Europa nie chce skończyć jak Ameryka

Kredyt będzie bardziej kontrolowany przez UE
TVN24Kredyt będzie bardziej kontrolowany przez UE

Władze UE zapowiedziały, że zintensyfikują dochodzenie ws. odpowiedzialności międzynarodowych agencji ratingowych, które wyceniają ryzyko instrumentów dłużnych instytucji finansowych. Ma to związek z kryzysem rynku hipotecznego w USA.

Sytuacja na rynkach finansowych stabilizuje się po interwencji banków centralnych, które wpompowały olbrzymie sumy w tracące płynność finansową instytucje. Jednak sytuacja, która groziła załamaniem się światowych giełd, sugeruje podjęcie szczególnych środków bezpieczeństwa w przyszłości. Dlatego zdaniem władz wspólnoty należy dokładniej przyjrzeć się agencjom ratingowym, które oceniają zdolność kredytową instytucji.

Dlatego komisarz Charlie McCreevy odpowiedzialny za wewnętrzny rynek spotka się w środę z członkami komitetu doradzającego Komisji Europejskiej w sprawach regulacji europejskiego rynku papierów wartościowych i zasięgnie ich opinii. Komitet zapozna komisarza z postępami w pracach nad raportem o działalności agencji ratingowych, którego opracowanie Creevy zlecił w ubiegłym roku.

Creevy już wcześniej powiedział agencjom, że muszą usprawnić funkcjonowanie. Interesuje go możliwy konflikt interesów, standardy oceny i zdolność do szybkiej reakcji na wydarzenia. Jak dotąd komisarz był przeciwny odgórnej regulacji firm działających na rynku usług finansowych i deklarował się jako zwolennik samoregulacji.

Chcą dyskusji w PE i wszczęcia dochodzenia ws. agencji ratingowych

Niektórzy członkowie Parlamentu Europejskiego z partii socjalistycznych sądzą, że agencje ratingowe powinny działać bardziej przejrzyście. Posłowie ci zgłosili wniosek o przeprowadzenie debaty na ten temat w przekonaniu, iż źródłem problemu jest to, że agencje nie podlegają odrębnej regulacji.

Przed letnią przerwą w obradach PE przewodniczący komisji ds. ekonomicznych i pieniężnych francuski socjalista Pervenche Beres zwrócił się do komisarz Neelie Kroes odpowiedzialnej za wolnorynkową konkurencję o wszczęcie dochodzenia w sprawie agencji ratingowych.

W ubiegły czwartek z natychmiastowym skutkiem z funkcji prezesa agencji Standard & Poor's ustąpiła Kathleen Corbet. Inwestorzy byli niezadowoleni z roli S&P w tzw. kryzysie sub-prime.

Źródło: PAP/Radio Szczecin

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pozostałe wiadomości