Najnowsze

Jak sprawdzić biuro podróży i gdzie to zrobić?

Najnowsze

Autor:
red.
Źródło:
TVN 24 Biznes
Jak Polacy spędzą tegoroczne wakacje?
Jak Polacy spędzą tegoroczne wakacje?TVN Turbo
wideo 2/3
TVN TurboJak Polacy spędzą tegoroczne wakacje?

Sprawdzenie biura podróży to najważniejsze, co powinniśmy zrobić przed zakupem wycieczki. Bankructwo Thomasa Cooka, jednego z najstarszych i największych na świecie biur podróży, pokazało, że z upadłością organizatora wycieczki należy liczyć się zawsze, a problemy mogą dotknąć klientów nawet najbardziej renomowanych biur. Jak sprawdzić biuro podróży?

Przed wykupieniem wycieczki trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy jej organizator działa legalnie.Prawo chroni nas przed utratą pieniędzy za wycieczkę i zabezpiecza kwestie powrotu do Polski w razie niewypłacalności biura.Im więcej czasu poświęcimy na sprawdzenie biura podróży, tym mniejsze ryzyko, że na wakacjach spotkają nas nieprzyjemności, których winny mógłby być organizator.

Jak sprawdzić wiarygodność biura podróży? 

Organizatorów turystyki obowiązują rygorystyczne przepisy prawne, dlatego sprawdzenie, czy dane biuro podróży działa legalnie, jest najważniejszą czynnością, którą powinniśmy wykonać przed wykupieniem wycieczki.

Każde biuro podróży, by funkcjonować na rynku, musi spełniać wymogi zabezpieczające jego klientów na wypadek niewypłacalności. Zabezpieczenia finansowe w awaryjnej sytuacji powinny pozwolić na pokrycie kosztów kontynuacji wycieczki, powrotu turystów do kraju w razie jej przerwania lub zwrotu opłat (lub ich części) za wycieczki, które nie zostały zrealizowane. 

Obowiązki biur podróży

Każde biuro podróży powinno obowiązkowo mieć gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w minimalnych sumach określonych przez prawo albo zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz podróżnych w wysokości nie mniejszej niż określona przez prawo lub posiadać turystyczny rachunek powierniczy, na który wyłącznie przyjmuje wpłaty od podróżnych (jeżeli imprezy turystyczne albo powiązane usługi turystyczne będą świadczone tylko na terenie Polski). Musi też dokonywać terminowych wpłat składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Gdzie sprawdzić biuro podróży?

Biura są zobowiązane składać do właściwych urzędów marszałkowskich potwierdzenie posiadanego zabezpieczenia finansowego nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej gwarancji lub umowy. To urzędy marszałkowskie prowadzą rejestry organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. W tych rejestrach najprościej sprawdzić, czy dany organizator turystyki działa legalnie i czy dopełnił warunków związanych z zabezpieczeniami. Informacje w nich zawarte są jawne i dostępne dla każdej osoby, która chce skorzystać z usług przedsiębiorców turystycznych. Dotyczą one: 

– obszaru, na jakim biuro prowadzi swoją działalność; – formy zabezpieczenia finansowego wraz z informacją o podmiocie udzielającym zabezpieczenia; – terminów i wysokości przedpłat przyjmowanych od podróżnych; – decyzji administracyjnych związanych z wykreśleniem, zawieszeniem, przedłużeniem zawieszenia wykonywania działalności; – wykreślenia z rejestru i zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na okres trzech lat; – niewypłacalności biura podróży; – wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru.

Podobny zakres informacji znajdziemy w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT), która prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ewidencja składa się z wpisów do rejestrów prowadzonych przez marszałków województw. Wpis dotyczący interesującego nas biura podróży lub pośrednika można odnaleźć, wpisując w wyszukiwarkę jego nazwę, numer ewidencyjny, formę prawną, NIP, numer wpisu do rejestru lub dane adresowe.

Jak sprawdzić biuro podróży?

Dobrym sposobem na ocenę wiarygodności biura podróży będzie też poświęcenie kilku chwil na przejrzenie forów internetowych, serwisów społecznościowych oraz opinii, jakie można znaleźć o organizatorze w wyszukiwarkach internetowych i na stronach poświęconych turystyce. W ten sposób możemy nie tylko przekonać się, czy dane biuro działa na rynku długo, ale także zorientować się, czy w komentarzach przeważają opinie pozytywne, czy raczej wypowiedzi klientów i kontrahentów niezadowolonych ze współpracy. 

Jak sprawdzić, czy biuro podróży nie upadnie?

Równie istotna co sprawdzenie wpisu do rejestru organizatorów turystyki oraz odpowiednich gwarancji jest ocena tego, czy bieżąca kondycja biura podróży nie wskazuje na potencjalne problemy. Możliwości mamy tu ograniczone, jednak weryfikacja, czy firma oferująca wyjazd nie znajduje się w stanie upadłości, jest dość łatwa: wystarczy wejść na stronę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  w przypadku gdy mamy do czynienia z działalności jednoosobową, lub na stronę Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli chodzi organizatora, który działa w formie spółki. Informacje o tym, czy podmiot znajduje się w stanie upadłości, będą widoczne po odszukaniu interesującej nas firmy.

Gdzie sprawdzić, czy biuro podróży jest zadłużone?

Pomocne będzie również sprawdzenie, czy organizator, z którym planujemy wyjazd, nie jest zadłużony. Zaleganie z płatnościami wobec kontrahentów jest sygnałem, który powinien dać nam do myślenia, ponieważ mówi on o tym, że firma może z czasem stać się niewypłacalna.  Sprawdzenia możemy dokonać także w którymś z kilku działających w Polsce biur informacji gospodarczej. Ich usługi są płatne, ale często po wypełnieniu formularza i założeniu konta w serwisie mamy możliwość jednorazowego darmowego sprawdzenia firmy. Akt prawny: Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Autor:red.

Źródło: TVN 24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości