Europa nie chce skończyć jak Ameryka

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Kredyt będzie bardziej kontrolowany przez UE

Władze UE zapowiedziały, że zintensyfikują dochodzenie ws. odpowiedzialności międzynarodowych agencji ratingowych, które wyceniają ryzyko instrumentów dłużnych instytucji finansowych. Ma to związek z kryzysem rynku hipotecznego w USA.

Sytuacja na rynkach finansowych stabilizuje się po interwencji banków centralnych, które wpompowały olbrzymie sumy w tracące płynność finansową instytucje. Jednak sytuacja, która groziła załamaniem się światowych giełd, sugeruje podjęcie szczególnych środków bezpieczeństwa w przyszłości. Dlatego zdaniem władz wspólnoty należy dokładniej przyjrzeć się agencjom ratingowym, które oceniają zdolność kredytową instytucji.

Dlatego komisarz Charlie McCreevy odpowiedzialny za wewnętrzny rynek spotka się w środę z członkami komitetu doradzającego Komisji Europejskiej w sprawach regulacji europejskiego rynku papierów wartościowych i zasięgnie ich opinii. Komitet zapozna komisarza z postępami w pracach nad raportem o działalności agencji ratingowych, którego opracowanie Creevy zlecił w ubiegłym roku.

Creevy już wcześniej powiedział agencjom, że muszą usprawnić funkcjonowanie. Interesuje go możliwy konflikt interesów, standardy oceny i zdolność do szybkiej reakcji na wydarzenia. Jak dotąd komisarz był przeciwny odgórnej regulacji firm działających na rynku usług finansowych i deklarował się jako zwolennik samoregulacji.

Chcą dyskusji w PE i wszczęcia dochodzenia ws. agencji ratingowych

Niektórzy członkowie Parlamentu Europejskiego z partii socjalistycznych sądzą, że agencje ratingowe powinny działać bardziej przejrzyście. Posłowie ci zgłosili wniosek o przeprowadzenie debaty na ten temat w przekonaniu, iż źródłem problemu jest to, że agencje nie podlegają odrębnej regulacji.

Przed letnią przerwą w obradach PE przewodniczący komisji ds. ekonomicznych i pieniężnych francuski socjalista Pervenche Beres zwrócił się do komisarz Neelie Kroes odpowiedzialnej za wolnorynkową konkurencję o wszczęcie dochodzenia w sprawie agencji ratingowych.

W ubiegły czwartek z natychmiastowym skutkiem z funkcji prezesa agencji Standard & Poor's ustąpiła Kathleen Corbet. Inwestorzy byli niezadowoleni z roli S&P w tzw. kryzysie sub-prime.

Źródło: PAP/Radio Szczecin

Źródło zdjęcia głównego: TVN24