"Milion w portfelu", 06.02

Najnowsze

TVN24 BiS"Milion w portfelu", 06.02

W programie "Milion w portfelu" Jacek Dekarz z RDM Wealth Management opowiadał o swojej strategii inwestycyjnej. Jego wirtualny portfel odnotował ostatnio wzrosty.

Strategia Jacka Dekarza: Przypomnę, że wirtualny portfel to strategia zmiennej alokacji. Ekspozycje na różne klasy aktywów, tak jak to robimy w RDM Wealth Management SA, są dokonywane poprzez fundusze inwestycyjne. W minionym okresie pozycje zagraniczne - fundusze akcji europejskich oraz akcji rynków granicznych (Schroder Frontier Markets Equity Hedged, PLN wzrósł ponad 10 proc.) zachowywały się bardzo dobrze i istotnie zmniejszyły stratę portfela wynikającą z dość głębokiej korekty na rynku krajowym jak miała miejsce w grudniu. Podtrzymuję pozytywne nastawienie do akcji w bieżącej edycji. Zmniejszam udział zagranicznych rynków akcji w portfelu z prawie 40 proc. do 25 proc. Uważam, że w obecnym cyklu gospodarki polskiej, rodzime akcje charakteryzują się jednym z najlepszych potencjałów wzrostu. W portfelu dominują fundusze małych i średnich spółek. Ekspozycję na duże spółki GPW realizuję, podobnie ja dwie edycje temu, poprzez fundusz Querqus Lev (10 proc. portfela a efektywnie 20 proc.). W ten sposób efektywne zaangażowanie portfela w akcje wynosi 110 proc.

Źródło: TVN24 Biznes i Świat