku dywidendy. W reakcji na te informacje notowania koncernu na GPW od rana zniżkują.

"Biorąc pod uwagę aktualny poziom zadłużenia, działania na kapitale pracującym oraz planowane inwestycje rozwojowe wskaźnik FCFE przyjmuje wartość ujemną. Dodatkowo biorąc pod uwagę negatywne otoczenie makroekonomiczne, zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy spółki" - głosi komunikat Orlenu.

Akcje Orlenu na giełdzie po godz. 10.30 traciły na wartości niemal 2 proc.

W lutym tego roku minister skarbu Mikołaj Budzanowski informował, że dywidendy Lotosu i PKN Orlen uzależnione będą od planów inwestycyjnych spółek, w tym dotyczących poszukiwania węglowodorów. Mówił wówczas, że dywidendy z tych firm są przedmiotem "głębokich analiz". Ostatni raz PKN wypłacił dywidendę z zysku za 2007 rok.

Nieco niższy zysk

Orlen podał dziś także, że konsolidowany zysk netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wyniósł 2,36 mld zł wobec 2,37 mld zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł nieco ponad 2 mld zł wobec 3,1 mld zł zysku rok wcześniej. Natomiast skonsolidowane przychody wyniosły 106,9 mld zł wobec 83,5 mld zł rok wcześniej.

Na wyniki wpływ miały odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów - podała spółka. Spółka wyjaśnia, że były one konieczne ze względu na "pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w roku 2011, utrzymujące się wysokie ceny ropy naftowej przy osłabieniu lokalnych walut oraz presja na marże rafineryjne i petrochemiczne, spadek kursu akcji PKN Orlen notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie poniżej ich wartości księgowej, a także zmiany technologiczne".

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC