"Milion w portfelu", 7.01

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24 Biznes i Świat"Milion w portfelu", 7.01

W okresie od poprzedniej edycji rynek polskich spółek najpierw rósł, a później spadał. Akcje wybrane do portfela w większości zachowywały się dużo lepiej od rynku, przynosząc pokaźne zyski. Największe w przypadku Mostostalu Zabrze (+31,5 proc.) oraz Trakcji Polskiej (+19,1 proc.). Największą stratę (-9,5 proc.) ponieśliśmy na akcjach Kopexu, ale gdybyśmy portfel wyceniali na ostatnią sesję (a nie dwie sesje temu) i w tym przypadku inwestycja przyniosłaby zysk - uważa Robert Nejman, dyrektor inwestycyjny Agiofunds TFI.

Komentarz Roberta Nejmana:

W okresie od poprzedniej edycji, rynek polskich spółek najpierw, rósł a później spadał. Akcje wybrane do portfela w większości zachowywały się dużo lepiej od rynku, przynosząc pokaźne zyski. Największe w przypadku Mostostalu Zabrze (+31,5%) oraz Trakcji Polskiej (+19,1%). Największą stratę (-9,5%) ponieśliśmy na akcjach Kopexu, ale gdybyśmy portfel wyceniali na ostatnią sesję (a nie 2 sesje temu) i w tym przypadku inwestycja przyniosłaby zysk.

Oczekuję, że styczeń nadal będzie burzliwy w związku z wyzbywaniem się akcji przez OFE, ale najlepsze spółki powinny już w tym miesiącu powrócić do wzrostów, które mogą przyspieszyć w lutym. Zachowuję podobny udział polskich akcji w portfelu, jednocześnie wymieniając część z nich oraz dokonując korekt ilości.

W dalszym ciągu, niewielkie straty przyniosły inwestycje w złoto, srebro i akcje spółek wydobywczych. Oceniam jednak, że nadal w tych przypadkach na rynkach budowane jest długoterminowe dno trwającej już prawie 3 lata korekty po której metale szlachetne powinny powrócić do wzrostów. W związku z tym pozostawiam te pozycje na podobnych poziomach zaangażowania. Zwracam przy tym uwagę na to, że wielkość pozycji w przypadku kontraktów terminowych obliczam wg. Regulacji KNF dla funduszy inwestycyjnych czyli cena x mnożnik (a nie wg. depozytu).

Pozostałe środki (jak i poprzednio) umieszczam w subfunduszu Agio Aktywnej Alokacji SFIO, który ma możliwość inwestowania w wiele klas aktywów i w związku z tym może się dostosowywać do zmieniającej się w krótszym terminie sytuacji na rynkach.

W sumie portfel przyniósł w ostatnim okresie obliczeniowym około 0,7% straty. Zyski na akcjach zostały zniwelowane przez straty na inwestycjach w metale szlachetne.

Źródło: TVN24 Biznes i Świat