"Jedno okienko" zadziała sprawniej? Rząd przyjął zmiany w ustawie o KRS

Najnowsze

tvn24Rząd przyjął zmiany w ustawie o KRS

Każdy, kto chce założyć firmę, składając w sądzie wniosek o wpis do KRS nie będzie musiał dołączać wymaganych obecnie formularzy, m.in. dla GUS i ZUS - przewiduje projekt zmian w ustawie o KRS. Zdaniem premiera, dzięki temu zakładanie firmy będzie łatwiejsze.

Projekt zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym został we wtorek przyjęty przez rząd. - Od wielu lat walczymy o to, aby "jedno okienko" stało się rzeczywiście komfortowe dla tych, którzy chcą założyć działalność gospodarczą, założyć spółkę. Dotychczasowe działania przynosiły niezłe efekty, ale, powiedziałbym, wybiórczo. Te efekty (...) ciągle w dużym stopniu zależały od dobrej lub złej woli urzędnika, ponieważ nie było automatyzmu związanego z systemowym i informatycznym rozwiązaniem - powiedział Tusk. Jak dodał, nowe przepisy mają sprawić, że "to już nie wola urzędnika, ale automat przepisów spowoduje, że "jedno okienko" stanie się tym modelem, o jaki zabiegamy od kilku lat".

Ma być szybciej

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, obecnie na rozpoczęcie działalności trzeba czekać ok. 25 dni, po zmianach ma to być 7 dni. Obecnie w sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o wpis do KRS przedsiębiorca składa dodatkowe formularze (dla urzędu skarbowego, GUS i ZUS). Po zarejestrowaniu podmiotu, KRS przesyła te formularze pocztą do wskazanych instytucji. Jeśli okaże się, że są one niekompletne, to poszczególne urzędy wzywają przedsiębiorcę do ich uzupełnienia. Wydłuża to procedurę rejestracji, angażując przy tym przedsiębiorcę. Zgodnie z projektem, podmiot składający w sądzie rejestrowym wniosek o wpis do KRS nie musiałby już dołączać dodatkowych, wymaganych obecnie wniosków i zgłoszeń (dla urzędu skarbowego, GUS i ZUS). Po wpisaniu podmiotu do KRS automatycznie następowałoby – z pomocą systemu teleinformatycznego – przekazanie danych z tego rejestru do GUS i Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i w efekcie automatyczne nadanie numerów REGON i NIP.

NIP i REGON automatycznie

Nadane numery NIP i REGON byłyby automatycznie (z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego) zamieszczone i upublicznione w KRS – też bez udziału przedsiębiorcy. Sąd rejestrowy, doręczając podmiotowi odpis postanowienia o dokonaniu wpisu do KRS, dołączałby do niego zaświadczenie z nadanymi numerami REGON i NIP. Informacje o przedsiębiorcy zawarte w KRS stanowiłyby podstawowy pakiet danych, z których korzystałyby inne instytucje – urząd skarbowy, GUS i ZUS. Oznacza to, że urzędy wymieniałyby między sobą dane dotyczące przedsiębiorcy. Jednocześnie obowiązek zgłoszeniowy po stronie przedsiębiorcy zostanie ograniczony do tzw. danych uzupełniających. Chodzi o dane potrzebne skarbówce, GUS i ZUS, czyli takie, których nie ujawnia się w KRS i (lub) którymi podmiot nie dysponuje w momencie składania wniosku o wpis do tego rejestru, np. numer rachunku bankowego. Przedsiębiorca te dane będzie zamieszczał na jednym formularzu i składał w urzędzie skarbowym w ciągu 21 dni od wpisu do KRS, a urząd przekaże je GUS i ZUS. Składanie danych uzupełniających w formie papierowej lub elektronicznej nie będzie wstrzymywało rozpoczęcia przez podmiot działalności, w tym gospodarczej. Rząd chce, aby nowe regulacje weszły w życie 1 października 2014 r.

Autor: mn//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: nprzybylska