Jeszcze lepsza ochrona dla pracowników upadłych firm

Najnowsze

Proponowane zmiany pozwolą na lepszą ochronę pracowników upadłych firm

Sejm przyjął zmiany, które pozwolą na wypłatę roszczeń finasowych pracownikom, w razie niewypłacalności firmy. Pracownicy będą chronieni, gdy zagraniczny sąd wszczął postępowanie upadłościowe, a ponowne postępowanie ogłosił sąd w Polsce.

Nowelizacja ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, była związana z upadkiem polskiej firmy, którą ogłosił francuski sąd. Po wszczęciu ponownego postępowania upadłościowego w Polsce, obecne przepisy nie pozwalały na wypłacenie ponad 900 osobom pieniędzy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Zgłoszenia zbyt późno

Wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego następuje zazwyczaj po kilku miesiącach od daty ogłoszenia upadłości przez sąd zagraniczny i powstania niewypłacalności firmy. W efekcie zgłoszone roszczenia pracownicze nie mogą być zaspokojone, bo zwykle są zgłaszane po zbyt długim okresie od pierwszej decyzji. Teraz, po wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego wobec polskiego przedsiębiorcy, będzie można wypłacić pieniądze pracownikom z FGŚP.

Teraz przepisami zajmie się Senat. Jeśli zmiana zostanie wprowadzona, to ok. 900 byłych pracowników wcześniej wymienionej spółki, otrzyma 9 mln zł ze wspomnianego funduszu.

Autor: pp/klim/kwoj / Źródło: PAP