Nowa Rada, stare stopy

Najnowsze

Aktualizacja:

Zbierająca się po raz pierwszy w nowym składzie Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Taka decyzja jest zgodna z oczekiwaniami analityków.

Decyzja RPP oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 3,5 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 5 proc., stopa depozytowa 2 proc., stopa redyskonta weksli 3,75 proc., a stopa dyskonta weksli 4 proc.

Pozostawienie stóp bez zmian jest zgodne z oczekiwaniami rynku. Niemal wszyscy analitycy oczekiwali, że stopy procentowe NBP w styczniu zostaną na tym samym poziomie.

Konferencja prasowa, na której przedstawione zostanie uzasadnienie decyzji Rady, odbędzie się dziś o godzinie 16:00.

Pierwsze posiedzenie

RPP po raz pierwszy obradowała w nowym składzie III kadencji. Decyzję o wysokości stóp podjęli wspólnie Zyta Gilowska, Adam Glapiński i Andrzej Kaźmierczak (nominowani przez prezydenta), Elżbieta Chojna-Duch, Andrzeja Bratkowski i Anna Zielińska-Głębocka (wybrani przez Sejm), Jerzy Hausner, Andrzeja Rzońca i Jan Winiecki (nominowani przez Senat) oraz prezes NBP Sławomir Skrzypek.

W listopadzie 2008 r. nastąpiła pierwsza - od lutego 2006 r. - 25-pkt. obniżka stóp procentowych, a grudzień, styczeń, luty, marzec oraz czerwiec przyniosły cztery kolejne cięcia i obecnie główna stopa wynosi 3,5 proc. Od czerwca 2009 r. weszła też w życie 50-pkt. obniżka stopy rezerwy obowiązkowej dla banków do 3 proc. Natomiast na grudniowym posiedzeniu RPP zdecydowała o wprowadzeniu od 1 stycznia 2010 r. nowej stopy - dyskontowej weksli, a jej poziom ustalono na 4 proc. w skali roku.

Źródło: tvn24.pl, Bild.de